Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 12 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 447 — — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok …z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w […] art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU […] PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH…
budżet
3. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 438 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej — PKP …zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 442 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok …realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2016 ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH […] DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2016 ROK budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 375 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-07-18
Uchwała nr 362 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 70 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 187 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Koninana lata 2015-2018 …nr 187 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Koninana lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 218 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 244 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników