Aktualności

Klaster Energii "Zielony Klaster"

Kilka słów czym są klastry, jak wygląda historia konińskiego Klastra i jakie inwestuje przewiduje się w ramach jego wykonania.

Kilka słów o "Eko-Gminie"

W 2019 roku spółka MZGOK rozpoczęła wydawanie kwartalnika Informator ekologiczny Eko-Gmina. W tekście garść informacji, czego on dotyczy, kto jest wydawcą, ile...

Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś

Krótka historia PGKiM i cmentarza komunalnego na podstawie wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z 2016 roku

Konkurs na nazwę bulwaru nadwarciańskiego

Nie sztuką jest nazwać po konsultacjach społecznych bulwar imieniem Przemysła II, gdy warunkiem zgłoszenia kandydatury jest... nawiązanie do imienia Przemysła II

Wydatki Miasta Konina na lokalne media — faktury za lata 2018-2019

Ile wynoszą wydatki Miasta Konina na materiały medialne? Tym razem sumy z faktur za lata 2018-2019

Wykaz i kontakt do przedsiębiorstw dbających o zieleń w Koninie

Poniżej znajdziecie pełen wykaz ulic i miejsc oraz kontakty, do przedsiębiorstw, które zobowiązały się do dbać na nich o zieleń. 

Kilka słów na temat przedsiębiorstwa Johnson Matthey w Koninie

Konin ostatnio o nich dopiero usłyszał, choć w Polsce są już 20 lat. Jak zaś wygląda scenariusz na działalność w Koninie? O tym pokrótce w poniższym tekście

Dotacje Urzędu Miejskiego w Koninie — rok 2018

Organizacje pozarządowe, kluby sportowe, organizacje humanitarne, a nawet parafia. Wykres z dotacji od Urzędu Miejskiego za rok 2018.

Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci

W kilku słowach o tym dlaczego nieruchomości zamieszkałe radni Konina zadecydowali o ich powrocie do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi

Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci

Kilka słów na temat tego, dlaczego proponowane podwyżki opłat były nieprzypadkowe

Wystąpienie Pokontrolne NIK-u. Rok 2014. Zakończenie

Na zakończenie kilka słów o spółkach w kontekście kontroli.

P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży

Jak trafił w posiadanie Miasta? Dlaczego od 2012 roku jest wystawiany na sprzedaż? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014

Geotermia Konin w kontekście kontroli pn. "Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego"

Statut Miasta Konina

W środę głosowanie nad Statutem Miasta Konina. Chciałbym przedstawić kolejne jego punkty, których treść budzi pewne wątpliwości.

Podsumowanie bilansów spółek

Na koniec całego maratonu krótkie podsumowanie mojego autorstwa.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok

Tabela zestawiająca dochody i wydatki tegorocznego budżetu miasta Konina, zarówno za zadania gminy jak i powiatu.

Budżet miasta Konina na 2019 rok — tabele i wykresy

Kilka tabel i wykresów, z których dowiecie się, na co miasto przeznacza swój budżet i jak na niego zarabia.

Tabela porównawcza liczb z I i II tury wyborów samorządowych w 2018 roku

Tym razem zapraszam do zapoznania się ze statystykami z II tury wyborów samorządowych.

Tabela porównawcza liczb z wyborów 2014 i 2018

Jak wyglądają liczby z wyborów 2014 i 2018? Kilka z nich przedstawia poniższa tabelka.

Rada Miasta Konina VIII kadencji — infografika

Zapraszam do zapoznania się infografiką przedstawiającą ilość oddanych na nowo wybranych VIII kadencji Rady Miasta Konina.

Obecność radnych na sesjach – infografika

Zapraszamy do zapoznania się z naszą infografiką

Dyżur radnego 03.09.2018

I piętro (ul. Wiosny Ludów 6), 03.09.2018 r w godzinach od14.00 do 15.30, radny Witold Nowak

Wnioski, interpelacje i zapytania radnych — statystyki

Prezentujemy statystytki aktywności radnych na podstawie Rejestru...