Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 405 — — zmieniająca Uchwałę Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym …Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wieloletni plan inwestycyjny prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych inwestycje
inwestycje prawo
2. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 419 — — w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie budowy lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie do MTBS …z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie do MTBS MTBS inwestycje
inwestycje
3. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 438 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej — PKP …zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 417 — — zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” …Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” inwestycje
inwestycje
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 78 — — w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją …Uchwała nr 78 - w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorczość inwestycja przedsiębiorcy inwestycje
inwestycje przedsiębiorcy
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 418 — — zmieniająca Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie” do PWiK …pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie” do PWiK inwestycje
inwestycje
7. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 416 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej — Błonia ulica Grunwaldzka w Koninie” do PWiK …do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej - Błonia ulica Grunwaldzka w Koninie” do PWiK PWiK inwestycje
inwestycje
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 149 — — w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy KONIN Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Konina …sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy KONIN Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Konina przedsiębiorczość inwestycja przedsiębiorcy inwestycje
inwestycje przedsiębiorcy
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 48 — — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy budowy i utrzymania wybudowanego przez Miasto Konin skrzyżowania typu rondo drogi wojewódzkiej nr 264 Konin – Kleczew z łącznikiem ulicy Kleczewskiej z ulicą Przemysłową w Koninie …rondo drogi wojewódzkiej nr 264 Konin – Kleczew z łącznikiem ulicy Kleczewskiej z ulicą Przemysłową w Koninie drogi inwestycja drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
drogi inwestycje
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 137 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK …na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje
inwestycje woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników