Konin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Konin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Wystąpienie Pokontrolne NIK-u. Rok 2014. Zakończenie

Na zakończenie kilka słów o spółkach w kontekście kontroli.

P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży

Jak trafił w posiadanie Miasta? Dlaczego od 2012 roku jest wystawiany na sprzedaż? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 5 z dnia 27.02.2019

Uchwała nr 86

w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Konina na 2019 rok

Uchwała nr 85

w sprawie planu pracy Komisji Praworządności Rady Miasta Konina na 2019 rok

Uchwała nr 84

w sprawie planu pracy Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Konina na 2019 rok

Uchwała nr 83

w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Konina na 2019 rok

Uchwała nr 82

w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury Rady Miasta Konina na 2019 rok

Uchwała nr 81

w sprawie planu pracy Komisji Finansów Rady Miasta Konina na 2019 rok

Uchwała nr 80

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina na 2019 rok

Uchwała nr 79

w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina

Uchwała nr 78

w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Konina do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

Uchwała nr 77

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji

Uchwała nr 76

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie

Uchwała nr 75

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działek przyległych, oznaczonych numerami 449/77 i 449/78

Uchwała nr 74

w sprawie Regulaminu Targowiska „Giełda towarowo — samochodowa” w Koninie.

Uchwała nr 73

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina

Uchwała nr 72

w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok

Uchwała nr 70

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. : „Konińska Kuźnia Zawodowców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała nr 71

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” , w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała nr 69

w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Koninie poprzez zmianę siedziby

Uchwała nr 68

Zmieniająca Statut Miasta Konina

Uchwała nr 67

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała nr 64

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin sp. z o.o. w Koninie

Uchwała nr 63

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Parlament Europejski 2019

26 maja 2019 r. wybierzemy europosłów. Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować?

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.