Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 335 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie …z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie MZK komunikacja miejska…
komunikacja miejska
2. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 402 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” …kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” MZK PKS plan mobilności transport komunikacja miejska…
komunikacja miejska transport
3. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 564 — w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym …w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym komunikacja miejska opłaty transport
komunikacja miejska opłaty transport
4. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 565 — w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów Uzasadnienie komunikacja miejska opłaty transport
komunikacja miejska opłaty transport
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 599 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego …w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi…
komunikacja miejska współpraca regionalna
6. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 681 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w […] z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacja […] miejska opłaty transport
komunikacja miejska opłaty transport
7. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 708 — w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina …przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina komunikacja miejska opłaty transport
komunikacja miejska opłaty transport
8. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 566 — w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji zbiorowej świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie …Koninie Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji zbiorowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie komunikacja miejska transport
komunikacja miejska transport
9. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 579 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Konina w 2018 roku …usuniętych z dróg na terenie miasta Konina w 2018 roku Uzasadnienie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty transport
drogi opłaty transport
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 397 — — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …Uchwała nr 397 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych opłaty transport
opłaty transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników