Konin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Konin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Kilka słów o suszy w Koninie

Choć las już teraz może stanowić zagrożenie pożarowe, a w kilku miejscach w Polsce efekty zaobserwowano nawet w styczniu, niewiele o niej słychać. Dlatego kilka...

Osiedla — krótka instrukcja wprowadzenia

Krótko o tym jak, krok po kroku, wprowadzić w Koninie osiedla. Po co są, na czym polega ich działanie i czy są potrzebne.

Po co były te obligacje?

Jak w tytule. A poniżej wyjaśniam.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 23 z dnia 25.03.2020

Uchwała nr 336

w sprawie zmiany Uchwały Nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina

Uchwała nr 335

w sprawie zmiany Uchwały Nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie

Uchwała nr 334

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu

Uchwała nr 333

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina

Uchwała nr 332

w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała nr 331

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr 330

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr 329

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców

Uchwała nr 328

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr 327

w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji

Uchwała nr 326

w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

Uchwała nr 325

w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała nr 324

w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Uchwała nr 323

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023

Uchwała nr 322

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne