Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 1 — — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Konina …Uchwała nr 1 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 3 — — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina …Uchwała nr 3 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 7 — — w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina …Uchwała nr 7 - w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 97 — — w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej …Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-20
Uchwała nr 155 — — w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Konina w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku referendum ogólnokrajowym …terenie miasta Konina w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku referendum ogólnokrajowym wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-09-11
Uchwała nr 160 — — w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 349 — — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik …Uchwała nr 349 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik śmieci opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
8. Sesja nr 32 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 466 — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik Uchwała Kolegium RIO z 21.03.2017 r. Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 595 — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty opłaty porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady opłaty porządek
10. Sesja nr 44 z dnia
2017-12-11
Uchwała nr 631 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 595 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty …w sprawie zmiany Uchwały Nr 595 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w sprawie zmiany Uchwały Nr […] Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Uzasadnienie 16 7 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników