Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 47 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 RMK z dnia 26.09.2012 r. w spr. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …RMK z dnia 26.09.2012 r. w spr. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów MZK komunikacja miejska…
komunikacja miejska
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 318 — — w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” …Uchwała nr 318 - w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” transport publiczny komunikacja miejska…
komunikacja miejska
3. Sesja nr 22 z dnia
2016-05-18
Uchwała nr 330 — Uchwała Nr 330 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Konin a powiatem konińskim, kolskim, tureckim i słupeckim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego …na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Konin a powiatem konińskim, kolskim, tureckim i słupeckim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego PKS transport
transport
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 335 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie …z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie MZK komunikacja miejska…
komunikacja miejska
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 397 — — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …Uchwała nr 397 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych transport opłaty…
opłaty transport
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 402 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” …r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” MZK PKS plan mobilności komunikacja miejska transport
komunikacja miejska transport
7. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 433 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 …stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 mzk transport
transport
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 492 — w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin — miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” …w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin - miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” Uzasadnienie Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Użyteczności publiczne Miasto Konin Użyteczności publiczne […] aktualnej z planowaną obszaru objętego porozumieniem Przebieg projektowanych linii o charakterze użyteczności publicznej w obszarze objętym porozumieniem transport komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
9. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 564 — w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym …w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym transport komunikacja miejska opłaty…
komunikacja miejska opłaty transport
10. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 565 — w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów Uzasadnienie transport opłaty komunikacja miejska…
komunikacja miejska opłaty transport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury …elektryczną i cieplną oraz gaz, - telekomunikacji, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, - promocji gminy, studium…
2. Komisja Finansów …zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i […] i przejazdu. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i […] Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i…
3. Komisja Infrastruktury …elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) telekomunikacji, 5) zieleni gminnej i zadrzewień, 6) cmentarzy gminnych, 7) lokalnego transportu zbiorowego, 8) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 9) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych […] zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i […] i przejazdu. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i…
5. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i…
6. Komisja Praworządności …Pożytku Publicznego. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Emilia Wasielewska
ws. zerowej stawki za parkowanie dla aut elektrycznych i hybrydowych w Strefie Płatnego Parkowania w Koninie
2019-01-07 …za parkowanie dla aut elektrycznych i hybrydowych w Strefie Płatnego Parkowania w Koninie 22.01.2019 Lokalizacja stacji ładowania transport środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Emilia Wasielewska
ws. konsultacji społecznych dotyczących nowego rozkładu MZK
2019-01-30 …ws. konsultacji społecznych dotyczących nowego rozkładu MZK ws. konsultacji społecznych dotyczących nowego rozkładu MZK transport partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski komunikacja miejska…
3.
Emilia Wasielewska
ws. bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania aut elektrycznych i hybrydowych
2019-01-30 …parkowania aut elektrycznych i hybrydowych ws. bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania aut elektrycznych i hybrydowych parkowanie transport
4.
Dominik Szopa
ws. wynajmu autobusów zgodnych z normą emisji Euro 5 i czy autobusy te posiadają filtry cząstek stałych
2019-11-27 …autobusów zgodnych z normą emisji Euro 5 i czy autobusy te posiadają filtry cząstek stałych komunikacja miejska transport
5.
Zenon Chojnacki
ws. wykazu firm, którym umorzono podatki od nieruchomości lub od środków transportowych
2020-06-24 …lub od środków transportowych ws. wykazu firm, którym umorzono podatki od nieruchomości lub od środków transportowych Wniosek transport nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
6.
Krystyna Bogumiła Leśniewska
ws. braku tablic informacyjnych na dworcu
2020-08-19 …zapytanie 2020-08-19 ws. braku tablic informacyjnych na dworcu ws. braku tablic informacyjnych na dworcu Wniosek transport
7.
Krystyna Bogumiła Leśniewska
Skarga ws.braku tablicy informacyjnej dot. inwestora terenu PKP
2020-08-24 …Skarga ws.braku tablicy informacyjnej dot. inwestora terenu PKP Skarga ws.braku tablicy informacyjnej dot. inwestora terenu PKP transport skargi…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników