Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 109 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 12 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 135 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo — etap 1 …zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Uzasadnienie inwestycje zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 70 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 488 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 — obręb Starówka w Koninie …od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 - obręb Starówka w Koninie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki…
finanse nieruchomości spółki
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 99 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 50 z dnia
2018-05-14
Uchwała nr 720 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 …miasta Konina na lata 2018-2021 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
8. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 547 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 …miasta Konina na lata 2017-2020 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-07-24
Uchwała nr 537 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 …Konina na lata 2017-2020 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 375 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników