Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 135 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 70 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 438 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej — PKP …zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 395 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 71 — — w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego …Uchwała nr 71 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 375 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 187 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Koninana lata 2015-2018 …nr 187 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Koninana lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 11 z dnia
2015-08-10
Uchwała nr 158 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 20 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 301 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 286 — — w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego …Uchwała nr 286 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników