Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta

Krzysztof Pietruszewski
2019-11-20

Dokładnie dziś mija rok od zaprzysiężenia Piotra Korytkowskiego na Prezydenta Miasta Konina. Tym samym pora zapoznać się z obietnicami wyborczymi dotyczącymi infrastruktury

Dzisiaj mija dokładnie rok od rozpoczęcia sprawowania władzy w Koninie przez Piotra Korytkowskiego. Infrastruktura w Koninie to czwarty filar jego programu wyborczego. Podobnie jak pierwsza część – przedsiębiorczość i praca – infrastruktura jest kolejnym intensywniej realizowanym punktem programu. Jest też jedną z najobszerniejszych części pod względem liczby postulatów. Najważniejszy z nich dotyczy geotermii i budowy ciepłowni.

Oczkiem w głowie rządzących jest ciepłownia geotermalna, podobnie jak sam proces transformacji energetycznej w Koninie. Pierwszą istotną decyzją jaka zaszła od momentu rozpoczęcia kadencji to likwidacja spółki Geotermia Konin. Jak niejednokrotnie już wykazałem, spółka od początku swojego istnienia przynosiła straty i służyła głównie do utrzymywania kilku stanowisk pracy. Zadania spółki włączono do MPEC, a następnie powołano do ich realizacji dyrektora ds. rozwoju i marketingu, którym został były Zastępca Prezydenta Miasta Konina Sławomir Lorek. 26 sierpnia odbyła się konferencja pn. „Geotermia – szansa czy kłopot”, gdzie prezes MPEC Stanisław Jarecki poinformował, iż do końca tego roku (inne źródła podają, że do końca listopada) oczekuje się informacji o przyznaniu lub odrzuceniu dofinansowania budowy ciepłowni geotermalnej w Koninie. Całe przedsięwzięcie ma kosztować ponad 46 mln zł netto. We wrześniu podano też, że Miasto przeszło pozytywnie weryfikację formalną wniosku, czyli potwierdzono, iż złożono wszystkie wymagane dokumenty.

Na szczycie listy obietnic wyborczych Piotr Korytkowski zamieścił mieszkania. Pierwsza z nich dotyczyła zwiększenia lokali na wynajem. Druga miała być częścią programu pn. Mieszkanie dla Zaradnych i Systematycznych. Mieszkania na wynajem kierowane były do osób młodych i do małżeństw. Takie mieszkania oddano do użytku pod koniec lipca tego roku. Budynki mieszkalne wybudował MTBS na terenach dawnego dworca PKS na starówce. W filmie nagranym z tej okazji poinformowano, iż do użytku oddano 32 tego typu mieszkania. Ich budowa rozpoczęła się jednak w maju 2018 roku, czyli na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi. MTBS ma w planach kolejne budynki, przede wszystkim na terenie obok tych wybudowanych w tym roku. Program Mieszkanie dla Zaradnych i Systematycznych w ogóle nie wszedł w życie. Miał on na celu umożliwienie zakupu mieszkania w stanie surowym z ratami kredytu. Wysokość rat miała odpowiadać najwyższej wysokości czynszu mieszkania za wynajem.

Następne niezrealizowane punkty tej części programu wyborczego to:

 • przyjazne strefy wspólnego wypoczynku – zielone strefy wypoczynku;
 • remont amfiteatru – zadanie, które w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym znajduje się od lat, jednak się go nie realizuje. Przede wszystkim z braku dofinansowania. Koszt remontu wynosi szacunkowo nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Obietnica bez wsparcia z zewnątrz przy obecnej sytuacji budżetowej jest nie do zrealizowania. W 2018 również nie była. Tym samym nie wróciły też obiecane imprezy typu Konińskie Derby;
 • Internet dla wszystkich – nie powstało żadne nowe miejsce z darmowym Internetem w przestrzeni publicznej;
 • trasa kajakarska Bulwar Nadwarciański – Przystań Gosławice. Istotnie da się przepłynąć kajakiem taką trasę. Zorganizowany w tym roku spływ pozwolił na zrealizowanie takiego odcinka. Wprawdzie należało przepłynąć między nimi jeszcze Kanał Ślesiński i dwie śluzy: Pątnów i Morzysław…
 • plaża miejska w „Przystani Gosławice” nie została poszerzona, a ośrodek należący do MOSiR zmodernizowany;
 • mowa o drogach rowerowych już była przy okazji komunikacji miejskiej. W 2019 roku podpisano umowę na budowę 2,5 km dróg rowerowych. Z programu wyborczego wynika, iż miały one prowadzić do gmin położonych na północ od Konina: Mikorzyn, Ślesin, Pątnów oraz do Lichenia. Póki co takie drogi rowerowe nie powstały.

Inaczej ma się sprawa z parkingiem piętrowym, który obiecano podczas kampanii wyborczej. Póki co żadne nie powstał, choć w ciągu ostatnich miesięcy wspomniano o planach ich budowy. Wpierw mówiono o ulicy Grunwaldzkiej, o którą pytał się radny Tomasz Andrzej Nowak. W ubiegłym tygodniu poinformowano, iż taki parking ma (docelowo) powstać na piątym osiedlu, niedaleko budowanego wiaduktu między ulicami Wyzwolenia a Paderewskiego. Z początku parking ma mieć łącznie około 110 miejsc.

Wprowadzenie programu Czyste Powietrze dla Konina oczywiście nie nastąpiło. Początkowo nazwa sugeruje uczestnictwo Miasta w rządowym programie dotacyjnym, jednak ten punkt mówi wyraźnie o przedsięwzięciu o zasięgu lokalnym. Dotowane z jego funduszy miały być termomodernizacja budynków, instalacje fotowoltaiczne, wymiana pieców węglowych i przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Opierając się na rejestrze umów, można stwierdzić, że Miasto przekazało dotacje w wysokości 5 tys. zł dla 43 osób, co łącznie daje wydatki rzędu 215 tys. zł na wymianę systemu grzewczego. W dokumencie nie ma jednak informacji na temat umów z mieszkańcami dotyczącymi instalacji fotowoltaicznych lub przyłączenia do sieci ciepłowniczych.

Ostatnim punktem do omówienia jest rewitalizacja starówki. Podczas sesji z dnia 18 września 2019 roku przyjęto aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji, gdzie dodano kilkanaście zadań tzw. „miękkich” oraz zmieniono koncepcję odnośnie Domu Zemełki, który teraz ma służyć raczej za miejsce wydarzeń kulturalnych, nie zaś jako nowy budynek Centrum Organizacji Pozarządowych. Na sam zabytek zabezpieczono 5 mln zł, co było warunkiem zawnioskowania o fundusze na jego remont i dostosowanie do wyznaczonego celu. Miasto aktualnie czeka na odpowiedź w tej sprawie. Na tej samej sesji poinformowano również o zakupie Pałacu Reymonda, który Miasto miałoby zakupić w przyszłym roku. Oba zabytki zostały wpisane już na samym początku jako zadania rewitalizacyjne starówki Konina. Wracając jednak do zadań miękkich: obejmują one takie przedsięwzięcia jak m.in.: Jarmark św. Bartłomieja, Jarmark Bożonarodzeniowy, Konińskie Źrebaki, miejsce dla organizacji pozarządowej M-Lab i wiele innych (link w bibliografii). Dwa pierwsze to kilkudniowe imprezy cykliczne, odbywające się na starówce od lat. Z kolei źrebaki są nieudanym projektem z Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, złożonym kilka lat temu przez obecną kierowniczkę Wydziału Strategii Marketingu, która pełni zresztą funkcję prezeski M-Labu.

Podsumowując:

 • główny punkt tej części programu wyborczego, czyli geotermia, czeka aktualnie na decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu dofinansowania na jej realizację;
 • budowę mieszkań na wynajem rozpoczął poprzedni Prezydent Miasta Konina, a drugi program o nazwie Mieszkanie dla Zaradnych i Systematycznych w ogóle nie został rozpoczęty;
 • nie weszły w życie także przyjazne strefy wspólnego wypoczynku;
 • nie rozbudowano plaży miejskiej w Przystani Gosławice i nie odnowiono budynku MOSiR;
 • nie powstały na razie żadne nowe trasy rowerowe;
 • internet nadal nie jest dostępny darmowo we wszystkich przestrzeniach publicznych;
 • program Czyste Powietrza dla Konina nie istnieje, jednak od początku kadencji na wymianę systemów grzewczych przeznaczono 215 tys. zł;
 • trasa kajakarska Bulwar Nadwarciański – Przystań Gosławice działała tylko raz, przy okazji spływu kajakowego;
 • remont amfiteatru jest nierealny z powodu braku środków na przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia;
 • parking (docelowo) piętrowy ma powstać w najbliższym czasie w okolicach budowanego wiaduktu łączącego ulice Paderewskiego i Wyzwolenia;
 • rewitalizacja starówki obejmuje przede wszystkim zmianę planu zagospodarowania budynku Domu Zemełki. Planuje się również zakup Pałacu Reymonda. Dodane do Lokalnego Programu Rewitalizacji dodatkowe zadania dotyczą zadań „miękkich”, czyli np. organizacji jedno bądź kilkudniowych imprez na starówce. Niektóre z nich to niezrealizowane pomysły obecnej kierowniczki Wydziału Strategii i Marketingu oraz stowarzyszenia, w którym pełni funkcję prezeski.

https://www.facebook.com/PiotrKorytkowski.Konin/;

https://www.youtube.com/watch?v=l39MjE2BJLw;

http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/id-100-kajakow-na-x-lecie-ruszaja-zapisy-na-najwiekszy-splyw-w-regionie.html;

https://www.przegladkoninski.pl/PL-H5/4/12391/czy-przy-ulicy-grunwaldzkiej-bedzie-pietrowy-parking.html;

https://bip.konin.eu/index.php?d=rejestr_umow;

https://www.przegladkoninski.pl/PL-H5/4/10740/byly-wiceprezydent-zajmie-sie-teraz-geotermia-w-koninie.html;

http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/geotermia-szansa-czy-klopot.html;

https://globenergia.pl/czy-powstanie-cieplownia-geotermalna-w-koninie-odpowiedz-poznamy-w-listopadzie/;

http://poiis.nfosigw.gov.pl/download/gfx/poiis/pl/nfoopisy/516/4/3/zal_nr_2.1_i_2.2_do_raportu_z_oceny_formalnej_reg._kop.pdf;

https://lajt.lm.pl/aktualnosci/informacja/122601/niskoemisyjna_umowa_na_autobus_drogi_rowerowe_i_oswietlenie;

https://bip.konin.eu/tmpl/sesje_rady/sesja_220_18_03_1568033355.pdf.