Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 60 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 31 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej …Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej inwestycja drogi inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 506 — w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych …kategorii dróg gminnych Załącznik - Ulica Brunatna – obręb Maliniec odcinek łączący drogę krajową nr 25 (ul. Przemysłowa) z zakładami ARSANIT Sp. z o.o. Uzasadnienie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 528 — w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku …w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe energia ciepło, gaz, prąd…
drogi energia
4. Sesja nr 20 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 306 — — w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny …Uchwała nr 306 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny nieruchomości MZGOK nieruchomości głównie mieszkania, grunty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
nieruchomości odpady
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 580 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia przez Miasto Konin z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. w Kaliszu regulującego wspólne przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski przy ul. Przemysłowej w Koninie …wspólne przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski przy ul. Przemysłowej w Koninie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe energia ciepło, gaz, prąd inwestycje…
drogi energia inwestycje
6. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 553 — w sprawie zmiany nazwy ulicy Zygmunta Berlinga na Józefa Hallera …Zygmunta Berlinga na Józefa Hallera Załącznik graficzny w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie Uzasadnienie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 569 — w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej …w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Wydruk poglądowy Mapka nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 817 — Cennik na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów z grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) …w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w…
nieruchomości spółki
9. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 815 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Konina w 2019 roku …w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Konina w 2019 roku Uzasadnienie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty…
drogi opłaty
10. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 748 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Konin Porozumienia z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. w Kaliszu regulującego wspólne przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie” …ulicznego i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie” drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe spółki…
drogi spółki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników