Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 31 — — w sprawie udzielenia pomocy finansowej …Uchwała nr 31 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 48 — — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy budowy i utrzymania wybudowanego przez Miasto Konin skrzyżowania typu rondo drogi wojewódzkiej nr 264 Konin – Kleczew z łącznikiem ulicy Kleczewskiej z ulicą Przemysłową w Koninie …rondo drogi wojewódzkiej nr 264 Konin – Kleczew z łącznikiem ulicy Kleczewskiej z ulicą Przemysłową w Koninie drogi inwestycja drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje…
drogi inwestycje
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 50 — — w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny …Uchwała nr 50 - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 60 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 31 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej …Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej inwestycja drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje…
drogi inwestycje
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-20
Uchwała nr 152 — — w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych …Uchwała nr 152 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 181 — — w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny …Uchwała nr 181 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 203 — — w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego …Uchwała nr 203 - w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty…
drogi opłaty
8. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 204 — — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym …Uchwała nr 204 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym opłaty opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 208 — — w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie …Uchwała nr 208 - w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie ulica nazwa drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 237 — — w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji …w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji SPP opłaty parkowanie opłaty…
opłaty parkowanie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014 2019-03-03 …wi tutaj, że nie mieszczą się one w pojęciu „„nieprzerwanego zaspokajania potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych” właściwego dla zadań użyteczności publicznej” i nie można ich uznać za dopuszczalne…
2. Wykaz i kontakt do przedsiębiorstw dbających o zieleń w Koninie 2019-05-08 …ha (na wysokości Straży Pożarnej – droga wjazdowa) ul.Torowa  dz.nr 458/20 […] ha   (od drogi wjazdowej do pawilonów Ronda    do placu przy Państwowej Wyższej     Szkole Zawodowej) ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego…
3. Konkurs na nazwę bulwaru nadwarciańskiego 2019-07-14 …przedsiębiorcami, którzy na owej ulicy posiadają swoje siedziby (tylko posiadają adres na opisywanym fragmencie drogi). W wyniku oburzenia bądź protestu właścicieli, z racji poinformowania ich po fakcie o zmianie adresu ich przedsiębiorstw…
4. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-20 …miejska w „Przystani Gosławice” nie została poszerzona, a ośrodek należący do MOSiR zmodernizowany; mowa o drogach rowerowych już była przy okazji komunikacji miejskiej. W 2019 roku podpisano umowę na budowę 2,5 km dr […] łnoc od Konina: Mikorzyn, Ślesin, Pątnów oraz do Lichenia. Póki co takie drogi rowerowe nie powstały. Inaczej ma się sprawa z parkingiem piętrowym, który obiecano podczas kampanii wyborczej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 65
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Tytuł Data
1.
Krystian Marek Majewski
dot. utwardzenia drogi przy ulicy Konwaliowej
…dot. utwardzenia drogi przy ulicy Konwaliowej…
2.
Elżbieta Streker-Dembińska
dot. budowy drogi na ulicach: Konwaliowa i Makowa
…dot. budowy drogi na ulicach: Konwaliowa i Makowa…
3.
Elżbieta Streker-Dembińska
dot. naprawy drogi dojazdowej do MZGOK
…dot. naprawy drogi dojazdowej do MZGOK…
4.
Witold Nowak
dot. naprawy drogi przy Szkole Podstawowej nr 12
…dot. naprawy drogi przy Szkole Podstawowej nr…
5.
Jarosław Sidor
dot. drogi planowanej miedzy ulica Leśną a torami
…dot. drogi planowanej miedzy ulica Leśną a torami…
6.
Jarosław Sidor
dot. budowy nowych dróg i chodników
…dot. budowy nowych dróg i chodników…
7.
Wiesław Wanjas
dot. drogi i parkingu przy ulicy Piłsudskiego
…dot. drogi i parkingu przy ulicy Piłsudskiego…
8.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. wznowienienia ruchu na ul. Staszica i co dalej z kamienicą S. Esse
2018-12-19 …wznowienienia ruchu na ul. Staszica i co dalej z kamienicą S. Esse Odpowiedź z dnia 02.01.2019 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Jarosław Sidor
ws. zmiany zapisu nazwy projektu
2018-12-19 …ws. zmiany zapisu nazwy projektu ws. zmiany zapisu nazwy projektu Odpowiedź z dnia 02.01.2019 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe turystyka…
10.
Emilia Wasielewska
ws. tego, kiedy ul. Rudzicka na wysokości od ul. Jana Pawła II do ul. Skrótowej na całej szerokości będzie miała tę samą bitumiczną nawierzchnię
2018-12-17 …do ul. Skrótowej na całej szerokości będzie miała tę samą bitumiczną nawierzchnię Odpowiedź z dnia 31.12.2018 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Inne strony

Brak wyników