Sesja nr 3 z dnia 2014-12-22
Uchwalona
Uchwała nr 12 — — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017

Rozkład głosów radnych

Nie dotyczy