Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 645 — w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób […] i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów Uzasadnienie komunikacja miejska opłaty transport
komunikacja miejska opłaty transport
2. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 747 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. w organizacji …Sp. z o.o. w organizacji finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje komunikacja miejska spółki transport
finanse komunikacja miejska spółki transport
3. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 808 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …w sprawie stawek podatku od środków transportowych w sprawie stawek podatku od środków transportowych Uzasadnienie opłaty podatki transport
opłaty podatki transport
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 599 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego …w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi…
komunikacja miejska współpraca regionalna
5. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 433 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 …stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 mzk transport
transport
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 402 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” …kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” MZK PKS plan mobilności transport komunikacja miejska…
komunikacja miejska transport
7. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 564 — w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym …w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym komunikacja miejska opłaty transport
komunikacja miejska opłaty transport
8. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 793 — w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów …korzystanie z przystanków lub dworców komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Konin Uzasadnienie komunikacja miejska opłaty transport
komunikacja miejska opłaty transport
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 335 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie …z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie MZK komunikacja miejska…
komunikacja miejska
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 318 — — w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” …Uchwała nr 318 - w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” transport publiczny komunikacja miejska…
komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników