Informacje ogólne

Radny miasta Konin

Klub: Radny niezrzeszony
Data i miejsce urodzenia: 29.05.1966, Konin
Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji w Koninie, dyspozytor

Funkcje i komisje: kadencja 2018–2023

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 596 (7,64%)
Okręg: nr 4

Dyżur radnego:
Ratusz, I piętro Wiosny Ludów 6 godz. 14:00-15:30 25 marca 2019; 2 września 2019.
Kontakt:
jarek.sidor@wp.pl
667 942 452

Biografia

Rekordy 1–12 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
brak informacji
Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji w Koninie, Dyspozytor źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie

bip.konin.eu

od 5.12.2018
Komisja Infrastruktury, członek źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie

bip.konin.eu

od 5.12.2018
Komisja Finansów, członek źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie

bip.konin.eu

od 17.11.2018
Rada Miasta Konina, radny źródło

Oficjalna Strona Państwowej Komisji Wyborczej

wybory2018.pkw.gov.pl

od 17.11.2018
Radny niezrzeszony źródło
21.10.2018
Rada Miasta Konina, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 596, procent głosów: 8, wybrany źródło

Oficjalna Strona Państwowej Komisji Wyborczej

wybory2018.pkw.gov.pl

29.03.2017 – 16.11.2018
Radny niezależny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
radny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Infrastruktury, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Finansów, członek źródło
2010 – 29.03.2017
Radny niezależny źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
153
Nieobecność
16

Oddane głosy

Za
132
Przeciw
4
Wstrzymał się
17
Głos nieoddany
0
Nieobecny
16
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 169 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 10 z dnia
2019-07-08
Uchwała nr 170 — w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Konina Uchwalono
radni
2. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr 171 — w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina z tytułu wykonania budżetu Miasta Konina za 2018 rok Odrzucono
prezydent radni
3. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr 169 — w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 — 2023 Uchwalono
radni
4. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr 168 — w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Konina do Społecznej Komisji Mieszkaniowej Uchwalono
radni
5. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr 167 — w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Koninie Uchwalono
drogi
6. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr 166 — w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Uchwalono
energia
7. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr 165 — w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Uchwalono
energia
8. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr 164 — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2018 rok Uchwalono
spółki
9. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr 163 — w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w Koninie w sąsiedztwie ulic: Brzozowa – Michała Oczapowskiego Uchwalono
nieruchomości
10. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr 162 — w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie Uchwalono
dzieci opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ostatnia aktywność

2018-12-19

zapytanie

ws. zmiany zapisu nazwy projektu

Odpowiedź z dnia 02.01.2019

2019-01-03

zapytanie

ws. montażu barier energochłonnych

Wniosek; odpowiedź z dnia 17.01.2019

2019-01-03

zapytanie

ws. odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu

Wniosek; odpowiedź z dnia 17.01.2019

2019-01-03

zapytanie

ws. składowiska gum, opon i innych łatwopalnych materiałów wzdłuż ulicy Marantowskiej przy granicy z gminą Kramsk i sąsiadującym lasem

Odpowiedź z dnia 17.01.2019

2019-02-27

zapytanie

ws. tego dlaczego projekty o środki zewnętrzne obsługuje Wydział Oświaty a nie Wydział Rozwoju Gospodarczego

2019-02-27

zapytanie

ws. działki nr 385 na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Matejki. Prosił o podjęcie stosownych decyzji, aby odpowiednie wydziały sprawdziły, jaka jest zawarta umowa, czy wszystko jest zgodne z planem i zawartą umową z 2015 roku

2019-02-27

zapytanie

ws. interwencji na ul. Gosławickiej dotyczącej wykorzystywania tzw. terenów zielonych

2019-02-27

zapytanie

ws. odpadów gromadzonych na składowisku na ul. Marantowskiej. Prosił o informację, na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie z właścicielem tego składowiska

2019-01-22

zapytanie

ws. podziału i wykupu gruntów wzdłuż ul. Witkiewicza

Wniosek

2019-04-24

zapytanie

ws. planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przemysłowej i przebiegu drogi DK25

2019-04-24

zapytanie

ws. MZGOK

2019-03-27

zapytanie

ws. wymiany dachu w budynku A Urzędu Miejskiego

2019-05-15

interpelacja

ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz

2019-04-24

zapytanie

ws. działań Urzędu Miejskiego w ostatnim miesiącu odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi

2019-04-24

zapytanie

ws. odszkodowania dla Miasta za niedotrzymanie terminów w związku z budową łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej

2019-05-29

zapytanie

ws. tego, dlaczego po trzech latach radny Ostrowski dostał zupełnie inną odpowiedź niż radny Sidor w 2016 roku

2019-05-29

zapytanie

ws. rozmów dot. dostaw ciepła od 1 lipca 2022 roku

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Dodaj deklarację polityka

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe