Sesja nr 3 z dnia 2014-12-22
Uchwalona
Uchwała nr 16 — — w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Rozkład głosów radnych

Nie dotyczy