Konin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Konin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Sesja Rady Miasta

XXIX Sesja Rady Miasta rozpocznie się 19.12.2016 r. o godz. 10.00. Zapraszamy do Sali Ratuszowej

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 29 z dnia 19.12.2016

Uchwała nr 447

— w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok

Uchwała nr 438

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej — PKP

Uchwała nr 442

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Uchwała nr 448

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 446

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020

Uchwała nr 445

w sprawie ustalenia zasad przekazywania z budżetu Miasta Konin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego

Uchwała nr 444

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała nr 443

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019

Uchwała nr 441

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała nr 440

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr 439

w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarza komunalnego w Koninie

Uchwała nr 436

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała nr 437

zmieniająca Uchwałę Nr 84 RMK z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy I. Domeyki os. Laskówiec

Uchwała nr 435

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Uchwała nr 434

w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego
Zobacz pozostałe
Zwiń