Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 19 — — w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na okres 2015 — 2020 …będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na okres 2015 - 2020 PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje
inwestycje woda i ścieki
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 48 — — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy budowy i utrzymania wybudowanego przez Miasto Konin skrzyżowania typu rondo drogi wojewódzkiej nr 264 Konin – Kleczew z łącznikiem ulicy Kleczewskiej z ulicą Przemysłową w Koninie …rondo drogi wojewódzkiej nr 264 Konin – Kleczew z łącznikiem ulicy Kleczewskiej z ulicą Przemysłową w Koninie drogi inwestycja drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
drogi inwestycje
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 60 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 31 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej …Uchwały Nr 31 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej inwestycja drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
drogi inwestycje
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 72 — — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy wspólnej inwestycji realizacji budowy wiaduktu w km 202,860 linii kolejowej E 20 …Uchwała nr 72 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy wspólnej inwestycji realizacji budowy wiaduktu w km 202,860 linii kolejowej E 20 inwestycja inwestycje
inwestycje
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 78 — — w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją …Uchwała nr 78 - w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorczość inwestycja inwestycje przedsiębiorcy…
inwestycje przedsiębiorcy
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 137 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK …na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje
inwestycje woda i ścieki
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 149 — — w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy KONIN Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Konina …sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy KONIN Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Konina przedsiębiorczość inwestycja przedsiębiorcy inwestycje
inwestycje przedsiębiorcy
8. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 200 — — w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2016-2021” …nr 200 - w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2016-2021” wieloletni plan inwestycyjny inwestycje
inwestycje
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 270 — — w sprawie ustanowienia służebności gruntowych …Uchwała nr 270 - w sprawie ustanowienia służebności gruntowych nieruchomości inwestycja nieruchomości głównie mieszkania, grunty inwestycje
inwestycje nieruchomości
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr 366 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 366 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł…
dotacje energia
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Sidor
ws. odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu
2019-01-03 …odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu ws. odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu Wniosek; odpowiedź z dnia 17.01.2019 zapytanie inwestycje woda i ścieki…
2.
Janusz Zawilski
ws. Hotelu Konin
2019-03-08 …interpelacja 2019-03-08 ws. Hotelu Konin ws. Hotelu Konin Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 inwestycje spółki…
3.
Sławomir Lachowicz
ws. powstania galerii handlowej przy dworcu kolejowym
2019-02-27 …ws. powstania galerii handlowej przy dworcu kolejowym ws. powstania galerii handlowej przy dworcu kolejowym inwestycje
4.
Sławomir Lachowicz
ws. inwestycji dot. budowy skrzyżowania ulic Warszawska – Kolska – Europejska i jej zakończenia zgodnie z harmonogramem
2019-02-27 …zapytanie 2019-02-27 ws. inwestycji dot. budowy skrzyżowania ulic Warszawska – Kolska – Europejska i jej zakończenia zgodnie z harmonogramem ws. inwestycji dot. budowy skrzyżowania ulic Warszawska – Kolska – Europejska i jej zakończenia zgodnie z harmonogramem drogi […] ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
5.
Jacek Roman Kubiak
ws. MZGOK
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. MZGOK ws. MZGOK Wniosek inwestycje spółki…
6.
Wiesław Steinke
ws. realnego terminu rozpoczęcia przebudowy dworca PKP
2019-03-27 …ws. realnego terminu rozpoczęcia przebudowy dworca PKP ws. realnego terminu rozpoczęcia przebudowy dworca PKP Wniosek inwestycje
7.
Jarosław Sidor
ws. odszkodowania dla Miasta za niedotrzymanie terminów w związku z budową łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej
2019-04-24 …Miasta za niedotrzymanie terminów w związku z budową łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej sąd skargi inwestycje
8.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. możliwości stworzenia placu zabaw na Placu Zamkowym
2019-04-24 …możliwości stworzenia placu zabaw na Placu Zamkowym dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza inwestycje
9.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. bezpieczeństwa miasta związanego z budową fabryki zajmującej się produkcją akumulatorów do aut elektrycznych
2019-05-29 …do aut elektrycznych ws. bezpieczeństwa miasta związanego z budową fabryki zajmującej się produkcją akumulatorów do aut elektrycznych inwestycje
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników