Wyniki wyszukiwania dla tagu: energia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 20 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 528 — w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku …w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe energia ciepło, gaz, prąd…
drogi energia
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2012-2030 …w sprawie uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2012-2030 Projekt założeń do planu Mapka 1 Mapka 2 Mapka 4 energia ciepło…
energia spółki
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 555 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów Mapka energia ciepło, gaz, prąd zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
energia zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 543 — w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin Spółka z o.o. …w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin Spółka z o.o. energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
energia finanse
5. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 701 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC — Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 …na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 energia ciepło, gaz, prąd spółki…
energia spółki
6. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 735 — w sprawie wniesienia aportu niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej — Konin Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością …odpowiedzialnością w sprawie wniesienia aportu niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Mapka energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje spółki…
energia finanse spółki
7. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 544 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 499 RMK z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC — KONIN Spółka z o.o. w Koninie na realizację budowy sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie …dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje energia ciepło, gaz, prąd…
energia finanse
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 656 — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. …Spółka z o.o. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje spółki…
energia finanse spółki
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 319 — — w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 — 2020” …w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 - 2020” energia energia ciepło, gaz, prąd…
energia
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 351 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników