Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 605 — w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu relacji miast partnerskich pomiędzy Valasske Mezirici Republika Czeska a Koninem w Województwie Wielkopolskim Rzeczpospolitej Polskiej …Mezirici Republika Czeska a Koninem w Województwie Wielkopolskim Rzeczpospolitej Polskiej współpraca międzynarodowa prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
2. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 755 — w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Konin …pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
3. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 732 — w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Konina …Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Konina kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
kultura prezydent
4. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 451 — w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych …w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 477 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza…
dzieci pomoc społeczna wynagrodzenia
5. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 695 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina …Prezydenta Miasta Konina w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Projekt uchwały nr 797 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) …w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób…
prezydent wynagrodzenia
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 494 — w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina …w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina Uzasadnienie prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
8. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Przyjęcie Deklaracji Rady Miasta Konina w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci kobiet …zasłużone postaci kobiet Opinia Prezydenta Miasta Konina drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
drogi prezydent radni
9. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 733 — w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury …w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
kultura prezydent
10. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 754 — w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …organem prowadzącym jest Miasto Konin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników