Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 32 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 772 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne…
budżet finanse
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 524 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do…
oświata prawo szkoły
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 548 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 471 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uzasadnienie prawo wnioski…
oświata prawo szkoły
4. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 685 — w sprawie podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych …Konina rok 2018 Postanowienie Nr 1/2018 Komisarza wyborczego w Koninie I z dnia 9 kwietnia 2018 roku prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy…
prawo wybory
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-07-24
Uchwała nr 539 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata prawo szkoły
6. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 471 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uzasadnienie Spis ulic obwodu Szkoły…
oświata
7. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-19
Uchwała nr 24 — w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina …ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina w sprawie ustalenia wysokości i warunków […] udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina Uzasadnienie nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany…
nieruchomości opłaty zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Apel Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina w sprawie przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo przez KWB Konin SA” …Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo przez KWB Konin SA” energia ciepło, gaz, prąd prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje…
energia prawo prezydent radni
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-05-18
Uchwała nr 327 — Uchwała Nr 327 — w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania …Uchwała Nr 327 - w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 505 — w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin …w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin Uzasadnienie Rozstrzygnięcie nadzorcze cmentarze prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
cmentarze prawo
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników