Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 500 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na…
budżet finanse
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 573 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2017 rok Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
3. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 677 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na…
budżet finanse
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 649 — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok …administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok Plan dotacji i […] terytorialnego na 2018 rok - zadania własne Plan przychodów i rozchodów Budżetu Miasta Konina na 2018 rok Plan dotacji dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zalicznych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan…
budżet finanse
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 636 — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …dla Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia współpraca regionalna współpraca z…
dotacje finanse kultura współpraca regionalna
6. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 683 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
7. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 703 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na […] rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Konina na 2018 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie…
budżet finanse
8. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 771 — w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin …rozwoju sportu przez Miasto Konin w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin dotacje sport…
dotacje sport
9. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 223 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 …Uchwała nr 223 - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 MZK komunikacja miejska…
komunikacja miejska
10. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 707 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej …Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową […] Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową […] przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej dotacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
dotacje inwestycje nieruchomości środowisko woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników