Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 62 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Przyjęcie sprawozdań za 2016 rok i planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2017 rok …Plan pracy Komisji Praworządności Rady Miasta Konina na rok 2017 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 535 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok …nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 734 — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji …sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego rewitalizacja…
radni rewitalizacja
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Projekt uchwały nr 671 — podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok …nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 232 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej …grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 3 — — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina …Uchwała nr 3 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 742 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd…
prawo radni sąd
8. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Stanowisko Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu …dnia 29 grudnia 2016 roku prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
prezydent radni środowisko
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 146 — — w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Konina do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019 …Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019 radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 7 — — w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina …Uchwała nr 7 - w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników