Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 132 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 455 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok 480 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
2. Sesja nr 22 z dnia
2016-05-18
Uchwała nr 326 — Uchwała Nr 326 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 474 — zmieniająca Uchwałę Nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej …finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
4. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 726 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 …miasta Konina na lata 2018-2021 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
5. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 725 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Limit wydatków bieżących roku 2018 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art […] ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych […] do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania…
budżet finanse
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-05-14
Uchwała nr 719 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
7. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 762 — w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie …z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami…
finanse woda i ścieki współpraca regionalna
8. Sesja nr 54 z dnia
2018-08-24
Uchwała nr 781 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 …Finansowa miasta Konina na lata 2018-2021 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
9. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 475 — zmieniająca Uchwałę Nr 416 RMK z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic …inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
10. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 772 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań […] wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie […] budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników