Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 33 z dnia 2020-12-23

Sesja nr 32 z dnia 2020-12-09

Sesja nr 31 z dnia 2020-11-25

Sesja nr 30 z dnia 2020-10-28

Sesja nr 29 z dnia 2020-09-30

Sesja nr 28 z dnia 2020-08-26

Sesja nr 27 z dnia 2020-07-29

Sesja nr 26 z dnia 2020-06-24

Sesja nr 25 z dnia 2020-05-27

Sesja nr 24 z dnia 2020-04-29

Sesja nr 23 z dnia 2020-03-25

Sesja nr 22 z dnia 2020-02-26

Sesja nr 21 z dnia 2020-01-22

Sesja nr 20 z dnia 2019-12-30

Sesja nr 19 z dnia 2019-12-18

Sesja nr 18 z dnia 2019-11-27

Sesja nr 17 z dnia 2019-11-18

Sesja nr 16 z dnia 2019-10-30

Sesja nr 15 z dnia 2019-09-24

Sesja nr 14 z dnia 2019-09-18

Sesja nr 13 z dnia 2019-09-11

Sesja nr 12 z dnia 2019-08-23

Sesja nr 11 z dnia 2019-07-26

Sesja nr 10 z dnia 2019-07-08

Sesja nr 9 z dnia 2019-06-26

Sesja nr 8 z dnia 2019-05-29

Sesja nr 7 z dnia 2019-04-24

Sesja nr 6 z dnia 2019-03-27

Sesja nr 5 z dnia 2019-02-27

Sesja nr 4 z dnia 2019-01-30

Sesja nr 3 z dnia 2018-12-19

Sesja nr 2 z dnia 2018-12-05

Sesja nr 1 z dnia 2018-11-21

Zobacz pozostałe
Zwiń

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Typ

Wynik

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 470
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 33 z dnia
23.12.2020
Uchwała nr 469 — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 rok 12 8 2 1 0
Uchwalono
budżet finanse
2. Sesja nr 33 z dnia
23.12.2020
Uchwała nr 468 — w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 12 8 2 1 0
Uchwalono
budżet finanse
3. Sesja nr 33 z dnia
23.12.2020
Uchwała nr 467 — w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 22 0 0 1 0
Uchwalono
4. Sesja nr 33 z dnia
23.12.2020
Uchwała nr 466 — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2021–2023 22 0 0 1 0
Uchwalono
pomoc społeczna
5. Sesja nr 33 z dnia
23.12.2020
Uchwała nr 465 — w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2021-2025 22 0 0 1 0
Uchwalono
pomoc społeczna
6. Sesja nr 33 z dnia
23.12.2020
Uchwała nr 464 — w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Koninie na lata 2021–2023 22 0 0 1 0
Uchwalono
pomoc społeczna
7. Sesja nr 33 z dnia
23.12.2020
Uchwała nr 463 — w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20 0 1 2 0
Uchwalono
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 33 z dnia
23.12.2020
Uchwała nr 461 — w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 22 0 0 1 0
Uchwalono
komunikacja miejska opłaty
9. Sesja nr 33 z dnia
23.12.2020
Uchwała nr 460 — w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina 19 0 3 1 0
Uchwalono
porządek
10. Sesja nr 33 z dnia
23.12.2020
Uchwała nr 459 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 12 0 10 1 0
Uchwalono
budżet finanse
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47