Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 59 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 1 — — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Konina …Uchwała nr 1 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 535 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok …nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 75 — — w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina (głosowanie tajne) …w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina (głosowanie tajne) radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 685 — w sprawie podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych …odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
prawo wybory
5. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 3 — — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina …Uchwała nr 3 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 17 — — w sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Konina …koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Konina radni MRM radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada…
partycypacja radni
7. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 742 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd…
prawo radni sąd
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 670 — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Zespołu Koordynująco — Monitorującego …Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
partycypacja radni
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 324 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Zespołu Koordynująco — Monitorującego …przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Zespołu Koordynująco - Monitorującego radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 37 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej …grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników