Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 77 — — w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina …Uchwała nr 77 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina przedsiębiorczość podatki przedsiębiorcy podatki
podatki przedsiębiorcy
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 219 — — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr 219 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 220 — — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …Uchwała nr 220 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych podatki podatki
podatki
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 221 — — w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego …Uchwała nr 221 - w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego podatki podatki
podatki
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 396 — — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr 396 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 397 — — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …Uchwała nr 397 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych opłaty transport…
opłaty transport
7. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 445 — w sprawie ustalenia zasad przekazywania z budżetu Miasta Konin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego …w sprawie ustalenia zasad przekazywania z budżetu Miasta Konin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie…
budżet finanse
8. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 575 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
9. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 576 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …w sprawie stawek podatku od środków transportowych Uzasadnienie podatki transport…
podatki transport
10. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 577 — w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów …w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów zwierzęta opłaty podatki
opłaty podatki zwierzęta
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - budżetu gminy, - spraw majątkowych gminy,podatków i opłat lokalnych, - programów gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni…
2. Komisja Finansów …spraw dotyczących: 1) budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, 2) spraw majątkowych gminy, 3) podatków i opłat lokalnych, 4) programów gospodarczych, 5) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach […] sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z […] a) Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina…
3. Komisja Infrastruktury …sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z […] a) Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok 2019-01-05 …zł, pomimo tego, że jedynie trzy zadania składają się na dochody miasta: podatki, gospodarka mieszkaniowa i różne rozliczenia (52 z 54 mln zł z subwencji z budżetu państwa). Szczegóły znajdziecie…
2. P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży 2019-03-04 …Wojewoda wniósł Hotel oraz środki finansowe, zaś Gmina przekazała grunt pod parking oraz skapitalizowany dziesięcioletni podatek od nieruchomości. Po dwóch latach Wojewoda Koniński przekazał budynek Hotelu na własność Gminy, by m…
3. Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś 2019-07-28 …zakwalifikowane do opodatkowania. Podobnie zresztą jak Wydział Gospodarki Nieruchomościami, który był odpowiedzialny za prawidłowe naliczenie podatku od nieruchomości oraz poprawne spisanie deklaracji, a z których to zadań, zdaniem NIK, nie wywiązał […] się. Podstawą do naliczania podatku, jak tłumaczyła wówczas Kierownik Wydziału Podatków i Opłat, były deklaracje podatkowe za lata 2014-2015, które objęły wszystkie grunty będące własnością Miasta Konina, w…
4. Dlaczego np. na Zatorzu nie może być realizowany budżet obywatelski 2020-03-08 …łdzielni mieszkaniowych, a za utrzymanie czego mieszkańcy spółdzielni muszą płacić. Podobnie jak mieszkańcy miasta płacą podatki. Wiadomo już, co w swoim posiadaniu mają spółdzielnie. Wiadomo też, że wszystko, co posiadają jest…
5. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-18 …W nowym Programie Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2020-2022 widnieją jedynie wprowadzone w poprzedniej kadencji ulgi od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Kurzawa
dot. podatku od nieruchomości przy ulicy Powstańców Wlkp.
…dot. podatku od nieruchomości przy ulicy Powstańców Wlkp…
2.
Witold Nowak
dot. możliwości odzyskania podatku VAT przez gminę
…dot. możliwości odzyskania podatku VAT przez gminę…
3.
Jarosław Sidor
dot. podatku drogowego od samochodów pow. 3,5 tony
…dot. podatku drogowego od samochodów pow. 3,5 tony…
4.
Michał Kotlarski
dot. zwrotu podatku VAT za nakłady inwestycyjne dla gminy
…dot. zwrotu podatku VAT za nakłady inwestycyjne dla gminy…
5.
Emilia Wasielewska
ws. szacowanych wpływów do budżetu Miasta po wprowadzeniu zerowej stawki PIT dla osób do 26. roku życia
2019-07-15 …szacowanych wpływów do budżetu Miasta po wprowadzeniu zerowej stawki PIT dla osób do 26. roku życia 25.07.2019 podatki budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
6.
Jarosław Sidor
ws. działań, jakie może podjąć prezydent, aby niezamieszkałe i niezameldowane, a pracujące w Urzędzie Miejskim i w spółkach miejskich osoby płaciły podatek dochodowy do miasta
2019-11-27 …podjąć prezydent, aby niezamieszkałe i niezameldowane, a pracujące w Urzędzie Miejskim i w spółkach miejskich osoby płaciły podatek dochodowy do miasta ws. działań, jakie może podjąć prezydent, aby niezamieszkałe i niezameldowane, a pracujące w Urzędzie […] Miejskim i w spółkach miejskich osoby płaciły podatek dochodowy do miasta spółki podatki
7.
Jarosław Sidor
ws. zwolnień z podatku od nieruchomości obiektów przemysłowych, usługowych, handlowych, których stan estetyczny i wizerunkowy wpływa na ogólny wygląd Konina
2020-01-24 …zapytanie 2020-01-24 ws. zwolnień z podatku od nieruchomości obiektów przemysłowych, usługowych, handlowych, których stan estetyczny i wizerunkowy wpływa na ogólny wygląd Konina ws. zwolnień z podatku od nieruchomości obiektów przemysłowych, usługowych, handlowych, których […] stan estetyczny i wizerunkowy wpływa na ogólny wygląd Konina podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty przedsiębiorcy…
8.
Zenon Chojnacki
ws. wykazu firm, którym umorzono podatki od nieruchomości lub od środków transportowych
2020-06-24 …zapytanie 2020-06-24 ws. wykazu firm, którym umorzono podatki od nieruchomości lub od środków transportowych ws. wykazu firm, którym umorzono podatki od nieruchomości lub od środków transportowych Wniosek nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki transport…
9.
Zenon Chojnacki
ws. wykazu podmiotów, którym umorzono lub całkowicie zwolniono z płacenia podatków w związku z pandemią
2020-06-24 …zapytanie 2020-06-24 ws. wykazu podmiotów, którym umorzono lub całkowicie zwolniono z płacenia podatków w związku z pandemią ws. wykazu podmiotów, którym umorzono lub całkowicie zwolniono z płacenia podatków w związku z pandemią Wniosek […] podatki
10.
Sławomir Lachowicz
ws. podatków dotyczących pustostanów na terenie Miasta Konina
2020-06-24 …zapytanie 2020-06-24 ws. podatków dotyczących pustostanów na terenie Miasta Konina ws. podatków dotyczących pustostanów na terenie Miasta Konina nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników