Wyniki wyszukiwania dla tagu: sport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 62 — — w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Uchwała nr 62 - w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport
oświata sport
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 63 — — w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Uchwała nr 63 - w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport
oświata sport
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 368 — — w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin …Uchwała nr 368 - w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin organizacje pozarządowe sport partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet […] obywatelski sport
partycypacja sport
4. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Przyjęcie sprawozdań za 2016 rok i planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2017 rok …roku Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury za 2016 rok kadencja 2014-2018 Sprawozdanie Komisji Edukacji Kultury i Sportu za 2016 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Rodziny i Spraw Społecznych za rok 2016 SSprawozdanie z Pracy […] Finansów na 2017 rok Plan pracy na rok 2017 Komisja Infrastruktury Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2017 rok Plan pracy Komisji Rodziny i Spraw Społecznych na rok 2017 Plan pracy Komisji Praworządności…
radni
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 581 — w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” …Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” Uzasadnienie Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym […] lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu Wniosek sport
sport
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Przyjęcie sprawozdań Komisji Rady Miasta Konina za 2017 rok …roku Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury za 2017 rok kadencja 2014-2018 Sprawozdanie Komisji Edukacji Kultury i Sportu za 2017 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Rodziny i Spraw Społecznych za rok 2017 SSprawozdanie z Pracy…
radni
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2018 rok …Finansów na 2018 rok Plan pracy na 2018 rok - Komisja Infrastruktury Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2018 rok Plan pracy Komisji Rodziny i Spraw Społecznych na 2018 rok Plan pracy Komisji Praworządności…
radni
8. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 771 — w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin …w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin dotacje sport
dotacje sport
9. Sesja nr 5 z dnia
2019-02-27
Uchwała nr 83 — w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Konina na 2019 rok …w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Konina na 2019 rok w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Konina na 2019 rok radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
10. Sesja nr 24 z dnia
2020-04-29
Uchwała nr 347 — w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” …Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we […] współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie sport
prezydent sport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:- edukacji publicznej, kultury, - kultury fizycznej i turystyki, - zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, - wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, - rozpatrywania skarg i…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) edukacji publicznej, 2) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 3) kultury […] Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”. 2020-05-26 10:00 10:25 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu…
3. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”. 2020-05-26 10:00 10:25 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu…
4. Komisja Praworządności …Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”. 2020-05-26 10:00 10:25 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży 2019-03-04 …c kontynuować przed zmianą podziału administracyjnego działalność użyteczności publicznej w Koninie. Administrowanie Hotelem przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. MOSiR administrował budynkiem aż do 2000 roku, gdy postanowiono o założeniu Spółki P.T.H.U. Konin…
2. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-18 …wyposażono szkół w pomoce cyfrowe; najprawdopodobniej nie zwiększono liczby psychologów w szkołach; animatorzy sportowi, nauka pierwszej pomocy oraz szkoły dwujęzyczne lub nauka dwóch języków obcych funkcjonowały na…
3. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-21 …jednak wzrośnie o 1 mln zł na zadania gminy w stosunku do roku poprzedniego. Kultura fizyczna, (czyli sport) otrzyma 14,4 mln zł na zadania gminy, co jest spadkiem o 400 tys. zł w stosunku […] tylko dla uczniów zamieszkałych w Koninie; fundusze na kulturę w przyszłym roku wzrosną; fundusze na sport delikatnie spadną, jednak pozostaną na podobnym poziomie.   Bibliografia: https://www.facebook.com/notes/piotr-korytkowski/obywatelski-konin/872146239661640/?__tn__=HH-R ; https://lajt.lm.pl/aktualnosci/informacja/122313/konin_nowy_rozklad_jazdy_mzk_zacznie_obowiazywac_w_sobote ; https://bip.konin.eu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników