Wyniki wyszukiwania dla tagu: cmentarze

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,promocji gminy, - określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, - współdziałania z innymi gminami […] Terytorialny Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – prezentacja. 2016-12-08 16:00 17:45 1. Informacja o funkcjonowaniu cmentarza komunalnego. 2. Informacja o realizowanych inwestycjach na terenie cmentarza komunalnego. 3. Omówienie protokołu i zaleceń pokontrolnych NIK […] dotyczących funkcjonowania cmentarza komunalnego. 4. Rozpatrzenie projektu regulaminu cmentarza komunalnego w Koninie. 2016-12-08 16:00 17.45 1. Informacja o funkcjonowaniu cmentarza komunalnego. 2. Informacja o realizowanych inwestycjach na terenie cmentarza komunalnego. 3. Omówienie…
2. Komisja Infrastruktury …zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, - telekomunikacji, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych…
3. Komisja Infrastruktury …komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) telekomunikacji, 5) zieleni gminnej i zadrzewień, 6) cmentarzy gminnych, 7) lokalnego transportu zbiorowego, 8) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 9) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników