Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta

Krzysztof Pietruszewski
2019-11-19

Dzisiaj przyszła pora na osoby starsze i niepełnosprawne. Konin dla seniorów

Kolejna część programu to Konin dla seniorów. Tytuł jednak wymaga pewnego wyjaśnienia, występuje w nim bowiem jeden punkt dotyczący osób z niepełnosprawnościami. I jest to jedyny taki punkt w całym programie wyborczym.

Dom Dziennego Pobytu Seniora, Program Moje Hobby Na Emeryturze, Miejski Dom Seniora, Mobilny Punkt Opieki Medycznej i Program Zamiana Mieszkania pozostają obietnicami wyborczymi. Żaden z tych punktów nie został nawet poruszony w ciągu minionego roku i na razie nic nie zapowiada zmiany w tej kwestii. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2020-2025 też milczy na ich temat.

Wieloletni Plan Inwestycyjny nie przewiduje likwidacji barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych z budżetu Miasta. Przyjmuje możliwość ich likwidacji w razie zewnętrznego dofinansowania. Wypada jednak zaznaczyć, że w tym roku osoby z niepełnosprawnościami nie muszą już dzwonić domofonem w celu otwarcia szlabanu od strony ul. Wojska Polskiego, by móc wejść do magistratu. To jednak jedyne działanie w celu likwidacji barier infrastrukturalnych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Prócz tego osoby te mogą liczyć na kilka programów do nich skierowanych.

Darmowe posiłki dla seniorów są realizowane od lat w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie. Jako zadanie placówki można je znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOPR.

Nie jestem w stanie powiedzieć, jak zwiększyła się kulturalna i sportowa oferta Karty Seniora. Nie rozumiem też, dlaczego w programie wyborczym zaznaczono, iż ma być to nowa Karta Seniora, gdy aktualna funkcjonuje od bodajże 2017 roku. Patrząc jednak na to, iż ma być to nowa Karta Seniora, można ją uznać za kolejną niespełnioną dotychczas obietnicę.

Oddział geriatrii w Szpitalu Wojewódzkim podlega pod Urząd Marszałkowski Województwa. Oczywiście w programie wyborczym zaznaczono, że jako Prezydent Piotr Korytkowski będzie jedynie zabiegał o jego powstanie, a nie że go stworzy w ramach swoich kompetencji. Do tej pory oddział nie powstał. Przynajmniej według wykazu na stronie internetowej Szpitala.

Podsumowując:

  • właściwie żadna z obietnic nie została spełniona. Brakuje Domu Dziennego Pobytu Seniora, Programu Moje Hobby Na Emeryturze, Miejskiego Domu Seniora, Mobilnego Punktu Opieki Medycznej, czy też Programu Zamiana Mieszkania;
  • nie wprowadzono też „nowej” karty seniora, a jednocześnie zignorowano fakt, że taka karta funkcjonuje od 2017 roku;
  • oddział geriatrii nie może powstać w ramach kompetencji Prezydenta. Nie widać jednak żadnych efektów rozmów z Marszałkiem Województwa. Nie ma na razie śladu prób utworzenia takiego oddziału;
  • darmowe posiłki dla najbiedniejszych funkcjonują od lat jako zadanie MOPR w Koninie;
  • brak planów likwidacji barier architektonicznych. Udało się jedynie przywrócić wejście do magistratu dla osób z niepełnosprawnościami.

Bibliografia:

https://www.facebook.com/PiotrKorytkowski.Konin/?epa=SEARCH_BOX;

http://www.biuletyn.abip.pl/moprkonin/766;

http://www.konin.pl/index.php/koninska-karta-seniora.html;

http://szpital-konin.pl/SK/oddzialy/;

https://bip.konin.eu/tmpl/sesje_rady/sesja_222_19_02_1571647060.pdf.