Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 29
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 67 — — w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu …Uchwała nr 67 - w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 316 — — w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie …Uchwała nr 316 - w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 414 — — w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” oraz nadania jej statutu …Uchwała nr 414 - w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” oraz nadania jej statutu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 453 — w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie …w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Statut MODN 473 statut zmiany statutu gminy szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata statut szkoły
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 507 — w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie …w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie Statut Pogotowia Opiekuńczego w Koninie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin statut zmiany statutu gminy…
pomoc społeczna statut
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 585 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie STATUTU MIASTA KONINA …w sprawie zmiany Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie STATUTU MIASTA KONINA statut zmiany statutu gminy…
statut
7. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 679 — w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie …w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie statut zmiany statutu gminy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura statut
8. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 763 — w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Koninie …w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Koninie w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Koninie Statut Żłobka Miejskiego w Koninie statut zmiany statutu gminy dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci statut
9. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 764 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina …sprawie zmiany Uchwały Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina w sprawie zmiany Uchwały Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października […] roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski statut zmiany statutu gminy młodzież…
młodzież partycypacja statut
10. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 810 — w sprawie Statutu Miasta Konina …w sprawie Statutu Miasta Konina w sprawie Statutu Miasta Konina 810 w sprawie Statutu Miasta Konina w sprawie Statutu Miasta Konina Statut Miasta Konina Uzasadnienie statut zmiany statutu gminy…
statut
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Statutowa …Konina” Konińskiemu Klubowi Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK” 2015-05-18 13.30 15.30 Przystąpienie do prac nad wypracowaniem nowego Statutu Miasta Konina. 2015-05-25 13.30 15.30 Kontynuacja prac dotyczących wypracowania nowego Statutu Miasta Konina. Do zadań […] komisji należą: - opiniowanie projektów uchwał pod względem ich zgodności z prawem i techniką legislacyjną, - czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Miasta Konina, - opiniowanie zasad i trybu postępowania rady i jej organów oraz występowanie z inicjatywą dostosowania aktów […] Prace nad projektem uchwały w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Konina cd. 2. Zmiana Statutu Miasta Konina dot. § 39 oraz § 82. Witold Nowak Karol Skoczylas Wiesław Steinke Tomasz Andrzej Nowak Zenon Chojnacki…
2. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Przedmiotem działania Komisji jest dokonanie analizy Statutu Miasta Konina w oparciu o obowiązujące akty prawne i przedłożenie jego zmian pod obrady Rady Miasta Konina. 2018-12-14 13:00 14:00 1. Rozpatrzenie […] wniosku o zajęcie się sprawą nieprawidłowego głosowania podczas II Sesji Rady Miasta Konina, 2. Wypracowanie projektu statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina, 3. Sprawy bieżące. Projekt uchwały ws. Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina Statut Młodzieżowej Rady […] inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie miasta Konina. 3. Sprawy bieżące. 2019-05-20 13:00 13:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników