P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży

Krzysztof Pietruszewski
2019-03-04

Jak trafił w posiadanie Miasta? Dlaczego od 2012 roku jest wystawiany na sprzedaż? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe „Konin”, spółka znana obecnie przede wszystkim z Hotelu „Konin”, przeszła w ręce Miasta Konina dopiero 26 stycznia 2000 roku. Prócz samego Hotelu, Miasto przejęło również jego całe wyposażenie i Ośrodek Wczasowy w Ustroniu Morskim, również z pełnym uposażeniem. Przejęcie Spółki miało na celu gwarancję samodzielności finansowej, usprawnienia zarządzania, rozwinięcia strategii marketingowych i działania na wolnym rynku. Nim jednak przejęto spółkę, podobnie jak w przypadku Geotermii Konin, nie dokonano żadnych analiz jego opłacalności lub ryzyka, nie wspominając o analizach, mających za zadanie wykazać ekonomiczne uzasadnienie wyboru tego wariantu. Co ważniejsze, prowadzenie przez Miasto działalności hotelarskiej było niezgodne z Ustawą o Gospodarce Komunalnej, ponieważ tego typu działalność nie ma charakteru zadań użyteczności publicznej. Józef Nowicki potwierdził, iż wszystkie analizy ekonomiczno-finansowe powstawały ustnie, podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Konina, podobnie jak w przypadku Geotermii Konin i MZGOK.

Jak w ogóle doszło do tego, że Hotel „Konin” wszedł w posiadanie Miasta? Miało to miejsce 25 maja 1994 roku, gdy Rada Miejska w Koninie zezwoliła Gminie Konin na przystąpienie do Spółki z Wojewodą Konińskim, tym samym powołując do życia Konińskie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Kontur”. Zabieg ten miał na celu dalsze prowadzenie funkcjonującego od lat 70-tych Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej „Kontur”. Wojewoda wniósł Hotel oraz środki finansowe, zaś Gmina przekazała grunt pod parking oraz skapitalizowany dziesięcioletni podatek od nieruchomości. Po dwóch latach Wojewoda Koniński przekazał budynek Hotelu na własność Gminy, by móc kontynuować przed zmianą podziału administracyjnego działalność użyteczności publicznej w Koninie. Administrowanie Hotelem przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. MOSiR administrował budynkiem aż do 2000 roku, gdy postanowiono o założeniu Spółki P.T.H.U. Konin i oddano go na rzecz tejże.

Według tego co zostało napisane w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku, prowadzenie Hotelu „Konin” jest niezgodne z charakterem użyteczności publicznej co najmniej od 2009 roku. Również z tego powodu wynikają próby sprzedaży zarówno samego budynku lub też 100% udziałów Spółki. Również, ponieważ rok od 2010 roku, za wyjątkiem 2011, Spółka przynosi straty, a koszty jej utrzymania są nieproporcjonalnie duże w porównaniu z zyskami. Dokument opisuje dlaczego konkretne lata zaczęły przynosić straty:

2010 – Hotelowi podniesiono kategorię do trzygwiazdkowej. Przyczyniły się też do tego opłata roczna za grunt i kwestie prawne oraz zmiany notarialne i odprawa emerytalna odchodzącego prezesa.

2011 – po raz ostatni Spółka zakończyła rok budżetowy powyżej zera.

2012 – Miasto zaliczyło stratę po otrzymaniu darowizny w postaci ośrodka wypoczynkowego w Ustroniu Morskim.

2013 – sprzedano miejsca noclegowe na poziomie niższym niż w poprzednim o niemal 300 tys zł.

Wspomniany wcześniej ośrodek wypoczynkowy został przekazany Miastu Konin 28 lutego 2012 roku.  Hotel, został oddany w prywatne ręce zaledwie miesiąc później (28 marca 2012 roku) w zamian za nieruchomość położoną w obrębie Maliniec, argumentując tę wymianę polepszeniem dotychczasowej oferty inwestycyjnej. Nie wydawało by się to zbyt dziwne, gdyby nie fakt, że miesiąc wcześniej przyjęcie pensjonatu argumentowano powiększeniem miejskiego zasobu gminnych nieruchomości.

W maju tego samego roku postanowiono po raz pierwszy o zbyciu 100% udziałów Spółki przez Miasto Konin. Do ogłoszonego przetargu nikt nie przystąpił. Kolejne przetargi, tym razem samego Hotelu „Konin” również się nie powiodły. 100% Spółki obecnie również jest wystawione na sprzedaż, jednak nie ma żadnych informacji o podmiotach zainteresowanych jej przejęciem. Dokładniej przedstawione próby sprzedaży znajdziecie, wchodząc w link Konin. Mam Prawo Wiedzieć: https://www.facebook.com/183246099269727/photos/a.184252549169082/256775965250073/?type=3&theater.