Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 586 — w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko …w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla LPR w sprawie […] przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja inwestycje…
inwestycje rewitalizacja środowisko
2. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 734 — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji …w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego […] rewitalizacja
radni rewitalizacja
3. Sesja nr 5 z dnia
2019-02-27
Uchwała nr 77 — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji …w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego […] rewitalizacja
radni rewitalizacja
4. Sesja nr 14 z dnia
2019-09-18
Uchwała nr 198 — w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 …w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata […] Wzór Karty monitorującej projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 Raport z partycypacji społecznej. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 rewitalizacja
rewitalizacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników