Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 35 — — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Społecznej Komisji Mieszkaniowej …Uchwała nr 35 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Społecznej Komisji Mieszkaniowej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 685 — w sprawie podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych …w sprawie podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w sprawie podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz […] ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Mapa okręgów wyborczych Miasta Konina rok 2018 Postanowienie Nr 1/2018 Komisarza wyborczego w Koninie I z dnia 9 kwietnia 2018 roku prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w…
prawo wybory
3. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 670 — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Zespołu Koordynująco — Monitorującego …Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
partycypacja radni
4. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 742 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu Pełnomocnictwo prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd…
prawo radni sąd
5. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 535 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok …Rewizyjnej Rady Miasta Konina przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 146 — — w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Konina do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019 …sprawie powołania przedstawiciela Miasta Konina do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019 radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 16 — — w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych …Uchwała nr 16 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 5 — — w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej …Uchwała nr 5 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 76 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina …Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 75 — — w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina (głosowanie tajne) …Uchwała nr 75 - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina (głosowanie tajne) radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Korytkowski
dot. informacji o radnych w BIP
…dot. informacji o radnych w BIP…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników