Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:

Nie dotyczy

Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Kilka słów o opóźnianym apelu klimatycznym

Apel klimatyczny Młodzieżowego Strajku Klimatycznego powinien był wejść już w lutym, jednak wciąż się go odkłada na później. Nie wiadomo też, kiedy w końcu...

Wyludnianie się Konina. Analiza wykresu

Analiza wykresu wyludniania się miast ze szczególnym naciskiem na Konin i jego sytuację demograficzną.

Kilka słów o suszy w Koninie

Choć las już teraz może stanowić zagrożenie pożarowe, a w kilku miejscach w Polsce efekty zaobserwowano nawet w styczniu, niewiele o niej słychać. Dlatego kilka...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 33 z dnia 23.12.2020

Uchwała nr 457

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała nr 460

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina

Uchwała nr 458

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Uchwała nr 459

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023

Uchwała nr

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Konina na lata 2021-2030”

Uchwała nr 456

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Uchwała nr 463

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 461

w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

Uchwała nr 464

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Koninie na lata 2021–2023

Uchwała nr 465

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2021-2025

Uchwała nr 466

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2021–2023

Uchwała nr 467

w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne