Wyniki wyszukiwania dla tagu: turystyka

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 121 — — w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” …Uchwała nr 121 - w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 230 — — w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” …nr 230 - w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” turystyka turystyka
turystyka
3. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 709 — w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2018 …terenie Miasta Konina na rok 2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2018 turystyka
turystyka
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 710 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy” …dendrologiczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Uzasadnienie pomniki pomniki i tablice upamiętniające środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 turystyka
pomniki środowisko turystyka
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników