Konin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Konin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Kilka słów o opóźnianym apelu klimatycznym

Apel klimatyczny Młodzieżowego Strajku Klimatycznego powinien był wejść już w lutym, jednak wciąż się go odkłada na później. Nie wiadomo też, kiedy w końcu...

Wyludnianie się Konina. Analiza wykresu

Analiza wykresu wyludniania się miast ze szczególnym naciskiem na Konin i jego sytuację demograficzną.

Kilka słów o suszy w Koninie

Choć las już teraz może stanowić zagrożenie pożarowe, a w kilku miejscach w Polsce efekty zaobserwowano nawet w styczniu, niewiele o niej słychać. Dlatego kilka...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 33 z dnia 23.12.2020

Uchwała nr 457

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała nr 460

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina

Uchwała nr 458

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Uchwała nr 459

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023

Uchwała nr

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Konina na lata 2021-2030”

Uchwała nr 456

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Uchwała nr 463

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 461

w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

Uchwała nr 464

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Koninie na lata 2021–2023

Uchwała nr 465

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2021-2025

Uchwała nr 466

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2021–2023

Uchwała nr 467

w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne