Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 112 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 526 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 …Konina na lata 2017-2020 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 573 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w […] art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok […] Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2017 rok Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
3. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 519 — zmieniająca Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku …przypadających według algorytmu na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Miasta Konin na rok 2017 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
finanse niepełnosprawni pomoc społeczna
4. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 445 — w sprawie ustalenia zasad przekazywania z budżetu Miasta Konin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego …finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
5. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 544 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 499 RMK z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC — KONIN Spółka z o.o. w Koninie na realizację budowy sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie …realizację budowy sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje energia ciepło, gaz, prąd…
energia finanse
6. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 286 — — w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego …Uchwała nr 286 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-07-24
Uchwała nr 537 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 …Konina na lata 2017-2020 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 636 — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia współpraca regionalna współpraca z innymi…
dotacje finanse kultura współpraca regionalna
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 658 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 488 Ra\\\\MK z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 — obręb Starówka w Koninie …od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 - obręb Starówka w Koninie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki…
finanse inwestycje nieruchomości spółki
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 99 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników