Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 43 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 649 — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok …administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok Plan dotacji i […] terytorialnego na 2018 rok - zadania własne Plan przychodów i rozchodów Budżetu Miasta Konina na 2018 rok Plan dotacji dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zalicznych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan…
budżet finanse
2. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 661 — w sprawie zmiany w budżecie miasta Konina na 2018 rok …o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na…
budżet finanse
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-07-18
Uchwała nr 360 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …Uchwała nr 360 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsiębiorczość przedsiębiorcy…
przedsiębiorcy
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 587 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Uzasadnienie w sprawie zmian…
budżet finanse
5. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 442 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok …na 2016 rok Uzasadnienie Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA […] ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2016 ROK budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
6. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 800 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 …realizacji projektu pt.: „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Uzasadnienie dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
dotacje oświata projekty unijne
7. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 771 — w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin …rozwoju sportu przez Miasto Konin w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin dotacje sport…
dotacje sport
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 343 — — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …Uchwała nr 343 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i…
oświata
9. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 525 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie…
budżet finanse
10. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 562 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Uzasadnienie Autopoprawka 1 Autopoprawka…
budżet finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników