Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 679 — w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie …w Koninie w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia statut zmiany statutu gminy…
kultura statut
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 65 — — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …nr 65 - w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego MBP kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 636 — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
dotacje finanse kultura współpraca regionalna
4. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2018 rok …pracy Komisji Finansów na 2018 rok Plan pracy na 2018 rok - Komisja Infrastruktury Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2018 rok Plan pracy Komisji Rodziny i Spraw Społecznych na 2018 rok Plan pracy…
radni
5. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 732 — w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Konina …warunków i trybu przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Konina Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Konina kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
kultura prezydent
6. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 236 — — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …nr 236 - w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego MBP kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Przyjęcie sprawozdań Komisji Rady Miasta Konina za 2017 rok …w 2017 roku Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury za 2017 rok kadencja 2014-2018 Sprawozdanie Komisji Edukacji Kultury i Sportu za 2017 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Rodziny i Spraw Społecznych za rok 2017 SSprawozdanie…
radni
8. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Przyjęcie sprawozdań za 2016 rok i planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2017 rok …w 2016 roku Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury za 2016 rok kadencja 2014-2018 Sprawozdanie Komisji Edukacji Kultury i Sportu za 2016 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Rodziny i Spraw Społecznych za rok 2016 SSprawozdanie […] pracy Komisji Finansów na 2017 rok Plan pracy na rok 2017 Komisja Infrastruktury Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2017 rok Plan pracy Komisji Rodziny i Spraw Społecznych na rok 2017 Plan pracy…
radni
9. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 733 — w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury …i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości […] artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Konina za […] osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
kultura prezydent
10. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 434 — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego MBP kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników