Konin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Konin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 29 z dnia 2016-12-19

Uchwała nr 448

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 447

— w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok

Uchwała nr 446

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020

Uchwała nr 445

w sprawie ustalenia zasad przekazywania z budżetu Miasta Konin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego

Uchwała nr 444

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała nr 443

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019

Uchwała nr 442

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Uchwała nr 441

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała nr 440

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała nr 439

w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarza komunalnego w Koninie

Uchwała nr 438

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej — PKP

Uchwała nr 437

zmieniająca Uchwałę Nr 84 RMK z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy I. Domeyki os. Laskówiec

Uchwała nr 436

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała nr 435

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Uchwała nr 434

w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego
Zobacz pozostałe
Zwiń

Najbliższa sesja

Obecnie brak dostępnych projektów

Aktualności

Sesja Rady Miasta

XXIX Sesja Rady Miasta rozpocznie się 19.12.2016 r. o godz. 10.00. Zapraszamy do Sali Ratuszowej

Twoi reprezentanci

Zobacz zmiany w trakcie kadencji