Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 109
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 1 — — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Konina …Uchwała nr 1 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 2 — — w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina …Uchwała nr 2 - w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 3 — — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina …Uchwała nr 3 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 5 — — w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej …Uchwała nr 5 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 6 — — w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Konina i ustalenia przedmiotu ich działania …Uchwała nr 6 - w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Konina i ustalenia przedmiotu ich działania radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 7 — — w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina …Uchwała nr 7 - w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 8 — — w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina …Uchwała nr 8 - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 9 — — w sprawie powołania Komisji Statutowej …Uchwała nr 9 - w sprawie powołania Komisji Statutowej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 10 — — w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej …Uchwała nr 10 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 16 — — w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych …Uchwała nr 16 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Komisje

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Statutowa …Wybór wiceprzewodniczącego komisji; 2. Rozpatrzenie pism Henryka Szczepankiewicza w sprawie braku prawa wybieralności radnych: - Kamila Szadkowskiego, - Karola Skoczylasa, - Wiesława Wanjasa – zaopiniowanie projektów uchwał. 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów […] podróży służbowych radnych (zmiana Uchwały Nr 58 RMK z dnia 26.01.2011 roku); 2015-06-29 13.00 14.00 Rozpatrzenie wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla miasta Konina” Konińskiemu Klubowi Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK…
2. Komisja Finansów …plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. Prezes PGKiM Sp. z o.o. Michał Zawadzki przedstawił zebranym radnym plany inwestycyjne, zakres działalności, plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w…
3. Komisja Infrastruktury …plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. Prezes PGKiM Sp. z o.o. Michał Zawadzki przedstawił zebranym radnym plany inwestycyjne, zakres działalności, plany rozwojowe PGKiM w Koninie Sp. z o.o. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr […] sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 4. Rozpatrzenie…
5. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr […] sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 4. Rozpatrzenie…
6. Komisja Praworządności …projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr […] sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 4. Rozpatrzenie…
7. Komisja Statutowa …Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji Grupa Lokalna Konin w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego Macieja Ostrowskiego w związku z naruszeniem zakazu prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy…
8. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego …Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego Dwóch radnych Miasta Konina zostają wybierani przez Radę Miasta Konina do reprezentowania organu w KRDPP. Protokoły z posiedzeń KRDPP można znaleźć pod linkiem: https://www.konin.pl/index.php/koninska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html…
9. Rada Seniorów Miasta Konina …Konina Jednym z przedstawicieli Rady Miasta Konina w Radzie Seniorów jest Juliusz Olędzki, który nie jest urzędującym radnym
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Rada Miasta Konina VIII kadencji — infografika 2018-10-24 …Rady Miasta Konina. Krzysztof Pietruszewski Infografika przedstawia ilość głosów, jaką otrzymali wybrani do nowej kadencji radni VIII kadencji Rady Miasta Konina. Wykres ulegnie uaktualnieniu w momencie wyboru nowego Prezydenta Konina. Wówczas…
2. Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014 2019-03-03 …wcześni prezydenci nie zwrócili również specjalnej uwagi na stanowisko radnego Jana Urbańskiego, który mówił, że otrzymanie koncesji nawet w obszarze zbliżonym do […] obszaru Natura 2000 jest bardzo problematyczne. Rada Miasta Konina, pomimo wątpliwości wielu radnych, przegłosowała projekt uchwały jednomyślnie: 22 głosy „za”. Głównym celem Geotermii miała być stymulacja rozwoju gospodarczego, a za nim […] co miało miejsce 30 kwietnia podczas sesji Rady Miasta Konina (https://bip.konin.eu/pdf/Rada%20Miasta%20VI/ProtokzXLVIIISesji-30.04.2014r.pdf, str. 22). Niemal wszyscy radni byli jednomyślni: 17 głosów „za” przy jedynym „wstrzymującym się”. Termin zakończenia…
3. Dyżur radnego 03.09.2018 2018-08-27 …Dyżur radnego 03.09.2018 2018-08-27 I piętro (ul. Wiosny Ludów 6), 03.09.2018 r w godzinach od14.00 do 15.30, radny Witold Nowak…
4. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych — statystyki 2018-08-26 …Wnioski, interpelacje i zapytania radnych - statystyki 2018-08-26 Prezentujemy statystytki aktywności radnych na podstawie  Rejestru wniosków, interpelacji i zapytań radnych   Dane dotyczące radnego  Karola Skoczylasa  do […] r – rezygnacja z mandatu radnego. Dane dotyczące radnego  Jakuba Eltmana  od 28.03.2018 r. – zastąpił radnego Karola Skoczylasa [infogram id="4e9a4546-6072-4560-bf51-6ac0d990bfcf" prefix="pwo […] format="interactive" title="Ilość wniosków, zapytań i interpelacji radnych do 27.06.2018 r."] Waldemar Duczmal…
5. Statut Miasta Konina 2019-02-24 …niezgodne z zapisami Konstytucji RP oraz Ustawy o Samorządzie Gminnym. Sprawa została podjęta w mediach społecznościowych przez radnego Jakuba Eltmana, a rzecznik Prezydenta Miasta Konina wydała w tej sprawie stanowisko Urzędu Miejskiego. W najbliższą środę […] Z kolei art. 18a ust. 2 Ustawy o Samorządzie Gminnym: „W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w […] Ustawy mówi, że: „W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w…
6. Obecność radnych na sesjach – infografika 2018-08-27 …Obecność radnych na sesjach – infografika 2018-08-27 Zapraszamy do zapoznania się z naszą infografiką [infogram id="obecnosc_radnych_na_glosowaniach" prefix="Muq" format="interactive" title="Obecność radnych
7. Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci 2019-04-11 …niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci 2019-04-11 W kilku słowach o tym dlaczego nieruchomości zamieszkałe radni Konina zadecydowali o ich powrocie do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi Poza wywozem śmieci od os…
8. Konkurs na nazwę bulwaru nadwarciańskiego 2019-07-14 …źniej, a wobec tego Przemysł II nie otrzymał swojej ulicy w Koninie. Całą batalię prowadził przede wszystkim radny Tomasz Andrzej Nowak, który po nieudanej próbie przywołania w nazwie ulicy imienia kr […] nie podejmując żadnych wiążących decyzji. Pomysł wrócił jednak 29 maja 2019 roku podczas sesji, gdy radny Nowak złożył wniosek o nazwanie imieniem Przemysła II bulwaru. W czwartek zaś, tj. 11 lipca, pojawił się […] edytowalnych – dla łatwiejszego przebiegu konsultacji. Odnosi się wrażenie, że wszystko jest robione po to, by propozycja radnego przypadkiem nie znalazła konkurencji i nie poległa z kretesem, jak to miało miejsce w sondzie z…
9. Klaster Energii "Zielony Klaster" 2019-09-09 …mierze można się zapoznać z postępami w realizacji Klastra (linki do prezentacji zamieszczam w bibliografii). Poza tym radni zadali wówczas tylko jedno pytanie, na które dość wyczerpująco odpowiedzieli obecni na sali…
10. Hangar i jego krótka historia 2020-01-26 …przewidywał życzeń wnioskodawców przy realizacji zadań. Wniosek również nie został poddany pod głosowanie radnych, a jedynie włączono go do uchwały budżetowej, co było niezgodne z par. 13 pkt 3. Wniosek na […] O jakiejkolwiek płatności za usługę też nie było mowy. Prawdą jest też to, co mówi radny Krystian Majewski, który przywołuje w tej sytuacji Regulamin KBO (powołuję się tutaj na regulamin z […] zaś hangarem nie powinna administrować szkoła, a właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Koninie. Zgadzam się tutaj z radnym, iż w tym punkcie łamany jest Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. BILANS FINANSOWY Bilans utrzymania hangaru przedstawia się…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Korytkowski
dot. informacji o radnych w BIP
…dot. informacji o radnych w BIP…
2.
Jarosław Sidor
ws. tego, dlaczego po trzech latach radny Ostrowski dostał zupełnie inną odpowiedź niż radny Sidor w 2016 roku
2019-05-29 …zapytanie 2019-05-29 ws. tego, dlaczego po trzech latach radny Ostrowski dostał zupełnie inną odpowiedź niż radny Sidor w 2016 roku ws. tego, dlaczego po trzech latach radny Ostrowski dostał zupełnie inną odpowiedź niż […] radny Sidor w 2016 roku kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Jacek Roman Kubiak
ws. procedowanego na sesji wniosku
2019-06-29 …zapytanie 2019-06-29 ws. procedowanego na sesji wniosku ws. procedowanego na sesji wniosku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
4.
Jacek Roman Kubiak
ws. pracy i wynagrodzenia Tomasza Piotra Nowaka
2019-07-26 …ws. pracy i wynagrodzenia Tomasza Piotra Nowaka ws. pracy i wynagrodzenia Tomasza Piotra Nowaka radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
5.
Jacek Roman Kubiak
ws. tego, czy Prezydent odniósł się do pisma Zenona Chojnackiego dotyczącego PWiK
2019-12-18 …pisma Zenona Chojnackiego dotyczącego PWiK ws. tego, czy Prezydent odniósł się do pisma Zenona Chojnackiego dotyczącego PWiK radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego spółki…
6.
Jakub Eltman
ws. prośby radnego J. Sidora o uporządkowanie sprawy kurników
2020-02-26 …zapytanie 2020-02-26 ws. prośby radnego J. Sidora o uporządkowanie sprawy kurników ws. prośby radnego J. Sidora o uporządkowanie sprawy kurników nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Zenon Chojnacki
ws. transmisji sesji Rady Miasta Konina
2020-04-29 …zapytanie 2020-04-29 ws. transmisji sesji Rady Miasta Konina ws. transmisji sesji Rady Miasta Konina radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
8.
Katarzyna Jaworska
ws. przeprowadzenia sesji Rady Miasta Konina poza salą sesyjną
2020-04-30 …Rady Miasta Konina poza salą sesyjną ws. przeprowadzenia sesji Rady Miasta Konina poza salą sesyjną Odpowiedź 05.05.2020 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
9.
Jakub Eltman
ws. przesyłania interpelacji wyłącznie drogą elektroniczną
2020-08-02 …zapytanie 2020-08-02 ws. przesyłania interpelacji wyłącznie drogą elektroniczną ws. przesyłania interpelacji wyłącznie drogą elektroniczną Wniosek radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
10.
Katarzyna Jaworska
ws. zmiany zdalnego trybu obradowania sesji RMK na stacjonarny
2020-09-24 …trybu obradowania sesji RMK na stacjonarny ws. zmiany zdalnego trybu obradowania sesji RMK na stacjonarny Odpowiedź 06.10.2020 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników