Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 745 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte …o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Uzasadnienie zagospodarowanie przestrzeni…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 351 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 351 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł…
środowisko
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 578 — w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2018-2023” …Inwestycyjny 2018-2023 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje
budżet finanse inwestycje
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 707 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej …dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej […] dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej […] sieci kanalizacyjnej dotacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
dotacje inwestycje nieruchomości środowisko woda i ścieki
5. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 659 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 489 RMK z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka …na działkach nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki…
finanse inwestycje nieruchomości spółki
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 419 — — w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie budowy lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie do MTBS …z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie do MTBS MTBS inwestycje
inwestycje
7. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 417 — — zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” …Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” inwestycje
inwestycje
8. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 475 — zmieniająca Uchwałę Nr 416 RMK z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic …z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
9. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 200 — — w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2016-2021” …nr 200 - w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2016-2021” wieloletni plan inwestycyjny inwestycje
inwestycje
10. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 527 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników