Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 469 — w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów […] na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin Oświadczenie Uzasadnienie przedszkola
przedszkola
2. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 752 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Radosne przedszkole — mądry start” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Radosne przedszkole - mądry start” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Radosne przedszkole - mądry start” w ramach Wielkopolskiego […] Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
oświata przedszkola współpraca regionalna
3. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 673 — w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki […] wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin opłaty oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola
opłaty oświata przedszkola
4. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 753 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Zrozumieć dziecko” w ramach Programu Erasmus+ …projektu pt.: „Zrozumieć dziecko” w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne przedszkola
oświata projekty unijne przedszkola
5. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 39 — w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu […] uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin Wzór oświadczenia Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 32 — — w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez m. Konin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów …Uchwała nr 32 - w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez m. Konin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dziecko przedszkole dzieci […] żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola
dzieci przedszkola
7. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 452 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego …dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola
dzieci oświata przedszkola
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 652 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania …w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu […] przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, publicznych szkół […] dotacji Uzasadnienie Uchwała RIO z 7 marca 2018 roku dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje oświata przedszkola szkoły
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 650 — w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu […] uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin Uzasadnienie Oświadczenie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola
oświata przedszkola
10. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 520 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ …pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne przedszkola
oświata projekty unijne przedszkola
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników