Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta

Krzysztof Pietruszewski
2019-11-21

Ostatnia z pięciu części programu wyborczego Piotra Korytkowskiego dotyczyła obywatelskości. Wygląda zaś w ten sposób.

Ostatnia z pięciu sfer programu wyborczego ówczesnego kandydata nie prezentuje się specjalnie okazale. Posiada jedynie 5 punktów, z czego tylko jeden z nich został zrealizowany, w dodatku w niewielkim stopniu.

Najważniejszy punkt programu stanowiło ogłoszenie konkursu na zorganizowanie imprezy masowej, gdzie zagrają gwiazdy światowego formatu. Sądzę, że nie ma sensu się bardziej na ten temat rozpisywać.

Od października za darmo komunikacją miejską mogą jeździć wszyscy uczniowie zamieszkali w Koninie, a do końca tego roku również ci mieszkający w Starym Mieście lub Kazimierzu Biskupim. W uchwale nie ma wzmianki na temat finansowania całego przedsięwzięcia, jednak wydaje się oczywiste, że aby zrealizować darmowe przejazdy zostaną przesunięte finanse z innych zadań budżetowych. Dodatkowo obiecano również zwiększenie częstotliwości kursów. Ostatecznie wraz ze zmianami rozkładu jazdy ilość połączeń spadła. Częstotliwość zaś osiągnęła 30 minut na liniach podstawowych oraz 60 minut na liniach uzupełniających. Dlatego można uznać, że tę obietnicę zrealizowano jedynie połowicznie.

Kolejny punkt mówi o przejrzystym sposobie finansowania i profesjonalnym wsparciu przy realizacji celów statutowych klubów sportowych oraz stowarzyszeń i placówek kulturalnych. Z projektu budżetu Miasta Konina na rok 2020 wynika, że finanse na kulturę wyniosą niecałe 3,5 mln zł na zadania powiatu i 7,6 mln zł na zadania gminy. Kwota na zadania powiatu spadnie zatem o 400 tys. zł, jednak wzrośnie o 1 mln zł na zadania gminy w stosunku do roku poprzedniego. Kultura fizyczna, (czyli sport) otrzyma 14,4 mln zł na zadania gminy, co jest spadkiem o 400 tys. zł w stosunku do 2019 roku. Niewykluczone, że wzrost o 1 mln zł wynika z zamiaru zakupu przez Miasto Pałacu Reymonda. Co do przejrzystego sposobu finansowania nie jestem w stanie tego ocenić, jednak wydaje się, iż żadne zmiany w tym zakresie nie zaszły. Należy przyznać, że wzrost wydatków na kulturę jest wyraźny, a kultura fizyczna pomimo drobnego spadku pozostaje wciąż na podobnym poziomie.

Niespełnioną obietnicą pozostaje utworzenie Konińskiego Forum Dialogu Społecznego. Instytucja ta miała pozwolić mieszkańcom na czynny udział w procesie decyzyjnym władz miasta dotyczącym najważniejszych inwestycji miejskich. Podobny los podzielił Pożyczkowy Fundusz Obywatelski, który miał na celu zabezpieczać pieniądze na wkład własny dla organizacji pozarządowych, gdy te chciałyby wystąpić z wnioskiem o fundusze w różnych konkursach. Obietnica nie została spełniona, a nowy budżet nie zapowiada poprawy.

Podsumowując:

  • nie zorganizowano żadnej imprezy masowej z udziałem artystów światowej sławy;
  • nie utworzono zarówno Konińskiego Forum Dialogu Społecznego i Pożyczkowego Funduszu Obywatelskiego;
  • darmową komunikację miejską wprowadzono tylko dla uczniów zamieszkałych w Koninie;
  • fundusze na kulturę w przyszłym roku wzrosną;
  • fundusze na sport delikatnie spadną, jednak pozostaną na podobnym poziomie.

 

Bibliografia:

https://www.facebook.com/notes/piotr-korytkowski/obywatelski-konin/872146239661640/?__tn__=HH-R;

https://lajt.lm.pl/aktualnosci/informacja/122313/konin_nowy_rozklad_jazdy_mzk_zacznie_obowiazywac_w_sobote;

https://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VIII/uchwala_nr_027_02_1545392879.pdf;

Projekt budżetu wciąż nie został opublikowany w BIP.