Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 32
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 67 — — w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu …Uchwała nr 67 - w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 316 — — w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie …Uchwała nr 316 - w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 414 — — w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” oraz nadania jej statutu …Uchwała nr 414 - w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” oraz nadania jej statutu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 453 — w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie …w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Statut MODN 473 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea statut zmiany statutu gminy…
oświata statut szkoły
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 507 — w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie …w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie Statut Pogotowia Opiekuńczego w Koninie statut zmiany statutu gminy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna statut
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 585 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie STATUTU MIASTA KONINA …w sprawie zmiany Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie STATUTU MIASTA KONINA statut zmiany statutu gminy…
statut
7. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 679 — w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie …w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie statut zmiany statutu gminy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura statut
8. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 763 — w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Koninie …w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Koninie w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Koninie Statut Żłobka Miejskiego w Koninie statut zmiany statutu gminy dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci statut
9. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 764 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina …sprawie zmiany Uchwały Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina w sprawie zmiany Uchwały Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października […] roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina statut zmiany statutu gminy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski młodzież…
młodzież partycypacja statut
10. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 810 — w sprawie Statutu Miasta Konina …w sprawie Statutu Miasta Konina w sprawie Statutu Miasta Konina 810 w sprawie Statutu Miasta Konina w sprawie Statutu Miasta Konina Statut Miasta Konina Uzasadnienie statut zmiany statutu gminy…
statut
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Statutowa …Konina” Konińskiemu Klubowi Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK” 2015-05-18 13.30 15.30 Przystąpienie do prac nad wypracowaniem nowego Statutu Miasta Konina. 2015-05-25 13.30 15.30 Kontynuacja prac dotyczących wypracowania nowego Statutu Miasta Konina. Do zadań […] komisji należą: - opiniowanie projektów uchwał pod względem ich zgodności z prawem i techniką legislacyjną, - czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Miasta Konina, - opiniowanie zasad i trybu postępowania rady i jej organów oraz występowanie z inicjatywą dostosowania aktów […] Prace nad projektem uchwały w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Konina cd. 2. Zmiana Statutu Miasta Konina dot. § 39 oraz § 82. Wiesław Steinke Zenon Chojnacki Karol Skoczylas Witold Nowak Tomasz Andrzej Nowak…
2. Komisja Finansów …w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok…
3. Komisja Infrastruktury …w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok […] skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publiczne w Koninie…
5. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok […] skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publiczne w Koninie…
6. Komisja Praworządności …w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok […] skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publiczne w Koninie…
7. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Przedmiotem działania Komisji jest dokonanie analizy Statutu Miasta Konina w oparciu o obowiązujące akty prawne i przedłożenie jego zmian pod obrady Rady Miasta Konina. 2018-12-14 13:00 14:00 1. Rozpatrzenie […] wniosku o zajęcie się sprawą nieprawidłowego głosowania podczas II Sesji Rady Miasta Konina, 2. Wypracowanie projektu statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina, 3. Sprawy bieżące. Projekt uchwały ws. Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina Statut Młodzieżowej Rady […] inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie miasta Konina. 3. Sprawy bieżące. 2019-05-20 13:00 13:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Statut Miasta Konina 2019-02-24 Statut Miasta Konina 2019-02-24 W środę głosowanie nad Statutem Miasta Konina. Chciałbym przedstawić kolejne jego punkty, których treść budzi pewne wątpliwości. Ostatnimi dniami o Statucie Miasta Konina zrobiło się nieco głośniej […] Miasta Konina wydała w tej sprawie stanowisko Urzędu Miejskiego. W najbliższą środę odbędzie się głosowanie nad przyjęciem Statutu Miasta Konina, z którego znikną zakwestionowane przepisy, jak również pojawi się jeden uaktualniony […] dotyczący inicjatywy uchwałodawczej. W związku z tym chciałbym dzisiaj przedstawić inne, wątpliwe moim zdaniem, zapisy Statutu Miasta Konina, których zarówno Wojewoda, jak i nikt z Rady Miasta Konina nie wziął pod…
2. Krótki tekst o relacjach między mieszkańcami a radnymi Konina 2019-11-03 …radnym bądź radną, ponieważ akurat się trafiło, że udało się znaleźć półtorej godziny czasu (wymuszonego Statutem Miasta, czyli bez zainicjowania spotkania). Tyle że art. 23 ustawy o samorządzie gminnym nakazuje radnym utrzymywanie stałej…
3. Nadzór Prezydenta nad instytucjami kultury a prawo 2020-02-06 …tylko ja - tak mówi prawo. A z tekstu dowiecie się dlaczego. Swojego czasu problem ze statutem Filharmonii Gorzowskiej poruszyła Alina Czyżewska z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Jak się to wszystko rozpoczęło, o co […] art. 7 Konstytucji RP. Dlatego punkty: „Nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Konina.” Statutu MBP w Koninie, „Nadzór nad KDK sprawuje Prezydent Miasta Konina.” Statutu KDK […] Nadzór nad MDK sprawuje Prezydent Miasta Konina.” Statutu MDK w Koninie, nie posiadają podstawy prawnej. Wniosek: stanowią naruszenie prawa i należy go zmienić. Aby nie być gołosłownym dodaję fragmenty trzech r…
4. Osiedla — krótka instrukcja wprowadzenia 2020-04-01 …czasie, w jakim uzna to za stosowne. Oczywiście są to jedynie przykłady działań. Pełen zakres działań określa statut osiedla. O nim jednak za moment. Aby osiedle w ogóle powstało, trzeba najpierw konkretnych zapis […] w w statucie miasta. Tam właśnie ma się znaleźć pełna procedura, jak należy powołać osiedle. Jak wygląda procedura? To już pozostaje w gestii rady miasta lub osoby, która takie zmiany zechce wprowadzić inicjatywą […] uchwałodawczą o zmianie statutu miasta. Jest to element niezbędny do podjęcia kolejnych kroków. Istnieją tutaj dwa stanowiska: Rada gminy wprowadza obowiązkowo takie zapisy na wypadek, gdyby istniały plany o powstaniu osiedli. Miasto wprowadza…
5. Kilka słów o opóźnianym apelu klimatycznym 2020-07-16 …najważniejszych głosowań, w tym m.in. zmiana uchwały o Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego lub wprowadzenie zapisu w Statucie Miasta o zdalnych sesjach, który wprowadzono 5 dni później w ramach ustawy o […] covid (zmiana Statutu nie była niezbędna). Śmiem twierdzić, że apel również mógłby zostać wówczas poddany pod głosowanie, zgodnie z postanowieniem Komisji. Zapytałem się zatem, kiedy Rada wróci…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników