Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 334 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 21 — — w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …Uchwała nr 21 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 442 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok …realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2016 ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH […] DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2016 ROK budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 70 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 111 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 71 — — w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego …Uchwała nr 71 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 447 — — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok …z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w […] art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU […] PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH…
budżet
8. Sesja nr 11 z dnia
2015-08-10
Uchwała nr 158 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 445 — w sprawie ustalenia zasad przekazywania z budżetu Miasta Konin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego …finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
10. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 285 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników