Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 36 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-07-24
Uchwała nr 536 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …Konina na 2017 rok Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2017 rok Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2017 rok - zadania własne Uzasadnienie Autopoprawka…
budżet finanse
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 351 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 351 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł…
środowisko
3. Sesja nr 25 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr 366 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 366 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł […] energii energia dotacja energia ciepło, gaz, prąd dotacje
dotacje energia
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 343 — — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …Uchwała nr 343 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i…
oświata
5. Sesja nr 32 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 462 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na…
budżet finanse
6. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 707 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej …Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową […] Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową […] przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej dotacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
dotacje inwestycje nieruchomości środowisko woda i ścieki
7. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 447 — — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok …ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOTACJI I […] TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK - ZADANIA WŁASNE PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA […] ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie…
budżet
8. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 756 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2018 rok Plan…
budżet finanse
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 490 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Konina na 2017 rok Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany…
budżet finanse
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 223 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 …Uchwała nr 223 - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 MZK komunikacja miejska…
komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników