Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 200 — — w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2016-2021” …nr 200 - w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2016-2021” wieloletni plan inwestycyjny inwestycje
inwestycje
2. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 416 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej — Błonia ulica Grunwaldzka w Koninie” do PWiK …do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej - Błonia ulica Grunwaldzka w Koninie” do PWiK PWiK inwestycje
inwestycje
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 419 — — w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie budowy lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie do MTBS …z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie do MTBS MTBS inwestycje
inwestycje
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 72 — — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy wspólnej inwestycji realizacji budowy wiaduktu w km 202,860 linii kolejowej E 20 …Uchwała nr 72 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy wspólnej inwestycji realizacji budowy wiaduktu w km 202,860 linii kolejowej E 20 inwestycja inwestycje
inwestycje
5. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 437 — zmieniająca Uchwałę Nr 84 RMK z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy I. Domeyki os. Laskówiec …nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy I. Domeyki os. Laskówiec PWiK inwestycje
inwestycje
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 351 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 351 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł…
środowisko
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 137 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK …na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje
inwestycje woda i ścieki
8. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 438 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej — PKP …zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 418 — — zmieniająca Uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie” do PWiK …pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie” do PWiK inwestycje
inwestycje
10. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 417 — — zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” …Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” inwestycje
inwestycje
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników