Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 22
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 65 — — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …nr 65 - w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego MBP kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 236 — — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …nr 236 - w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego MBP kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 434 — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego MBP kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Przyjęcie sprawozdań za 2016 rok i planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2017 rok …w 2016 roku Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury za 2016 rok kadencja 2014-2018 Sprawozdanie Komisji Edukacji Kultury i Sportu za 2016 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Rodziny i Spraw Społecznych za rok 2016 SSprawozdanie […] pracy Komisji Finansów na 2017 rok Plan pracy na rok 2017 Komisja Infrastruktury Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2017 rok Plan pracy Komisji Rodziny i Spraw Społecznych na rok 2017 Plan pracy…
radni
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 636 — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
dotacje finanse kultura współpraca regionalna
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 637 — w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Konina na lata 2017-2020 …Wielkopolski Urząd Ochrony Zabytków - załącznik Autopoprawka zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego pomniki pomniki i tablice upamiętniające kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura pomniki zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Przyjęcie sprawozdań Komisji Rady Miasta Konina za 2017 rok …w 2017 roku Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury za 2017 rok kadencja 2014-2018 Sprawozdanie Komisji Edukacji Kultury i Sportu za 2017 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Rodziny i Spraw Społecznych za rok 2017 SSprawozdanie…
radni
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2018 rok …pracy Komisji Finansów na 2018 rok Plan pracy na 2018 rok - Komisja Infrastruktury Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2018 rok Plan pracy Komisji Rodziny i Spraw Społecznych na 2018 rok Plan pracy…
radni
9. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 679 — w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie …nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie statut zmiany statutu gminy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura statut
10. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 732 — w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Konina …artystycznego Prezydenta Miasta Konina Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Konina prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura prezydent
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:- edukacji publicznej, kultury, - kultury fizycznej i turystyki, - zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, - wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, - rozpatrywania skarg i…
2. Komisja Rewizyjna …z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku 2. Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury; 3. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy […] Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok. 2. Rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień […] Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok. 2. Rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień…
3. Komisja Rewizyjna …Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 rok. 3. Rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) edukacji publicznej, 2) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 3) kultury […] się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Konina za I półrocze 2020 roku; c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina…
5. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Konina za I półrocze 2020 roku; c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina…
6. Komisja Praworządności …się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Konina za I półrocze 2020 roku; c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Wykaz i kontakt do przedsiębiorstw dbających o zieleń w Koninie 2019-05-08 …ha ul.Bydgoska skwer  przy „Domu Kultury
2. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-18 …nich miał zapewnić dostępność orlików po godzinach szkoły i opiekę osób zajmujących się kulturą fizyczną, drugi obowiązkową naukę tego przedmiotu pierwszej pomocy, a ostatni dwóch języków obcych…
3. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-21 …i placówek kulturalnych. Z projektu budżetu Miasta Konina na rok 2020 wynika, że finanse na kulturę wyniosą niecałe 3,5 mln zł na zadania powiatu i 7,6 mln zł na zadania gminy […] tys. zł, jednak wzrośnie o 1 mln zł na zadania gminy w stosunku do roku poprzedniego. Kultura fizyczna, (czyli sport) otrzyma 14,4 mln zł na zadania gminy, co jest spadkiem o 400 tys. zł […] się, iż żadne zmiany w tym zakresie nie zaszły. Należy przyznać, że wzrost wydatków na kulturę jest wyraźny, a kultura fizyczna pomimo drobnego spadku pozostaje wciąż na podobnym poziomie. Niespełnioną obietnicą pozostaje utworzenie…
4. Nadzór Prezydenta nad instytucjami kultury a prawo 2020-02-06 …Nadzór Prezydenta nad instytucjami kultury a prawo 2020-02-06 Choć to Miasto Konin tworzy MBP, KDK i MDK, to nimi nie włada. I tak nie mówię tylko ja - tak mówi […] stanowisko ws. nadzoru instytucji kulturalnych. Otóż zarówno Miejska Biblioteka Publiczna, jak Koniński Dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury podlegają pod ustawę o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Pełen opis i zasady […] Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie SA/Sz 733/01: „Instytucja kultury jako osoba prawna jest odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami…
5. Osiedla — krótka instrukcja wprowadzenia 2020-04-01 …W rzeczywistości zaś... OSIEDLA SŁUŻĄ REALIZOWANIU ZADAŃ MIASTA NA OBSZARZE OSIEDLA. Tak jak miasto np. prowadzi dom kultury, tak też może prowadzić je osiedle, a przy tym zarabiać. Tak jak miasto pozwala na inicjatywę uchwałodawczą […] tą częścią budżetu zarządzają. Mając jednak w zarządzaniu mienie miasta, mogą na nim zarabiać, np. prowadząc dom kultury i pobierając opłaty za wstęp na wydarzenia. Oczywiście takie kwestie muszą zostać uregulowane w statucie osiedla. Zarząd…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 18
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. wznowienienia ruchu na ul. Staszica i co dalej z kamienicą S. Esse
2018-12-19 …Staszica i co dalej z kamienicą S. Esse Odpowiedź z dnia 02.01.2019 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
2.
Monika Kosińska
ws. uroczystości dot. 30. rocznicy wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r.
2019-02-27 …wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. ws. uroczystości dot. 30. rocznicy wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
3.
Sławomir Lachowicz
ws. możliwości wymiany komputerów i podłączenia drukarki w Miejskiej Bibliotece Publicznej na ul. Dworcowej
2019-02-27 …na ul. Dworcowej ws. możliwości wymiany komputerów i podłączenia drukarki w Miejskiej Bibliotece Publicznej na ul. Dworcowej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
4.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. tego czy przy wykonywaniu remontu budynku po Sądzie Rejonowym w Koninie będzie nawiązanie do przedwojennej fasady budynku
2019-02-27 …po Sądzie Rejonowym w Koninie będzie nawiązanie do przedwojennej fasady budynku Odpowiedź z dnia 2019-03-15 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty sąd…
5.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. możliwości umieszczenia znaków na obiektach zabytkowych
2019-03-27 …możliwości umieszczenia znaków na obiektach zabytkowych Odpowiedź z dnia 2019-04-15 pomniki pomniki i tablice upamiętniające kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
6.
Sławomir Lachowicz
ws. dalszych decyzji odnośnie kamienicy Esse
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. dalszych decyzji odnośnie kamienicy Esse ws. dalszych decyzji odnośnie kamienicy Esse kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Janusz Zawilski
ws. sytuacji kamienicy Zofii Urbanowskiej
2019-04-24 …zapytanie 2019-04-24 ws. sytuacji kamienicy Zofii Urbanowskiej ws. sytuacji kamienicy Zofii Urbanowskiej Wniosek kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Janusz Zawilski
ws. kamienicy przy Placu Wolności 10
2019-04-24 …ws. kamienicy przy Placu Wolności 10 ws. kamienicy przy Placu Wolności 10 Wniosek nieruchomości głównie mieszkania, grunty kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Janusz Zawilski
ws. kamienicy przy ul. Zofii Urbanowskiej
2019-05-29 …zapytanie 2019-05-29 ws. kamienicy przy ul. Zofii Urbanowskiej ws. kamienicy przy ul. Zofii Urbanowskiej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Janusz Zawilski
ws. kamienicy przy Placu Wolności
2019-05-29 …zapytanie 2019-05-29 ws. kamienicy przy Placu Wolności ws. kamienicy przy Placu Wolności kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników