Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 71
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 223 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 …Uchwała nr 223 - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 MZK komunikacja miejska…
komunikacja miejska
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 228 — — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania …Uchwała nr 228 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-07-18
Uchwała nr 360 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …Uchwała nr 360 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsiębiorczość przedsiębiorcy…
przedsiębiorcy
4. Sesja nr 25 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr 366 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 366 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł […] energii energia dotacja energia ciepło, gaz, prąd dotacje
dotacje energia
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 343 — — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …Uchwała nr 343 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i…
oświata
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 351 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 351 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł…
środowisko
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 371 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych ... …Nr 343 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych ... oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 433 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 …Uchwała nr 433 - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 mzk transport…
transport
9. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 436 — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Wzór wniosku […] Informacja o frekwencji Wzór wniosku o wypłacenie dotacji Uzasadnienie Wzór rozliczenia dotacji oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 442 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok …na 2016 rok Uzasadnienie Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA […] ROK PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2016 ROK budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014 2019-03-03 …tę sytuację faktem opracowania niezbędnej dokumentacji, uzyskaniem decyzji środowiskowej, podwyższeniem kapitału Spółki, podpisaniem umowy na dotację, rozstrzygnięciem przetargu na prowadzenie nadzoru i dozoru geologicznego oraz ogłoszeniem przetargu na wykonawcę odwiertu, który […] z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin (https://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_750_1530705995.pdf). Tę dotację cofnięto podczas sesji Rady Miasta Konina 19 grudnia tego samego roku. Tego samego dnia postanowiono o rozwiązaniu…
2. Dotacje Urzędu Miejskiego w Koninie — rok 2018 2019-04-25 Dotacje Urzędu Miejskiego w Koninie - rok 2018 2019-04-25 Organizacje pozarządowe, kluby sportowe, organizacje humanitarne, a nawet parafia. Wykres z dotacji od Urzędu Miejskiego za rok 2018. [infogram id="c2ab20ae-58c5-4047-bafb […] 93279a85f8cb" prefix="7Rs" format="interactive" title="Dotacje dla organizacji - rok 2018"] Krzysztof Pietruszewski…
3. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-20 …i przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Opierając się na rejestrze umów, można stwierdzić, że Miasto przekazało dotacje w wysokości 5 tys. zł dla 43 osób, co łącznie daje wydatki rzędu 215 tys…
4. Nadzór Prezydenta nad instytucjami kultury a prawo 2020-02-06 …Wystarczy umieszczać je w Biuletynie Informacji Publicznej. Zwłaszcza, że cały budżet placówki kulturalnej stanowi jedna dotacja od Miasta (od mieszkańców). Instytucja zaś musi zmieścić swoje wydatki w przekazanej sumie. Rozliczenie z […] otrzymanej dotacji musi też przedłożyć Prezydentowi Miasta. Kto więc może sprawdzać i nadzorować działalność takich instytucji jak biblioteka lub dom kultury? Wszystkie instytucje, które ustawowo mogą je kontrolować, na przykład Państwowa Inspekcja Pracy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników