Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 63 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 232 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej …Uchwały Nr 5 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 16 — — w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych …Uchwała nr 16 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 2 — w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina …ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina 2 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 39 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 10 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej …Uchwały Nr 10 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 411 — — w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina …sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina strzech maciaszek majewski wanjas radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 670 — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Zespołu Koordynująco — Monitorującego …Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
partycypacja radni
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 75 — — w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina (głosowanie tajne) …Uchwała nr 75 - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina (głosowanie tajne) radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 6 — — w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Konina i ustalenia przedmiotu ich działania …Uchwała nr 6 - w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Konina i ustalenia przedmiotu ich działania radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Przyjęcie sprawozdań za 2016 rok i planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2017 rok …Rodziny i Spraw Społecznych na rok 2017 Plan pracy Komisji Praworządności Rady Miasta Konina na rok 2017 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 698 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej …Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Dyżur radnego 03.09.2018 2018-08-27 …Dyżur radnego 03.09.2018 2018-08-27 I piętro (ul. Wiosny Ludów 6), 03.09.2018 r w godzinach od14.00 do 15.30, radny Witold Nowak…
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych — statystyki 2018-08-26 …Wnioski, interpelacje i zapytania radnych - statystyki 2018-08-26 Prezentujemy statystytki aktywności radnych na podstawie  Rejestru wniosków, interpelacji i zapytań radnych   Dane dotyczące radnego  Karola Skoczylasa  do […] r – rezygnacja z mandatu radnego. Dane dotyczące radnego  Jakuba Eltmana  od 28.03.2018 r. – zastąpił radnego Karola Skoczylasa [infogram id="4e9a4546-6072-4560-bf51-6ac0d990bfcf" prefix="pwo […] format="interactive" title="Ilość wniosków, zapytań i interpelacji radnych do 27.06.2018 r."] Waldemar Duczmal…
3. Rada Miasta Konina VIII kadencji — infografika 2018-10-24 …Rady Miasta Konina. Krzysztof Pietruszewski Infografika przedstawia ilość głosów, jaką otrzymali wybrani do nowej kadencji radni VIII kadencji Rady Miasta Konina. Wykres ulegnie uaktualnieniu w momencie wyboru nowego Prezydenta Konina. Wówczas…
4. Obecność radnych na sesjach – infografika 2018-08-27 …Obecność radnych na sesjach – infografika 2018-08-27 Zapraszamy do zapoznania się z naszą infografiką [infogram id="obecnosc_radnych_na_glosowaniach" prefix="Muq" format="interactive" title="Obecność radnych
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Korytkowski
dot. informacji o radnych w BIP
…dot. informacji o radnych w BIP…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników