Wyniki wyszukiwania dla tagu: turystyka

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 121 — — w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” …Uchwała nr 121 - w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 230 — — w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” …nr 230 - w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” turystyka turystyka
turystyka
3. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 709 — w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2018 …terenie Miasta Konina na rok 2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2018 turystyka
turystyka
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 710 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy” …przyrody dębu „Ignacy” Fotografia Opinia dendrologiczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Uzasadnienie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 turystyka pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki środowisko turystyka
5. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-19
Uchwała nr 16 — w sprawie uchylenia Uchwały Nr 750 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin Sp. z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin …koncepcji Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin turystyka dotacje spółki…
dotacje spółki turystyka
6. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 98 — w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2019 …terenie Miasta Konina na rok 2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2019 turystyka
turystyka
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników