Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 48 — — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy budowy i utrzymania wybudowanego przez Miasto Konin skrzyżowania typu rondo drogi wojewódzkiej nr 264 Konin – Kleczew z łącznikiem ulicy Kleczewskiej z ulicą Przemysłową w Koninie …rondo drogi wojewódzkiej nr 264 Konin – Kleczew z łącznikiem ulicy Kleczewskiej z ulicą Przemysłową w Koninie drogi inwestycja drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje…
drogi inwestycje
2. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 728 — w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy publicznej w Koninie …projektowanej ulicy publicznej w Koninie w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy publicznej w Koninie Mapka drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 569 — w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej …w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Wydruk poglądowy Mapka nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 204 — — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym …Uchwała nr 204 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym opłaty opłaty…
opłaty
5. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 687 — w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie …sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie Mapka drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 429 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej — jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie …lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 237 — — w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji …w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji SPP opłaty parkowanie opłaty…
opłaty parkowanie
8. Sesja nr 20 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 306 — — w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny …Uchwała nr 306 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny nieruchomości MZGOK nieruchomości głównie mieszkania, grunty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
nieruchomości odpady
9. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 729 — w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie …projektowanym ulicom publicznym w Koninie w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie Mapka drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 774 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność miasta Konina …w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność miasta Konina w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność miasta Konina Mapka nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników