Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 44 z dnia
2017-12-11
Uchwała nr 632 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania […] za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uzasadnienie Wzór deklaracji 1 Wzór deklaracji 2 Załącznik 16 7 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 595 — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne…
odpady opłaty porządek
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 590 — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2018 …w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2018 Cennik na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy […] w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2018 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego …w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych woda i ścieki…
odpady opłaty prawo woda i ścieki
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 205 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 …Uchwała nr 205 - w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 odpady opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 594 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie szczegółowego […] sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uzasadnienie Opinia Sanepidu odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska opłaty porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady opłaty porządek
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 400 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2017 …Uchwała nr 400 - w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2017 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 44 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina …dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina odpady śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
9. Sesja nr 32 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 467 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Deklaracja o wysokości opłaty […] za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne Deklaracja […] o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Załącznik nr 5 Uzasadnienie Uchwała Kolegium RIO z 21.03.2017 r. odpady wywóz…
odpady opłaty
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 348 — — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami …Uchwała nr 348 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami śmieci […] odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników