Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 14 — — w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu …Uchwała nr 14 - w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu plan zagospodarowania przestrzennego skarga zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego skargi
skargi zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 248 — — w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 248 - w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi
skargi
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 249 — — w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 249 - w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi
skargi
4. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 261 — — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 261 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi
skargi
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 262 — — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 262 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi
skargi
6. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 263 — — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 263 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina skarga skargi
skargi
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 264 — — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego …Uchwała nr 264 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarga skargi
skargi
8. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 277 — — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu …Uchwała nr 277 - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarga skargi
skargi
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 278 — — w sprawie udzielenia pełnomocnictwa …Uchwała nr 278 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa skarga skargi
skargi
10. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 486 — w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina …w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców. 2014-12-18 15.00 17.00 1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …turystyki, - zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, - wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców. 2014-12-18 15.00 17.00 Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina…
3. Komisja Infrastruktury …oraz obiektów administracyjnych, - promocji gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców. 2014-12-18 15.00 17.00 1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta…
4. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …poz. 1536 ze zm.), - przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, - przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, - profilaktyki uzależnień, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców. 2014-12-18 15.00 17.00 1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta […] materiałów sesyjnych na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-09-02 15.30 16.30 Rozpatrzenie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 2015-09-24 15.45 17.30 1. Omówienie materiałów sesyjnych […] w Noclegowni i Schronisku dla bezdomnych PCK ul. Ametystowa 1w Koninie 2016-03-17 15.45 17.45 Rozpatrzenie skargi Pana Zbigniewa Kotwasa na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie…
5. Komisja Praworządności …przeciwpowodziowej, - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, - wznoszenia pomników, - nadawania honorowego obywatelstwa gminy, - wyboru ławników, - spraw konsumenckich, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców. 2014-12-18 15.00 17.00 1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta…
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Przedmiotem komisji są skargi na działania wójta / burmistrza / prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. 2019-04-03 15:30 16:30 1. Rozpatrzenie skargi […] na Prezydenta Miasta Konina w związku z jego odpowiedzią na skargę na Komisję Naboru udzieloną w dniu 21 marca br. i przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko - postępowanie wyjaśniające. 2. Sprawy bieżące […] Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina w związku z jego odpowiedzią na skargę na Komisję Naboru udzieloną w dniu 21 marca br. i przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko - postępowanie wyjaśniające. 2. Sprawy bieżące…
7. Komisja Finansów …druk nr 372); d) obręb Maliniec (druk nr 373). 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 2020 r.; b) udzielenia […] mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku w sprawie miejscowego planu […] zagospodarowania przestrzennego miasta Konina–Osada. 9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia…
8. Komisja Infrastruktury …druk nr 372); d) obręb Maliniec (druk nr 373). 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 2020 r.; b) udzielenia […] mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku w sprawie miejscowego planu […] zagospodarowania przestrzennego miasta Konina–Osada. 9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia…
9. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …na lata 2020-2023. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania Statutu…
10. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …na lata 2020-2023. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania Statutu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Statut Miasta Konina 2019-02-24 …zastępcy – uwaga moja].” Podobnie jest w § 74 ust. 1 Statutu Miasta Konina: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z przedstawicieli wszystkich klubów działających w radzie […] Zaś art. 18b ust. 2 Ustawy mówi, że: „W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o […] w przepis odnosi się jedynie do obrad Rady Miasta Konina, nie zaś do działania Komisji Skarg, Petycji i Wniosków lub Komisji Rewizyjnej, gdzie ewentualne wyłączenie lub niezaproszenie zainteresowanego istotnie mogłoby być zasadne (np…
2. Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś 2019-07-28 …łkę świadczą pozytywne oceny z analiz dokonywanych przez jej statutowe organy, jak również brak skarg i dobra opinia mieszkańców o jakości świadczonych usług. (…) wykorzystując kompetencje i uprawnienia organów…
3. Inicjatywa lokalna w Koninie — projekt uchwały 2020-02-23 …z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. No i samego Kodeksu. Skoro zaś nie ma określonej struktury ani nie ma […] Zgodnie z rozdziałem 2, § 5 i § 6 pkt 1 Rozporządzenia, o którym pisałem: Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie […] do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. I to kolejny argument, dla którego sporządzanie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników