Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 123 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 218 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 806 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina dla przebiegu linii 400 kV Kromolice – Pątnów …infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Uzasadnienie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 635 — w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 …wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
4. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 455 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok 480 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
5. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 519 — zmieniająca Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku …przypadających według algorytmu na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Miasta Konin na rok 2017 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
finanse niepełnosprawni pomoc społeczna
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Przyjęcie sprawozdań Komisji Rady Miasta Konina za 2017 rok …rok Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina za 2017 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów Rady Miasta Konina w 2017 roku Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury za 2017 rok kadencja 2014-2018 Sprawozdanie…
radni
7. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 542 — zmieniająca Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku …roku w sprawie określenia wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
finanse niepełnosprawni pomoc społeczna
8. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 12 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 639 — w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019 …wniosku Karta do głosowania Wzór logo Konińskiego Budżetu Obywatelskiego Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Protokół 1 Protokół 2 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego…
finanse partycypacja
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-08-10
Uchwała nr 158 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników