Dyżur radnego 03.09.2018

2018-08-27

I piętro (ul. Wiosny Ludów 6), 03.09.2018 r w godzinach od14.00 do 15.30, radny Witold Nowak