MODN, dane i likwidacja

Krzysztof Pietruszewski
2020-02-25

Jako szczęśliwy posiadacz danych, które przekazał radnym dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, stwierdziłem, że warto je przeanalizować i przedstawić, co mi z nich wychodzi.

Skupię się tylko na dochodach z usług, bo te wydają się najważniejsze. W końcu mamy dojść tego, czy MODN realizuje swój plan, czy nie. Otóż, z danych wynika, że MODN planuje zarobić w 2020 roku 209 tys. zł. Jednocześnie wskazana została suma dochodów z usług za 2019 rok – 91 476,76 zł. Dlaczego więc zaplanowano ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku? Po spojrzeniu do projektu uchwały budżetowej za 2019 rok, okazuje się, że plan na zrealizowanie wynosił 205 tys. zł. Tej informacji w przekazanych dokumentach nie ma. Wychodzi zatem, że MODN nie zrealizował planowanej organizacji szkoleń nawet w połowie. Z kolei liczba podana przez dyrektora na ten moment jest nieweryfikowalna, ponieważ nie ma jeszcze sprawozdania z budżetu Miasta Konina. Spojrzałem więc na półrocze 2019 roku – pojawiła się tam kwota 47 929,15 zł, co stanowiło 23% zadeklarowanej przez dyrektora kwoty. Następnie zaś sprawdziłem realizację całości za rok 2018. I co wynika? Realizację zaplanowano na 455 333,00 zł, a wykonano ją na poziomie 280 652,31 zł. Zrealizowano zatem niecałe 62% planu w 2018 roku. Podsumowując: MODN nie realizuje założonego planu dochodów z usług przynajmniej od 2018 roku.

Oczywiście, przyjmując dochody od Wojewody – 752 000 zł, MODN ma skończyć 2020 rok z bilansem 319 645,00 zł (przyjmując, że za usługi zarobi 209 tys. zł). Problem jednak polega właśnie na braku realizacji założonego planu. Gdy się wykona likwidację Ośrodka, wówczas ten dochód, przeznaczany wyłącznie na utrzymanie jego pracowników, w przyszłym roku przestanie mieć znaczenie dla budżetu Miasta, ponieważ około 641 tys. zł przeznaczane na utrzymanie MODN zostanie przeniesione na inne placówki, które mają wykonywać te same zadania

Decyzja o likwidacji pozostaje jednak w rękach radnych i Prezydentów Miasta. Ja tylko pozwoliłem sobie przeanalizować liczby i pisma UM. Wszystkie dane znajdziecie w poniższych linkach pod numerem 80146.

 

https://bip.konin.eu/pdf/budzet2020/Zaczniknr1-12dobudetuna2020rok.pdf;

https://bip.konin.eu/pdf/budzet%202019/uchwala%20%202019/zaacznikiBU20191-12.pdf;

https://bip.konin.eu/pdf/budzet2018/tabele1-122018.pdf;

https://bip.konin.eu/pdf/budzet%202019/Tabele1-11117.pdf.

Dane, którymi się posługiwałem pochodzą z pisma dyrektora, które zostały rozdane podczas posiedzenia Komisji 18 lutego 2020 roku.