Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 462 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na…
budżet finanse
2. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 653 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 739 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Konina …Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Konina w sprawie […] Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Konina Uchwała RIO […] z dnia 7 marca 2018 r. dotacje dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dotacje dzieci
3. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 725 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany…
budżet finanse
4. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 562 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Uzasadnienie Autopoprawka 1 Autopoprawka…
budżet finanse
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 636 — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …dla Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia współpraca regionalna współpraca z…
dotacje finanse kultura współpraca regionalna
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 573 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2017 rok Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
7. Sesja nr 54 z dnia
2018-08-24
Uchwała nr 780 — Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na…
budżet finanse
8. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 447 — — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok …ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOTACJI I […] TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK - ZADANIA WŁASNE PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA […] ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie…
budżet
9. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 44 — w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024 …Konina w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego Karta analizy wniosku Karta do głosowania Wzór logo Konińskiego Budżetu Obywatelskiego dotacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
dotacje partycypacja
10. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 707 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej …Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową […] Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową […] przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej dotacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
dotacje inwestycje nieruchomości środowisko woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników