Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 756 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Uzasadnienie Autopoprawka…
budżet finanse
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-05-14
Uchwała nr 722 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu Treść pełnomocnictwa prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
prawo radni sąd
3. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 772 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne…
budżet finanse
4. Sesja nr 35 z dnia
2017-04-20
Uchwała nr 487 — zmieniająca Uchwałę Nr 470 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina …sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina 18 5 prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 649 — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok …cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Autopoprawka budżet…
budżet finanse
6. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 471 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uzasadnienie Spis ulic obwodu Szkoły…
oświata
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 405 — — zmieniająca Uchwałę Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym …z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wieloletni plan inwestycyjny prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych inwestycje…
inwestycje prawo
8. Sesja nr 39 z dnia
2017-07-24
Uchwała nr 539 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata prawo szkoły
9. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 524 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do…
oświata prawo szkoły
10. Sesja nr 22 z dnia
2016-05-18
Uchwała nr 327 — Uchwała Nr 327 — w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania …Uchwała Nr 327 - w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników