Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 43
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 43 — — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …Uchwała nr 43 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady opłaty śmieci opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 44 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina …dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina odpady śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 45 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 RMK z dnia 24.04.2013 r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli …zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli odpady śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-20
Uchwała nr 153 — — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2014 rok …Uchwała nr 153 - w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2014 rok MZGOK odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 190 — — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Uchwała nr 190 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
6. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 205 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 …o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 odpady opłaty opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
7. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 296 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów …sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
8. Sesja nr 20 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 306 — — w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny …Uchwała nr 306 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny nieruchomości MZGOK odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości odpady
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 317 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
10. Sesja nr 24 z dnia
2016-07-18
Uchwała nr 363 — — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok …Uchwała nr 363 - w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok MZGOK odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–2 z 2
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci 2019-04-10 …spółce. Zapewne również z tego powodu podniesiono w 2017 roku koszt netto zagospodarowania odpadów w MZGOK do 320 zł. Co więcej w 2018 roku z 72 652 mieszkańc […] z nich owej deklaracji nie złożyło. Na koszty funkcjonowania systemu składa się: - 32% to wywóz odpadów komunalnych (realizacja PGKiM), - 64,5% to zagospodarowanie odpadów komunalnych (realizacja MZGOK […] która pozwoliła nieruchomościom niezamieszkałym (przede wszystkim przedsiębiorcom itp.) na niepłacenie stawki za wywóz odpadów, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że swoje odpady podrzucali do miejskich pojemników…
2. Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci 2019-04-11 …kilku słowach o tym dlaczego nieruchomości zamieszkałe radni Konina zadecydowali o ich powrocie do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi Poza wywozem śmieci od osób prywatnych, na system gospodarowania odpadami składa się m.in. odbieranie […] ten obowiązek cofnięto, umożliwiając wymienionym powyżej podmiotom na podpisywanie umów z firmami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych, m.in. PGKiM lub Bakun. Celem całego przedsięwzięcia było zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu […] wraz ze zmniejszeniem strumienia odpadów. Rzeczywistość jednak pokazała, że cały zabieg przyniósł efekt odwrotny do oczekiwanego. Z szacowanego 24-procentowego zmniejszenia strumienia, wyszło niecałe 16 %, co w konsekwencji przyniosło największy od…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Sidor
ws. składowiska gum, opon i innych łatwopalnych materiałów wzdłuż ulicy Marantowskiej przy granicy z gminą Kramsk i sąsiadującym lasem
2019-01-03 …łatwopalnych materiałów wzdłuż ulicy Marantowskiej przy granicy z gminą Kramsk i sąsiadującym lasem Odpowiedź z dnia 17.01.2019 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Jarosław Sidor
ws. odpadów gromadzonych na składowisku na ul. Marantowskiej. Prosił o informację, na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie z właścicielem tego składowiska
2019-02-27 …ul. Marantowskiej. Prosił o informację, na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie z właścicielem tego składowiska odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
3.
Sławomir Lachowicz
ws. składowiska na Marantowie
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. składowiska na Marantowie ws. składowiska na Marantowie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
4.
Krystian Marek Majewski
ws. gospodarki odpadami komunalnymi
2019-04-24 …zapytanie 2019-04-24 ws. gospodarki odpadami komunalnymi ws. gospodarki odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
5.
Jarosław Sidor
ws. działań Urzędu Miejskiego w ostatnim miesiącu odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi
2019-04-24 …zapytanie 2019-04-24 ws. działań Urzędu Miejskiego w ostatnim miesiącu odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi ws. działań Urzędu Miejskiego w ostatnim miesiącu odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
6.
Emilia Wasielewska
ws. wprowadzenia koszy ułatwiających segregację odpadów w przestrzeni publicznej
2019-07-20 …koszy ułatwiających segregację odpadów w przestrzeni publicznej ws. wprowadzenia koszy ułatwiających segregację odpadów w przestrzeni publicznej 29.07.2019 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. zaśmiecania Bulwaru i ulic podczas robienia zdjęć ślubnych
2019-06-26 …zaśmiecania Bulwaru i ulic podczas robienia zdjęć ślubnych ws. zaśmiecania Bulwaru i ulic podczas robienia zdjęć ślubnych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
8.
Katarzyna Jaworska
ws. postawienia koszy na śmieci na osiedlu Laskówiec
2019-06-26 …ws. postawienia koszy na śmieci na osiedlu Laskówiec ws. postawienia koszy na śmieci na osiedlu Laskówiec Wniosek odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników