Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 72 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2018 rok …Rodziny i Spraw Społecznych na 2018 rok Plan pracy Komisji Praworządności Rady Miasta Konina na rok 2018 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 146 — — w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Konina do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019 …sprawie powołania przedstawiciela Miasta Konina do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019 radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 2 z dnia
2018-12-05
Uchwała nr 11 — w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej …w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 9 — — w sprawie powołania Komisji Statutowej …Uchwała nr 9 - w sprawie powołania Komisji Statutowej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2018-12-05
Uchwała nr 8 — w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina …sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 280 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina …Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 76 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina …Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 744 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu Pełnomocnictwo radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd skargi…
radni sąd skargi
9. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 743 — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu …skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd skargi…
radni sąd skargi
10. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 36 — — w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina …Uchwała nr 36 - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Dyżur radnego 03.09.2018 2018-08-27 …Dyżur radnego 03.09.2018 2018-08-27 I piętro (ul. Wiosny Ludów 6), 03.09.2018 r w godzinach od14.00 do 15.30, radny Witold Nowak…
2. Rada Miasta Konina VIII kadencji — infografika 2018-10-24 …Rady Miasta Konina. Krzysztof Pietruszewski Infografika przedstawia ilość głosów, jaką otrzymali wybrani do nowej kadencji radni VIII kadencji Rady Miasta Konina. Wykres ulegnie uaktualnieniu w momencie wyboru nowego Prezydenta Konina. Wówczas…
3. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych — statystyki 2018-08-26 …Wnioski, interpelacje i zapytania radnych - statystyki 2018-08-26 Prezentujemy statystytki aktywności radnych na podstawie  Rejestru wniosków, interpelacji i zapytań radnych   Dane dotyczące radnego  Karola Skoczylasa  do […] r – rezygnacja z mandatu radnego. Dane dotyczące radnego  Jakuba Eltmana  od 28.03.2018 r. – zastąpił radnego Karola Skoczylasa [infogram id="4e9a4546-6072-4560-bf51-6ac0d990bfcf" prefix="pwo […] format="interactive" title="Ilość wniosków, zapytań i interpelacji radnych do 27.06.2018 r."] Waldemar Duczmal…
4. Obecność radnych na sesjach – infografika 2018-08-27 …Obecność radnych na sesjach – infografika 2018-08-27 Zapraszamy do zapoznania się z naszą infografiką [infogram id="obecnosc_radnych_na_glosowaniach" prefix="Muq" format="interactive" title="Obecność radnych
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Korytkowski
dot. informacji o radnych w BIP
…dot. informacji o radnych w BIP…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników