Konin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Konin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–22 z 22 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok

Tabela zestawiająca dochody i wydatki tegorocznego budżetu miasta Konina, zarówno za zadania gminy jak i powiatu.

Budżet miasta Konina na 2019 rok — tabele i wykresy

Kilka tabel i wykresów, z których dowiecie się, na co miasto przeznacza swój budżet i jak na niego zarabia.

Tabela porównawcza liczb z I i II tury wyborów samorządowych w 2018 roku

Tym razem zapraszam do zapoznania się ze statystykami z II tury wyborów samorządowych.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 3 z dnia 19.12.2018

Uchwała nr 31

w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina

Uchwała nr 30

w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina

Uchwała nr 29

w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała nr 28

w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr 25

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

Uchwała nr 24

w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina

Uchwała nr 22

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr 21

w sprawie przyjęcia strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019 – 2025

Uchwała nr 20

zmieniająca Uchwałę Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku, zmienioną Uchwałą Nr 789 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie w 2018 roku

Uchwała nr 19

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała nr 18

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021

Uchwała nr 16

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 750 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin Sp. z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Wybory samorządowe 2018

Wyniki wyborów w 107 miastach prezydenckich, poglądy nowych prezydentów miast

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.