Aktualności

Wydatki Miasta Konina na lokalne media — faktury za lata 2018-2019

Ile wynoszą wydatki Miasta Konina na materiały medialne? Tym razem sumy z faktur za lata 2018-2019

Wykaz i kontakt do przedsiębiorstw dbających o zieleń w Koninie

Poniżej znajdziecie pełen wykaz ulic i miejsc oraz kontakty, do przedsiębiorstw, które zobowiązały się do dbać na nich o zieleń. 

Kilka słów na temat przedsiębiorstwa Johnson Matthey w Koninie

Konin ostatnio o nich dopiero usłyszał, choć w Polsce są już 20 lat. Jak zaś wygląda scenariusz na działalność w Koninie? O tym pokrótce w poniższym tekście

Dotacje Urzędu Miejskiego w Koninie — rok 2018

Organizacje pozarządowe, kluby sportowe, organizacje humanitarne, a nawet parafia. Wykres z dotacji od Urzędu Miejskiego za rok 2018.

Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci

W kilku słowach o tym dlaczego nieruchomości zamieszkałe radni Konina zadecydowali o ich powrocie do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi

Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci

Kilka słów na temat tego, dlaczego proponowane podwyżki opłat były nieprzypadkowe

Wystąpienie Pokontrolne NIK-u. Rok 2014. Zakończenie

Na zakończenie kilka słów o spółkach w kontekście kontroli.

P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży

Jak trafił w posiadanie Miasta? Dlaczego od 2012 roku jest wystawiany na sprzedaż? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014

Geotermia Konin w kontekście kontroli pn. "Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego"

Statut Miasta Konina

W środę głosowanie nad Statutem Miasta Konina. Chciałbym przedstawić kolejne jego punkty, których treść budzi pewne wątpliwości.

Podsumowanie bilansów spółek

Na koniec całego maratonu krótkie podsumowanie mojego autorstwa.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok

Tabela zestawiająca dochody i wydatki tegorocznego budżetu miasta Konina, zarówno za zadania gminy jak i powiatu.

Budżet miasta Konina na 2019 rok — tabele i wykresy

Kilka tabel i wykresów, z których dowiecie się, na co miasto przeznacza swój budżet i jak na niego zarabia.

Tabela porównawcza liczb z I i II tury wyborów samorządowych w 2018 roku

Tym razem zapraszam do zapoznania się ze statystykami z II tury wyborów samorządowych.

Tabela porównawcza liczb z wyborów 2014 i 2018

Jak wyglądają liczby z wyborów 2014 i 2018? Kilka z nich przedstawia poniższa tabelka.

Rada Miasta Konina VIII kadencji — infografika

Zapraszam do zapoznania się infografiką przedstawiającą ilość oddanych na nowo wybranych VIII kadencji Rady Miasta Konina.

Obecność radnych na sesjach – infografika

Zapraszamy do zapoznania się z naszą infografiką

Dyżur radnego 03.09.2018

I piętro (ul. Wiosny Ludów 6), 03.09.2018 r w godzinach od14.00 do 15.30, radny Witold Nowak

Wnioski, interpelacje i zapytania radnych — statystyki

Prezentujemy statystytki aktywności radnych na podstawie Rejestru...