Konin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Konin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Podsumowanie bilansów spółek

Na koniec całego maratonu krótkie podsumowanie mojego autorstwa.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok

Tabela zestawiająca dochody i wydatki tegorocznego budżetu miasta Konina, zarówno za zadania gminy jak i powiatu.

Budżet miasta Konina na 2019 rok — tabele i wykresy

Kilka tabel i wykresów, z których dowiecie się, na co miasto przeznacza swój budżet i jak na niego zarabia.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 4 z dnia 30.01.2019

Uchwała nr 62

w sprawie zmiany Uchwały Nr 10 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała nr 61

w sprawie zmiany Uchwały Nr 10 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała nr 60

w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina

Uchwała nr 59

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 58

w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

Uchwała nr 57

w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina

Uchwała nr 56

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała nr 55

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała nr 53

w sprawie zbycia udziałów stanowiących własność Miasta Konin w Przedsiębiorstwie Turystyczno — Handlowo — Usługowym Konin Sp. z o.o. w Koninie

Uchwała nr 52

w sprawie zmiany uchwały nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie

Uchwała nr 51

w sprawie pomnika przyrody dębu „Fryderyk”

Uchwała nr 50

w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław”

Uchwała nr 49

w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020”

Uchwała nr 48

w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina”

Uchwała nr 47

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała nr 46

w sprawie Regulaminu Targowisk miejskich w Koninie

Uchwała nr 45

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu Koordynująco-Monitorującego „Koniński Budżet Obywatelski”

Uchwała nr 43

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

Uchwała nr 42

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

Uchwała nr 41

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr 40

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

Uchwała nr 39

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

Uchwała nr 38

w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego

Uchwała nr 35

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 34

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 19 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała nr 33

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Parlament Europejski 2019

26 maja 2019 r. wybierzemy europosłów. Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować?

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.