Konin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Konin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Wydatki Miasta Konina na lokalne media — faktury za lata 2018-2019

Ile wynoszą wydatki Miasta Konina na materiały medialne? Tym razem sumy z faktur za lata 2018-2019

Wykaz i kontakt do przedsiębiorstw dbających o zieleń w Koninie

Poniżej znajdziecie pełen wykaz ulic i miejsc oraz kontakty, do przedsiębiorstw, które zobowiązały się do dbać na nich o zieleń. 

Kilka słów na temat przedsiębiorstwa Johnson Matthey w Koninie

Konin ostatnio o nich dopiero usłyszał, choć w Polsce są już 20 lat. Jak zaś wygląda scenariusz na działalność w Koninie? O tym pokrótce w poniższym tekście

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 7 z dnia 24.04.2019

Uchwała nr 129

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina

Uchwała nr 128

w sprawie uchylenia uchwały Nr 95 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie

Uchwała nr 126

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

Uchwała nr 125

w sprawie niektórych warunków sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała nr 124

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”

Uchwała nr 123

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina

Uchwała nr 122

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych dotyczących organizowania i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie

Uchwała nr 121

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie

Uchwała nr 120

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum prowadzonych przez Miasto Konin w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała nr 119

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Konina prowadzonych przez inne organy prowadzące od 1 września 2019 roku

Uchwała nr 118

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Konin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr 117

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Konin

Uchwała nr 116

w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie

Uchwała nr 115

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina

Uchwała nr 113

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada

Uchwała nr 112

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 111

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022

Uchwała nr 109

w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

Uchwała nr 108

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Uchwała nr 107

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!