Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 472 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2019r. …w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2019r. Uzasadnienie Plan…
niepełnosprawni oświata
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 492 — w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin — miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” …w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin - miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” Uzasadnienie Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Użyteczności publiczne Miasto Konin Użyteczności publiczne…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
3. Sesja nr 50 z dnia
2018-05-14
Uchwała nr 722 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu Treść pełnomocnictwa prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
prawo radni sąd
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 185 — — w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania …Uchwała nr 185 - w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 742 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu Pełnomocnictwo prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
prawo radni sąd
6. Sesja nr 35 z dnia
2017-04-20
Uchwała nr 487 — zmieniająca Uchwałę Nr 470 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina …sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina 18 5 prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
7. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 471 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uzasadnienie Spis ulic obwodu Szkoły…
oświata
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 649 — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok …cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Autopoprawka budżet…
budżet finanse
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-05-18
Uchwała nr 327 — Uchwała Nr 327 — w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania …Uchwała Nr 327 - w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 470 — w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina …Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Konina – miasta na prawach powiatu z gminą Stare Miasto w powiecie konińskim prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji…
prawo
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników