Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 106
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 1 — — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Konina …Uchwała nr 1 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 2 — — w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina …w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 3 — — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina …Uchwała nr 3 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 5 — — w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej …Uchwała nr 5 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 6 — — w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Konina i ustalenia przedmiotu ich działania …Komisji Rady Miasta Konina i ustalenia przedmiotu ich działania radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 7 — — w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina …Uchwała nr 7 - w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 8 — — w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina …sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 9 — — w sprawie powołania Komisji Statutowej …Uchwała nr 9 - w sprawie powołania Komisji Statutowej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 10 — — w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej …Uchwała nr 10 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 16 — — w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych …ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Komisje

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Praworządności …obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, - wznoszenia pomników, - nadawania honorowego obywatelstwa gminy, - wyboru ławników, - spraw konsumenckich, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców. 2014-12-18 15.00 17.00 1. Omówienie materiałów sesyjnych…
2. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa 2014-12-11 12.30 13.30 1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji; 2. Rozpatrzenie pism Henryka Szczepankiewicza w sprawie braku prawa wybieralności radnych: - Kamila Szadkowskiego, - Karola Skoczylasa, - Wiesława Wanjasa – zaopiniowanie projektów uchwał. 3. Wypracowanie projektu uchwały…
3. Komisja Rewizyjna …planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 2019-06-06 15:30 15:58 1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 2. Analiza sprawozdania Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu za rok 2018. 3. Opracowanie opinii…
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Sprawy bieżące. 2019-02-25 15:30 16:00 1. Przedstawienie projektu planu pracy komisji. 2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji…
5. Komisja Finansów …S. Esse przy ul. Staszica. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. Prezentacja PWiK Prezentacja Zielona Energia Prezentacja MZGOK Prezentacja MPEC…
6. Komisja Infrastruktury …S. Esse przy ul. Staszica. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. Prezentacja PWiK Prezentacja Zielony Klaster Prezentacja MZGOK Prezentacja MPEC…
7. Komisja Praworządności …drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), 4) wznoszenia pomników, 5) nadawania honorowego obywatelstwa gminy, 6) wyboru ławników, 7) spraw konsumenckich. 2018-12-13 16:00 18:30 1. Omówienie materiałów sesyjnych na III…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Rada Miasta Konina VIII kadencji — infografika 2018-10-24 …jaką otrzymali wybrani do nowej kadencji radni VIII kadencji Rady Miasta Konina. Wykres ulegnie uaktualnieniu w momencie wyboru nowego Prezydenta Konina. Wówczas, w razie zwycięstwa Zenona Chojnackiego jego miejsce zajmie pani…
2. P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży 2019-03-04 …dokonano żadnych analiz jego opłacalności lub ryzyka, nie wspominając o analizach, mających za zadanie wykazać ekonomiczne uzasadnienie wyboru tego wariantu. Co ważniejsze, prowadzenie przez Miasto działalności hotelarskiej było niezgodne z Ustawą o Gospodarce Komunalnej, ponieważ…
3. Tabela porównawcza liczb z wyborów 2014 i 2018 2018-10-27 …Tabela porównawcza liczb z wyborów 2014 i 2018 2018-10-27 Jak wyglądają liczby z wyborów 2014 i 2018? Kilka z nich przedstawia […] poniższa tabelka. Frekwencja wzrosła o 11%, spadła zaś liczba głosów nieważnych. Dopiero jednak po następnych wyborach będzie można powiedzieć, czy wynikło to z powodu wzrostu aktywności mieszkańców w życiu publicznym…
4. Tabela porównawcza liczb z I i II tury wyborów samorządowych w 2018 roku 2018-11-05 …Tabela porównawcza liczb z I i II tury wyborów samorządowych w 2018 roku 2018-11-05 Tym razem zapraszam do zapoznania się ze statystykami z II tury wyborów samorządowych. Tabela przedstawia wyniki…
5. Kilka słów na temat przedsiębiorstwa Johnson Matthey w Koninie 2019-05-07 …do umowy z Miastem, warto zwrócić uwagę na cele, jakimi kierowała się firma przy okazji wyboru. Przede wszystkim chodzi o dobre połączenie Konina nie tyle z Warszawą, co z zachodem Europy, szczeg…
6. Konkurs na nazwę bulwaru nadwarciańskiego 2019-07-14 …inaczej jak Bulwar im. Przemysła II, Bulwar Nadwarciański im. Przemysła II lub Bulwar Przemysła II. Wolałbym wysłuchania wyboru mieszkańców, niż sugerowania jaką mają wybrać nazwę. Bibliografia: https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2019_097_1562839846.pdf ; https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2019_097_02_1562839867.pdf…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników