Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 20 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 4 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina …w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
prezydent wynagrodzenia
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 517 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2016 rok …zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
budżet finanse prezydent
3. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Przyjęcie Deklaracji Rady Miasta Konina w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci kobiet …zasłużone postaci kobiet Opinia Prezydenta Miasta Konina drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
drogi prezydent radni
4. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 724 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2017 rok …rok w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2017 rok prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
5. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 801 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …prowadzącym jest Miasto Konin Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 494 — w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina …w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina Uzasadnienie prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
7. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 521 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo — wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …organem prowadzącym jest Miasto Konin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-05-14
Uchwała nr 721 — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu …w Poznaniu w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi sąd…
prezydent sąd skargi
9. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Projekt uchwały nr 797 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) …w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób…
prezydent wynagrodzenia
10. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 4 — — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 4 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników