Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 30 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 486 — w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina …w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
2. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 724 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2017 rok …w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2017 rok w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2017 rok prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 377 — — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …Uchwała nr 377 - w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko…
projekty unijne
4. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 401 — — w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat lub o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne …Uchwała nr 401 - w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat lub o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 581 — w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” …w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” Uzasadnienie Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta…
sport
6. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 754 — w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …Konin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 494 — w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina …w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina Uzasadnienie prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
8. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Przyjęcie Deklaracji Rady Miasta Konina w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci kobiet …postaci kobiet Deklaracja w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci kobiet Opinia Prezydenta Miasta Konina drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet…
drogi prezydent radni
9. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 695 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina …w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
10. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 451 — w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych …wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 477 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci pomoc społeczna wynagrodzenia
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników