Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 596 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 317 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 44 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina …dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina odpady śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 349 — — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik …Uchwała nr 349 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik śmieci opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 400 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2017 …Uchwała nr 400 - w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2017 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 594 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie szczegółowego […] sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uzasadnienie Opinia Sanepidu odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska opłaty porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady opłaty porządek
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 647 — w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które są nieruchomościami w części zamieszkałymi, a w części niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne …w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które są nieruchomościami w części zamieszkałymi, a w części niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne w sprawie postanowienia o […] odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które są nieruchomościami w części zamieszkałymi, a w części niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
8. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 558 — w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne …Uchwały Nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady
odpady woda i ścieki
9. Sesja nr 54 z dnia
2018-08-24
Uchwała nr 775 — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 r. …w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi […] Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 r. 775 w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 r […] w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 r. odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska spółki…
odpady spółki
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 597 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania […] za pomocą środków komunikacji elektronicznej Wzór deklaracji Załącznik Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników