Konkurs na nazwę bulwaru nadwarciańskiego

Krzysztof Pietruszewski
2019-07-14

Nie sztuką jest nazwać po konsultacjach społecznych bulwar imieniem Przemysła II, gdy warunkiem zgłoszenia kandydatury jest... nawiązanie do imienia Przemysła II

Kilka słów dotyczących konkursu na nadanie nazwy bulwarowi nadwarciańskiemu. Być może niewielu zna genezę całego przedsięwzięcia, dlatego pokrótce postaram się ją wyjaśnić.

Otóż, 27 marca 2019 roku odbyło się głosowanie nad zmianą fragmentu ulicy Szarych Szeregów na ulicę Przemysła II. Według protokołu z 17 kwietnia ulica miała mieć około 80 m długości, czyli niewiele. Uchwałę zatwierdzającą tę zmianę przyjęto w marcu. Problem polegał jednak na tym, że nie skonsultowano całego pomysłu z dwoma przedsiębiorcami, którzy na owej ulicy posiadają swoje siedziby (tylko posiadają adres na opisywanym fragmencie drogi). W wyniku oburzenia bądź protestu właścicieli, z racji poinformowania ich po fakcie o zmianie adresu ich przedsiębiorstw, uchwałę wycofano miesiąc później, a wobec tego Przemysł II nie otrzymał swojej ulicy w Koninie. Całą batalię prowadził przede wszystkim radny Tomasz Andrzej Nowak, który po nieudanej próbie przywołania w nazwie ulicy imienia króla Polski, zaczął szukać innego rozwiązania całej sytuacji. Padły propozycje nadania imienia Przemysła II osiedla lub nazwy bloków, które miałyby w przyszłości tam stanąć, jednak przez różne kwestie formalno-prawne (więcej w protokole z komisji) propozycje odrzucono. Później jeszcze wzięto pod uwagę skwer, na którym dyskusję na komisji zakończono, nie podejmując żadnych wiążących decyzji.

Pomysł wrócił jednak 29 maja 2019 roku podczas sesji, gdy radny Nowak złożył wniosek o nazwanie imieniem Przemysła II bulwaru. W czwartek zaś, tj. 11 lipca, pojawił się komunikat o konsultacjach społecznych dotyczących nazwania bulwaru… imieniem Przemysła II, ponieważ poniższą treść interpretuję właśnie w ten sposób:

W związku z chęcią upamiętnienia postaci króla Przemysła II, który około roku 1283 nadał Koninowi przywilej lokacyjny, proszę o przedkładanie propozycji nazw związanych z tą postacią.

Tak właśnie brzmi punkt drugi z załącznika nr 3 do Zarządzenia 97/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 lipca 2019.

I choć słusznie Akcja Konin przypomniała, że w 2011 roku odbyła się sonda medialna dotycząca nazwy bulwaru, to trzeba pamiętać, że była to jedynie sonda. Bulwar Nadwarciański zdobył w niej równo 2500 głosów, co stanowiło niemal 44% wszystkich oddanych, dzięki czemu uplasował się na pierwszym miejscu. Co ciekawe Bulwar im. Przemysła II zebrał wówczas jedynie 304 głosy, co stanowiło raptem 5% całkowitej liczby głosów.

Drugą sprawą jest samo ogłoszenie. Jeśli Urząd Miejski już zamieszcza wzory dokumentów, jakie należy wypełnić do uczestnictwa w konsultacjach społecznych odbywających się za pośrednictwem platformy elektronicznej, to radziłbym robić to w formatach edytowalnych – dla łatwiejszego przebiegu konsultacji. Odnosi się wrażenie, że wszystko jest robione po to, by propozycja radnego przypadkiem nie znalazła konkurencji i nie poległa z kretesem, jak to miało miejsce w sondzie z 2011 roku.

Tym samym jedynym argumentem ogłoszenia wydaje się być ten polityczny, nie konsultacyjny. Nie ma co ukrywać, że radny stał się ostatnimi czasy języczkiem u wagi i obie strony (PiS i KO) pośrednio starają się przeciągnąć jego głos na swoją stronę. Rozumiem polityczne zawirowania w Radzie Miasta Konina i działania z nimi związane, jednak nie widzę powodu, aby rozwiązywać je za pomocą organizowania konkursu, w którym warunkiem jest przychylenie się do wniosku radnego. Jeśli mają wyrazić swoją opinię mieszkańcy, nie powinno się ich w tym ograniczać — niech zadecydują bez absurdalnych wytycznych spowodowanych ewidentnie politycznymi przesłankami.

Dlatego prosiłbym o usunięcie tego zapisu, gdyż aktualnie bulwar nie może się nazywać inaczej jak Bulwar im. Przemysła II, Bulwar Nadwarciański im. Przemysła II lub Bulwar Przemysła II. Wolałbym wysłuchania wyboru mieszkańców, niż sugerowania jaką mają wybrać nazwę.

Bibliografia:

https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2019_097_1562839846.pdf;

https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2019_097_02_1562839867.pdf;

https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2019_097_03_1562839881.pdf;

https://bip.konin.eu/pdf/Rada%20Miasta%20VIII/protokoly%20komisji/PosiedzenieKomisji17.04.2019r.pdf (s. 6-10);

https://bip.konin.eu/pdf/Rada%20Miasta%20VIII/protokoly%20z%20sesji/VIIISESJA-29maja2019roku.pdf (s. 29);

https://www.facebook.com/AkcjaKonin/photos/a.116024458474853/2275087609235183/?type=3&theater