Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 474 — zmieniająca Uchwałę Nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej …PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
2. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 437 — zmieniająca Uchwałę Nr 84 RMK z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy I. Domeyki os. Laskówiec …nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy I. Domeyki os. Laskówiec PWiK inwestycje
inwestycje
3. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 475 — zmieniająca Uchwałę Nr 416 RMK z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic …z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 711 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2 …zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo - etap 2 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 137 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK …na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje
inwestycje woda i ścieki
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 351 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 351 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł…
środowisko
7. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 417 — — zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” …Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” inwestycje
inwestycje
8. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 404 — — w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2017-2022” …Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2017-2022” wieloletni plan inwestycyjny budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu inwestycje
budżet inwestycje
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo — etap 1 …zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo - etap 1 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami […] o finansach publicznych Uzasadnienie inwestycje zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 518 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 260 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego …sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje spółki woda i ścieki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników