Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 51 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 50 z dnia
2018-05-14
Uchwała nr 722 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …Sądem Administracyjnym w Poznaniu Treść pełnomocnictwa prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd…
prawo radni sąd
2. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 699 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 671 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina …Konina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 37 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej …Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 35 — — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Społecznej Komisji Mieszkaniowej …Uchwała nr 35 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Społecznej Komisji Mieszkaniowej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 5 — — w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej …Uchwała nr 5 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 147 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 38 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej …Uchwały Nr 5 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Stanowisko Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu …Uchwała Nr 3056/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji…
prezydent radni środowisko
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 34 — — w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …Uchwała nr 34 - w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Projekt uchwały nr 671 — podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok …Rewizyjnej Rady Miasta Konina przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Korytkowski
dot. informacji o radnych w BIP
…dot. informacji o radnych w BIP…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników