Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 623 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym […] w Koninie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy Wojewódzkim…
oświata szkoły
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 607 — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018 — 2020 …Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018 - 2020 Program Rozwoju Pieczy 2018-2020 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin współpraca regionalna…
dzieci pomoc społeczna współpraca regionalna
3. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 763 — w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Koninie …Żłobkowi Miejskiemu w Koninie w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Koninie Statut Żłobka Miejskiego w Koninie dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza statut zmiany statutu gminy…
dzieci statut
4. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 43 — w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 …w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i […] młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Uzasadnienie dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci pomoc społeczna
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 608 — w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2018 — 2020 …Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2018-2020 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież…
dzieci młodzież pomoc społeczna
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 341 — — w sprawie przyjęcia Programu profilaktyczno — edukacyjnego dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie …dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 451 — w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych …zastępczych zawodowych 477 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci pomoc społeczna wynagrodzenia
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 496 — w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci młodzież niepełnosprawni pomoc społeczna szkoły
9. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 452 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego …sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 472 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola…
dzieci oświata przedszkola
10. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 298 — — w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. …wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników