Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta

Krzysztof Pietruszewski
2019-11-18

Kolejnym punktem programu wyborczego Piotra Korytkowskiego była oświata, rozwój Konina pod kątem młodzieży oraz ułatwienia dla rodziców. A więc sprawadzam.

Drugi filar programu wyborczego to szeroko pojęty Konin dla młodych. Postulaty skupiają się przede wszystkim na oświacie. Nie brakuje kilku pozycji skierowanych do osób młodych i do rodziców. Biorąc pod uwagę trudną sytuację z finansami samorządu i podwyżkami zarządzonymi przez rząd, realizacja tej części właściwie nie jest możliwa. W każdym razie warto sprawdzić, co udało się przynajmniej rozpocząć, a co wciąż czeka w kolejce.

Pomimo niemal 1/5 całego budżetu Miasta przeznaczonego na oświatę, wciąż brakuje na nią pieniędzy. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 107 mln, z czego ponad połowa zostanie rozdysponowana na same pensje i świadczenia pracowników placówek oświatowych. Większość pozostałej kwoty posłuży zaś na utrzymanie samych budynków. Do ciężkiej sytuacji finansowej doszedł jeszcze podwójny nabór w szkołach ponadpodstawowych. Z tego powodu nie ma mowy o realizacji pierwszego punktu, czyli zmniejszeniu liczebności uczniów w klasach. I trudno stwierdzić, czy to w ogóle będzie możliwe w najbliższych latach. Klasy w liceach, technikach lub szkołach zawodowych liczą od 34 do 38 osób.

Zwiększenie liczby godzin pracy świetlic szkolnych, już podczas kampanii wydał się niektórym niezrozumiałe. Problemem nie były, według komentujących, godziny pracy świetlic, a zbyt małe pomieszczenia i liczba uczniów, co miało powodować złe warunki dla przebywających tam pracowników i dzieci. Wówczas kandydat, Piotr Korytkowski na ten zarzut nie odpowiedział. Podobnie jak na pytania o postulat dotyczący zdrowego jedzenia w stołówkach po atrakcyjnych cenach.

Innym z oświatowych postulatów było zapewnienie bezpłatnej nauki pływania we wszystkich szkołach oraz badanie wad postawy i gimnastyka korekcyjna. W trakcie kampanii pojawiły się pytania o naukę pływania, która już wtedy obowiązywała w szkołach. Nie jestem jednak w stanie powiedzieć, czy każda szkoła realizowała podobne zajęcia, tak samo jak nie posiadam danych, czy każda placówka wykonywała, bądź wykonuje, badania wad postawy lub gimnastykę korekcyjną. Najprawdopodobniej powyższe zajęcia podzieliły los programu antydopalaczowego i antynarkotykowego w szkołach, zwiększenia liczby psychologów, wyposażenia w cyfrowe pomoce dydaktyczne, czy też szafek w każdej szkole. Od czasu kampanii nikt tych tematów nie poruszył. Milczą też o nich zarządzenia Prezydenta Miasta Konina.

Podobnie też trudno powiedzieć cokolwiek o zwiększeniu oferty szkolnictwa zawodowego w konińskich placówkach. Miało to na celu dostosowanie rynku pracy do potrzeb Miasta Konin. Czy jakieś konkretne kroki zostały w tym kierunku podjęte? Trudno powiedzieć, ile kierunków powstało z inicjatywy Miasta. Wiadomo, że kilka z nich zostało objęte patronatem spółek Elektrobudowa, Aluminium Konin oraz Fugo, jednak miało to miejsce przed wyborami w 2018 roku.

Inaczej wygląda sytuacja punktów dotyczących: animatorów sportowych, obowiązkowej nauki pierwszej pomocy i szkół dwujęzycznych. Już w trakcie kampanii wszystkie postulaty, przynajmniej w jakimś stopniu, funkcjonowały. Pierwszy z nich miał zapewnić dostępność orlików po godzinach szkoły i opiekę osób zajmujących się kulturą fizyczną, drugi obowiązkową naukę tego przedmiotu pierwszej pomocy, a ostatni dwóch języków obcych w każdej klasie jako języków obowiązkowych. Ostatni postulat wygląda trochę tak, jakby ktoś w sztabie nie sprawdził, czym jest szkoła dwujęzyczna i błędnie podpowiedział kandydatowi ów termin. Szkoły dwujęzyczne to nie szkoły, gdzie uczy się dwóch języków, a prowadzi się zajęcia w dwóch językach. Na pytania o ten punkt kandydat odpowiadał dość zdawkowo na pytania, że jest takich szkół za mało i należy je zwiększyć. Przykładowo: prowadzenie szkół dwujęzycznych pomoże w rozładowaniu stresu u dzieci z innych krajów UE, które właśnie zostały włączone do konińskich szkół. Pomimo tej argumentacji, szkół dwujęzycznych wciąż brakuje, a nauka dwóch języków obcych w szkołach funkcjonuje od poziomu szkoły średniej, a funkcjonowała też w gimnazjach. Orliki zaś czynne są po godzinach szkolnych – przynajmniej część z nich. W każdym razie, jako że każdy z tych postulatów w momencie ogłoszenia już funkcjonował, żadne kroki w ich realizacji nie zostały podjęte.

Przechodząc od części typowo oświatowej do przedsiębiorczości wśród młodzieży, na pierwszy plan wysuwa się stworzenie Uczniowsko-Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ma to być miejsce dla dzieci i młodzieży, gdzie mogliby znaleźć pomoc i wsparcie przy zakładaniu własnego biznesu. Wydaje się być to jedyny postulat z tej części programu, który w jakiś sposób jest realizowany. Nie od dziś wiadomo, iż istnieją plany, aby powstało Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej. Przypuszczalne siedziby dla tej instytucji to budynek po starym sądzie przy ulicy Wojska Polskiego lub Dom Zemełki na Placu Wolności. W budynku miałyby znajdować się trzy sfery: ogólnodostępna (otwarta i bezpłatna), strefa biurek, strefa trzy- lub czterostanowiskowych biur/pracowni. Cały projekt został zapisany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2020-2025. Powinien być realizowany w latach 2017-2023. W 2019 roku ogłoszono przetarg na opracowanie programu dla Centrum, który wygrała firma Jakub Urbaniak Pracownia Projektowa z Poznania. Projekt powstał, jednak na razie nie podjęto żadnych kroków, aby wcielić go w życie. W każdym razie ten postulat ma największe szanse na realizację z wyżej przedstawionych.

Niestety nie pojawiły się też żadne ulgi dla młodych przedsiębiorców ze strony Miasta. W nowym Programie Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2020-2022 widnieją jedynie wprowadzone w poprzedniej kadencji ulgi od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina. Stąd wnioskuję, że żadne nowe ulgi, szczególnie dla młodych, nie zostały wprowadzone.

Nie zrealizowano też żadnego z trzech postulatów dla rodziców: pakietu wyprawkowego dla niemowląt, wprowadzenia Programu Rodzicielstwa Zastępczego oraz tego, że w szkołach lub przedszkolach nie zabraknie miejsca dla żadnego dziecka, co też się nie udało.

Podsumowując:

  • liczba uczniów w klasach nie zmniejszyła się, co jest wynikiem reformy oświaty i raczej nie uda się tego w najbliższym czasie zmienić;
  • nie powstały żadne nowe kierunki w szkołach, nie wprowadzono programów antydopalaczowego i antynarkotykowego;
  • nie zainstalowano szafek w każdej szkole, nie wyposażono szkół w pomoce cyfrowe;
  • najprawdopodobniej nie zwiększono liczby psychologów w szkołach;
  • animatorzy sportowi, nauka pierwszej pomocy oraz szkoły dwujęzyczne lub nauka dwóch języków obcych funkcjonowały na długo przed kampanią wyborczą;
  • nie wprowadzono pakietu wyprawkowego dla niemowląt, Programu Rodzicielstwa Zastępczego; nie jest też tak, by każde dziecko w szkole lub przedszkolu mogło znaleźć miejsce, szczególnie jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, co wynika przede wszystkim z podwójnego naboru w szkołach;
  • nie pojawiły się żadne nowe ulgi podatkowe dla młodych przedsiębiorców;
  • darmowe lekcje pływania na basenie oraz badania wad postawy były dostępne już wcześniej;
  • rozpoczęto pierwsze kroki w kierunku uruchomienia Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej.

Jutro zaś Konin dla seniorów.

Bibliografia:

https://www.facebook.com/notes/piotr-korytkowski/konin-dla-m%C5%82odych/872139652995632/?__tn__=HH-R;

https://bip.konin.eu/pdf/zmaowienia%20publiczne/DG/2019/2019.01.22.wynik.przebudowa.wojska.polskiego2.pdf;

http://gospodarka.konin.pl/O-aktywizacji-spolecznej-i-gospodarczej-obszaru-rewitalizacji-Starowka.htmlx;

https://liderprojekt.pl/konkurskonin/;

https://bip.konin.eu/tmpl/sesje_rady/sesja_224_16_02_1574075498.pdf;

https://www.przegladkoninski.pl/PL-H5/4/12573/najnowsze-dane-dotyczace-rekrutacji-do-szkol-w-koninie-poza-systemem-jest-67-osob.html;

https://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VIII/uchwala_nr_223_01_1572941596.pdf.