Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok

Krzysztof Pietruszewski
2019-01-05

Tabela zestawiająca dochody i wydatki tegorocznego budżetu miasta Konina, zarówno za zadania gminy jak i powiatu.

Jak pokazuje tabela, deficyt miasta Konina wynika z przewagi wydatków na zadania powiatu nad jego dochodami. Zadania gminy generują zaś nadwyżkę w wysokości 16 101 306,58 zł, pomimo tego, że jedynie trzy zadania składają się na dochody miasta: podatki, gospodarka mieszkaniowa i różne rozliczenia (52 z 54 mln zł z subwencji z budżetu państwa). Szczegóły znajdziecie w poniższej tabeli.

piktorial chart
Infogram