Informacje ogólne

Radny miasta Konin

Klub: Radny niezrzeszony
Data i miejsce urodzenia: 29.05.1966, Konin
Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji w Koninie, dyspozytor

Funkcje i komisje: kadencja 2018–2023

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 596 (7,64%)
Okręg: nr 4

Dyżur radnego:
Ratusz, I piętro Wiosny Ludów 6 godz. 14:00-15:30 25 marca 2019; 2 września 2019; 9 marca 2020; 17 sierpnia 2020.
Kontakt:
jarek.sidor@wp.pl
667 942 452

Biografia

Rekordy 1–12 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 5.12.2018
Komisja Infrastruktury, członek źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie

bip.konin.eu

od 5.12.2018
Komisja Finansów, członek źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie

bip.konin.eu

od 17.11.2018
Rada Miasta Konina, radny źródło

Oficjalna Strona Państwowej Komisji Wyborczej

wybory2018.pkw.gov.pl

od 17.11.2018
Radny niezrzeszony źródło
21.10.2018
Rada Miasta Konina, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 596, procent głosów: 8, wybrany źródło

Oficjalna Strona Państwowej Komisji Wyborczej

wybory2018.pkw.gov.pl

29.03.2017 – 16.11.2018
Radny niezależny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
radny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Infrastruktury, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Finansów, członek źródło
2010 – 29.03.2017
Radny niezależny źródło
brak informacji
Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji w Koninie, Dyspozytor źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie

bip.konin.eu

pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
415
Nieobecność
49

Oddane głosy

Za
344
Przeciw
12
Wstrzymał się
59
Głos nieoddany
0
Nieobecny
49
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 464
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 33 z dnia
2020-12-23
Uchwała nr 469 — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 rok Uchwalono
budżet finanse
2. Sesja nr 33 z dnia
2020-12-23
Uchwała nr 468 — w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 Uchwalono
budżet finanse
3. Sesja nr 33 z dnia
2020-12-23
Uchwała nr 467 — w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 Uchwalono
4. Sesja nr 33 z dnia
2020-12-23
Uchwała nr 466 — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2021–2023 Uchwalono
pomoc społeczna
5. Sesja nr 33 z dnia
2020-12-23
Uchwała nr 465 — w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2021-2025 Uchwalono
pomoc społeczna
6. Sesja nr 33 z dnia
2020-12-23
Uchwała nr 464 — w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Koninie na lata 2021–2023 Uchwalono
pomoc społeczna
7. Sesja nr 33 z dnia
2020-12-23
Uchwała nr 463 — w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uchwalono
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 33 z dnia
2020-12-23
Uchwała nr 461 — w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów Uchwalono
komunikacja miejska opłaty
9. Sesja nr 33 z dnia
2020-12-23
Uchwała nr 460 — w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina Uchwalono
porządek
10. Sesja nr 33 z dnia
2020-12-23
Uchwała nr 459 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 Uchwalono
budżet finanse
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Ostatnia aktywność

2018-12-19

zapytanie

ws. zmiany zapisu nazwy projektu

Odpowiedź z dnia 02.01.2019

2019-01-03

zapytanie

ws. montażu barier energochłonnych

Wniosek; odpowiedź z dnia 17.01.2019

2019-01-03

zapytanie

ws. odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu

Wniosek; odpowiedź z dnia 17.01.2019

2019-01-03

zapytanie

ws. składowiska gum, opon i innych łatwopalnych materiałów wzdłuż ulicy Marantowskiej przy granicy z gminą Kramsk i sąsiadującym lasem

Odpowiedź z dnia 17.01.2019

2019-01-22

zapytanie

ws. podziału i wykupu gruntów wzdłuż ul. Witkiewicza

Wniosek

2019-02-27

zapytanie

ws. tego dlaczego projekty o środki zewnętrzne obsługuje Wydział Oświaty a nie Wydział Rozwoju Gospodarczego

2019-02-27

zapytanie

ws. działki nr 385 na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Matejki. Prosił o podjęcie stosownych decyzji, aby odpowiednie wydziały sprawdziły, jaka jest zawarta umowa, czy wszystko jest zgodne z planem i zawartą umową z 2015 roku

2019-02-27

zapytanie

ws. interwencji na ul. Gosławickiej dotyczącej wykorzystywania tzw. terenów zielonych

2019-02-27

zapytanie

ws. odpadów gromadzonych na składowisku na ul. Marantowskiej. Prosił o informację, na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie z właścicielem tego składowiska

2019-05-15

interpelacja

ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz

2019-03-27

zapytanie

ws. wymiany dachu w budynku A Urzędu Miejskiego

2019-04-24

zapytanie

ws. MZGOK

2019-04-24

zapytanie

ws. działań Urzędu Miejskiego w ostatnim miesiącu odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi

2019-04-24

zapytanie

ws. odszkodowania dla Miasta za niedotrzymanie terminów w związku z budową łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej

2019-04-24

zapytanie

ws. planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przemysłowej i przebiegu drogi DK25

2019-05-29

zapytanie

ws. tego, dlaczego po trzech latach radny Ostrowski dostał zupełnie inną odpowiedź niż radny Sidor w 2016 roku

2019-05-29

zapytanie

ws. rozmów dot. dostaw ciepła od 1 lipca 2022 roku

2019-06-26

zapytanie

ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz — kontynuacja

2019-06-26

zapytanie

ws. terenu obok wiaduktu łączącego ulice Paderewskiego i Wyzwolenia oraz dostaw ciepła

2019-06-26

zapytanie

ws. ścieżek rowerowych

2019-06-26

zapytanie

ws. przejazdu na Okólnej

Wniosek

2019-07-26

zapytanie

ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz — kontynuacja II

2019-07-26

zapytanie

ws. udostępnienia pomieszczeń w budynku przy ulicy Wodnej dla CKU

2019-07-26

zapytanie

ws. rozkładu jazdy MZK

2019-09-02

zapytanie

ws. zatrudnienia osób w Urzędzie Miejskim, spółkach i instytucjach

2019-09-18

zapytanie

ws. terminu otwarcia dla pieszych i rowerzystów przejścia na wysokości ulicy Okólnej przez tory kolejowe

2019-09-18

zapytanie

ws. chodnika przy ulicy Harcerskiej

Wniosek

2019-11-27

zapytanie

ws. spotkania dotyczącego przejścia na ul. Okólnej

Wniosek

2019-11-27

zapytanie

ws. działań, jakie może podjąć prezydent, aby niezamieszkałe i niezameldowane, a pracujące w Urzędzie Miejskim i w spółkach miejskich osoby płaciły podatek dochodowy do miasta

2019-12-17

zapytanie

ws. znaków o dopuszczalnej prędkości pojazdów i bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych wzdłuż ul. I. Paderewskiego w Koninie

2019-12-18

zapytanie

ws. czystości wysepek i przejść dla pieszych

2019-12-18

zapytanie

ws. negocjacji dotyczących napraw mostu Trasa Bursztynowa

2020-01-03

zapytanie

ws. oświetlenia ulicy Torowej jak również dróg dojazdowych do garaży i ich oświetlenia

2020-01-22

zapytanie

ws. gospodarki wodami opadowymi

2020-01-22

zapytanie

ws. terminu wykonania operatu szacunkowego dla Energa S.A.

2020-01-22

zapytanie

ws. kurników na Gosławicach

2020-01-24

zapytanie

ws. zwolnień z podatku od nieruchomości obiektów przemysłowych, usługowych, handlowych, których stan estetyczny i wizerunkowy wpływa na ogólny wygląd Konina

2020-02-26

zapytanie

ws. dojazdu do MDK od ul. Torowej

2020-02-26

zapytanie

ws. kurników na Gosławicach (po raz kolejny)

2020-05-27

zapytanie

ws. kwoty na uregulowanie spraw związanych z przejęciem przez miasto gruntów od mieszkańców ulicy Paderewskiego i Wyzwolenia

2020-05-27

zapytanie

ws. terminu oddania ulicy Kleczewskiej i do użytkowania

2020-05-12

zapytanie

ws. przebudowy ulicy Leśnej

2020-07-29

zapytanie

ws. ulicy Leśnej

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Dodaj deklarację polityka

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe