Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 36 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 754 — w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …Konin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
2. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 455 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina Uzasadnienie Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem…
budżet
3. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Projekt uchwały nr 797 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) …w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 797) prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
prezydent wynagrodzenia
4. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 801 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 494 — w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina …w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina Uzasadnienie prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 581 — w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” …w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” Uzasadnienie Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta…
sport
7. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 521 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo — wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …Konin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-05-14
Uchwała nr 721 — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu …skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi sąd…
prezydent sąd skargi
9. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 755 — w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Konin …i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Konin Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Konina dla dyrektora za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Wniosek o przyznanie nagrody […] Prezydenta Miasta Konina dla nauczyciela za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
10. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Przyjęcie Deklaracji Rady Miasta Konina w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci kobiet …postaci kobiet Deklaracja w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci kobiet Opinia Prezydenta Miasta Konina drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet…
drogi prezydent radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …targowisk i hal targowych,zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,promocji gminy, - określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, - współdziałania z innymi gminami, - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - przystępowania…
2. Komisja Rewizyjna …pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 2015-06-08 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2014 rok 2015-06-08 Wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za […] sprawie wykonania budżetu Miasta Konina za 2015 rok. 2016-06-13 Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2015 rok. 2016-10-03 16.00 16.25 Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej…
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Przedmiotem komisji są skargi na działania wójta / burmistrza / prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-11-03 16.00 18.50 Informacja Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji zaistniałej w Gimnazjum Nr 6 w Koninie…
5. Komisja Praworządności …Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-11-03 16.00 18.50 Informacja Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji zaistniałej w Gimnazjum Nr 6 w Koninie…
6. Komisja Finansów …przez te jednostki, 7) targowisk i hal targowych, 8) promocji gminy, 9) określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 10) współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników