Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 36 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 557 — w sprawie uchylenia Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych …z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska woda i ścieki…
odpady woda i ścieki
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 502 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych …w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych Nowe uzasadnienie nieruchomości głównie mieszkania, grunty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska woda i ścieki…
nieruchomości odpady woda i ścieki
3. Sesja nr 44 z dnia
2017-12-11
Uchwała nr 632 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania […] za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uzasadnienie Wzór deklaracji 1 Wzór deklaracji 2 Załącznik 16 7 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
4. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 403 — — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …Uchwała nr 403 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
5. Sesja nr 44 z dnia
2017-12-11
Uchwała nr 631 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 595 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty …Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w sprawie zmiany Uchwały Nr 595 Rady Miasta Konina z dnia […] listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Uzasadnienie 16 7 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 597 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania […] za pomocą środków komunikacji elektronicznej Wzór deklaracji Załącznik Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 205 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 …Uchwała nr 205 - w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 odpady opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 432 — — w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych …Uchwała nr 432 - w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska woda i ścieki…
odpady woda i ścieki
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego …w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych woda i ścieki…
odpady opłaty prawo woda i ścieki
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 595 — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne…
odpady opłaty porządek
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników