Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 219 — — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr 219 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 220 — — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …Uchwała nr 220 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych podatki podatki
podatki
3. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 807 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …w sprawie stawek podatku od nieruchomości w sprawie stawek podatku od nieruchomości 807 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w sprawie stawek podatku od nieruchomości Uzasadnienie nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty podatki
nieruchomości opłaty podatki
4. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 445 — w sprawie ustalenia zasad przekazywania z budżetu Miasta Konin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego …w sprawie ustalenia zasad przekazywania z budżetu Miasta Konin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki…
budżet finanse
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 396 — — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr 396 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
6. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 809 — w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów …w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów Uzasadnienie opłaty podatki zwierzęta…
opłaty podatki zwierzęta
7. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 577 — w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów …w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów opłaty podatki zwierzęta…
opłaty podatki zwierzęta
8. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 808 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …w sprawie stawek podatku od środków transportowych w sprawie stawek podatku od środków transportowych 808 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w sprawie stawek podatku od środków transportowych Uzasadnienie opłaty podatki transport…
opłaty podatki transport
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 77 — — w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina …Uchwała nr 77 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina przedsiębiorczość podatki przedsiębiorcy podatki
podatki przedsiębiorcy
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 221 — — w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego …Uchwała nr 221 - w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego podatki podatki
podatki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników