Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 32 — — w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez m. Konin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów …m. Konin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dziecko przedszkole dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola…
dzieci przedszkola
2. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 298 — — w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. …wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 341 — — w sprawie przyjęcia Programu profilaktyczno — edukacyjnego dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie …dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 451 — w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych …w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 477 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
dzieci pomoc społeczna wynagrodzenia
5. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 452 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego …określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 472 przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci oświata przedszkola
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 496 — w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …organem prowadzącym jest Miasto Konin niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea młodzież pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci młodzież niepełnosprawni pomoc społeczna szkoły
7. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 607 — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018 — 2020 …Miasta Konina na lata 2018 - 2020 Program Rozwoju Pieczy 2018-2020 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
dzieci pomoc społeczna współpraca regionalna
8. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 608 — w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2018 — 2020 …Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2018-2020 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież…
dzieci młodzież pomoc społeczna
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 623 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym […] w Koninie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy Wojewódzkim…
oświata szkoły
10. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 653 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 739 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Konina …oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Konina Uchwała RIO z dnia 7 marca 2018 r. dotacje dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dotacje dzieci
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników