Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 20 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 754 — w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …organem prowadzącym jest Miasto Konin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
2. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Projekt uchwały nr 797 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) …w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób…
prezydent wynagrodzenia
3. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 801 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …prowadzącym jest Miasto Konin Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
4. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 733 — w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury …w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
kultura prezydent
5. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 724 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2017 rok …rok w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2017 rok prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
6. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 732 — w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Konina …Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Konina kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
kultura prezydent
7. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 755 — w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Konin …pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
8. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 521 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo — wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …organem prowadzącym jest Miasto Konin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Apel Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina w sprawie przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo przez KWB Konin SA” …prąd prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
energia prawo prezydent radni
10. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Przyjęcie Deklaracji Rady Miasta Konina w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci kobiet …zasłużone postaci kobiet Opinia Prezydenta Miasta Konina drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
drogi prezydent radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników