Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezdomni

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 91 — — w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina …Uchwała nr 91 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina zwierzęta zwierzęta…
zwierzęta
2. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 290 — — w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina …Uchwała nr 290 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina zwierzęta zwierzęta…
zwierzęta
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 342 — — w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia — schronisku dla bezdomnych …Uchwała nr 342 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 32 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 465 — w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina …w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 465 Uzasadnienie zwierzęta…
zwierzęta
5. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 676 — w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina …w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 676 Uzasadnienie zwierzęta…
zwierzęta
6. Sesja nr 5 z dnia
2019-02-27
Uchwała nr 73 — w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina …w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina zwierzęta…
zwierzęta
7. Sesja nr 18 z dnia
2019-11-27
Uchwała nr 242 — w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia programu pomocy społecznej pod nazwą ,,Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2025” …nazwą ,,Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2025” Program wychodzenia z bezdomności na lata 2020-2025 bezdomni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
bezdomni pomoc społeczna
8. Sesja nr 22 z dnia
2020-02-26
Uchwała nr 314 — w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina …w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina zwierzęta…
zwierzęta
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-03-09 15.45 17.00 Posiedzenie wyjazdowe w Noclegowni i Schronisku dla bezdomnych PCK ul. Ametystowa 1w Koninie 2016-03-17 15.45 17.45 Rozpatrzenie skargi Pana Zbigniewa Kotwasa na działalność…
2. Komisja Praworządności …Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-03-09 15.45 17.00 Posiedzenie wyjazdowe w Noclegowni i Schronisku dla bezdomnych PCK ul. Ametystowa 1 w Koninie 2016-03-23 15.45 19.00 1. Omówienie materiałów sesyjnych na XX…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy…
4. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy…
5. Komisja Praworządności …miasta Konina na lata 2020-2023. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników