Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-07-24
Uchwała nr 540 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do…
oświata prawo szkoły
2. Sesja nr 22 z dnia
2016-05-18
Uchwała nr 327 — Uchwała Nr 327 — w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania …Uchwała Nr 327 - w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 35 z dnia
2017-04-20
Uchwała nr 487 — zmieniająca Uchwałę Nr 470 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina …sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina 18 5 prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
4. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 772 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne…
budżet finanse
5. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 689 — w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania …w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania Mapka nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-07-24
Uchwała nr 538 — w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin …w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin Uzasadnienie cmentarze prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
cmentarze prawo
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 649 — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok …cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Autopoprawka budżet…
budżet finanse
8. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 787 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody…
budżet finanse
9. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 524 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do…
oświata prawo szkoły
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego …w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych woda i ścieki…
odpady opłaty prawo woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników