Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 54
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 19 — — w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na okres 2015 — 2020 …będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na okres 2015 - 2020 PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje
inwestycje woda i ścieki
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 48 — — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy budowy i utrzymania wybudowanego przez Miasto Konin skrzyżowania typu rondo drogi wojewódzkiej nr 264 Konin – Kleczew z łącznikiem ulicy Kleczewskiej z ulicą Przemysłową w Koninie …rondo drogi wojewódzkiej nr 264 Konin – Kleczew z łącznikiem ulicy Kleczewskiej z ulicą Przemysłową w Koninie drogi inwestycja drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
drogi inwestycje
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 60 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 31 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej …Uchwały Nr 31 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej inwestycja drogi inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 72 — — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy wspólnej inwestycji realizacji budowy wiaduktu w km 202,860 linii kolejowej E 20 …Uchwała nr 72 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia regulującego sprawy wspólnej inwestycji realizacji budowy wiaduktu w km 202,860 linii kolejowej E 20 inwestycja inwestycje
inwestycje
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 78 — — w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją …Uchwała nr 78 - w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorczość inwestycja przedsiębiorcy inwestycje
inwestycje przedsiębiorcy
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 137 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK …na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje
inwestycje woda i ścieki
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 149 — — w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy KONIN Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Konina …sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy KONIN Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Konina przedsiębiorczość inwestycja przedsiębiorcy inwestycje
inwestycje przedsiębiorcy
8. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 200 — — w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2016-2021” …nr 200 - w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2016-2021” wieloletni plan inwestycyjny inwestycje
inwestycje
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 270 — — w sprawie ustanowienia służebności gruntowych …Uchwała nr 270 - w sprawie ustanowienia służebności gruntowych nieruchomości inwestycja nieruchomości głównie mieszkania, grunty inwestycje
inwestycje nieruchomości
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr 366 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 366 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł…
dotacje energia
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Informacja o funkcjonowaniu cmentarza komunalnego. 2. Informacja o realizowanych inwestycjach na terenie cmentarza komunalnego. 3. Omówienie protokołu i zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących funkcjonowania cmentarza komunalnego. 4. Rozpatrzenie projektu regulaminu cmentarza komunalnego w Koninie […] Informacja o funkcjonowaniu cmentarza komunalnego. 2. Informacja o realizowanych inwestycjach na terenie cmentarza komunalnego. 3. Omówienie protokołu i zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących funkcjonowania cmentarza komunalnego. 4. Rozpatrzenie projektu regulaminu cmentarza komunalnego w Koninie…
2. Komisja Finansów …dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii […] Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 2020-06-22 16:00 18:00 1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i projektów realizowanych w mieście z dofinansowaniem zewnętrznym licząc od początku kadencji. 2. Analiza możliwości pozyskania finansowania […] na inwestycje: a) budowa ronda na ul. Kleczewskiej z ul. Brunatną; b) przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Matejki do połączenia z ul. Brunatną; c) wykonanie odwodnienia terenów inwestycyjnych przy ul. Brunatnej. 3. Analiza…
3. Komisja Infrastruktury …dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii […] Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 2020-06-22 16:00 18:00 1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i projektów realizowanych w mieście z dofinansowaniem zewnętrznym licząc od początku kadencji. 2. Analiza możliwości pozyskania finansowania […] na inwestycje: a) budowa ronda na ul. Kleczewskiej z ul. Brunatną; b) przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Matejki do połączenia z ul. Brunatną; c) wykonanie odwodnienia terenów inwestycyjnych przy ul. Brunatnej. 3. Analiza…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014 2019-03-03 …indziej nie sklasyfikowanego. Problem w tym, że wszystkie te cele wykraczają poza ustawowy „zakres dotyczący przygotowania inwestycji i wykonania odwiertu wód geotermalnych” . NIK mówi tutaj, że nie mieszczą się […] ry ruszył we wrześniu. Założono, że przy największej wydajności wydobycia 100 m 3 /h dla kredy dolnej inwestycja zwróci się w 21 lat. Po wykonaniu pierwszego odwiertu okazało się, że wody geotermalne, kt…
2. Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś 2019-07-28 …Rada Miasta Konina wyraziła zgodę na to, aby wybudować międzygminny cmentarz na terenie Żychlina. Udziałowcami w tej inwestycji miały być trzy gminy: Konin (92,98%), Stare Miasto (2,59%) i Krzymów […] Miasto Konin tłumaczyło zbyt wysokimi nakładami finansowymi oraz obecnością wód podpowierzchniowych na terenie pod niniejszą inwestycję. Wypowiedzenie porozumienia podpisano dokładnie miesiąc później. Miasto Konin poniosło wówczas wydatki rzędu […] częściej zaznacza swoją obecność na sesjach Rady Miasta Konina. 4 września 2014 roku Wydział Gospodarki Komunalnej zgłasza inwestycję budowy nowego cmentarza przy ulicy Marantowskiej, a ta w październiku trafia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego…
3. Klaster Energii "Zielony Klaster" 2019-09-09 …i regionie konińskim. Pojawiają się tutaj instalacje fotowoltaiczne, biogazownia odpadów kuchennych i ciepłownia geotermalna. Wszystkie inwestycje przedstawiono podczas  IX. posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina, a następnie spisano w […] wnym tematem spotkania było uzyskanie decyzji środowiskowych przez MPEC na budowę ciepłowni geotermalnych na wyspie Pociejewo – inwestycji kosztującej miasto ponad 40 mln zł. Poza tym na konferencji rozmawiano jeszcze o ewentualnym poszerzeniu porozumienia na […] rców porozumienia: PWiK, MPEC, Miasto Konin oraz MZGOK przedstawiły swoje plany i postępy odnośnie realizacji inwestycji przypisanych do Klastra. Niestety na podstronie Biuletynu Informacji Publicznej nie ma zbyt wielu informacji z niniejszego posiedzenia…
4. Hangar i jego krótka historia 2020-01-26 …kajaków były oczywistością. Wniosek jednak mówił coś innego. Wynika z niego jednoznacznie, że inwestycja była kierowana do uczniów technikum turystycznego CKU, nie do mieszkańców. To z kolei […] tutaj na regulamin z 2017 roku), a konkretnie par. 11 pkt 4: Kontrolę zadań oraz opiekę nad inwestycjami (zadaniami) przejmuje właściwy wydział merytoryczny np. sprzątanie, zamieszczenie regulaminu, konserwacja bieżąca itp. Na ten cel zabezpiecza środki…
5. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-17 …być: darmowa komunikacja miejska oraz rozbudowa sieci ulic i dróg rowerowych, obszarów pod inwestycje i usług komunalnych. Oddanych do użytku nowych dróg rowerowych nie było, jednak podpisano umowę na […] w z całej Polski). Dlatego po kolei. W sprawie odkrywki Ościsłowo nadal nic się nie zmieniło. Inwestycja znalazła się w rządowym projekcie Polski Energetycznej, jednak samej decyzji co do rozpoczęcia jej działalności nie ma. Odpowiedź […] mimo iż budowa fabryki ma ruszyć dopiero w trzecim kwartale 2021 roku. Niewykluczone jednak, że aktualnie cała inwestycja potrzebuje na powstanie więcej czasu, ponieważ 25 października 2019 roku pojawiło się ogłoszenie o weryfikację raportu o…
6. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-21 …Dialogu Społecznego. Instytucja ta miała pozwolić mieszkańcom na czynny udział w procesie decyzyjnym władz miasta dotyczącym najważniejszych inwestycji miejskich. Podobny los podzielił Pożyczkowy Fundusz Obywatelski, który miał na celu zabezpieczać pieniądze na wkład…
7. Inicjatywa lokalna w Koninie — projekt uchwały 2020-02-23 …wnieść wnioskodawca przy budowie chodnika? Naprawdę wątpię, by się znalazł, dajmy na to przedsiębiorca, który inwestycję wartą kilkaset tysięcy złotych zrobi np. w połowie za darmo. Wkład osobowy (1-4 pkt)? Nakażemy ludziom […] wiono postawienia poręczy przy trzech schodach obok Carrefoura z racji „napiętego budżetu”, a wszystkie dotychczasowe inwestycje realizowane są z pieniędzy zewnętrznych, to jaki jest sens składania wniosków w takim trybie, gdy […] odmowa wydaje się być pewna? O ile drobne inwestycje mogą się udać, o tyle te poważniejsze nie są do zrealizowania. Większość miast przewiduje pewną pulę środków, aby mieszkańcy mieli wiedzę, ile mają na…
8. Po co były te obligacje? 2020-03-22 …się tuż przed wyborami samorządowymi, gdy ówczesny Prezydent Józef Nowicki szukał pieniędzy na kolejne inwestycje i zapowiadał następne projekty typu Zielony Klaster i inne. Dzisiaj zresztą pod wieloma podpisuje się r […] uchwały ( https://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_782_1537522587.pdf ). To właśnie dzięki 50 mln zł z obligacji wynika tegoroczny budżet Miasta na inwestycje, sięgający ponad 100 mln zł. W przyszłym roku nie będzie już taki pokaźny. Nie to jednak jest […] tematem tego tekstu. Powodem całego zamieszania miały być rzekomo trzy inwestycje. Dlaczego rzekomo, wyjaśnię za moment. Podczas posiedzenia Komisji Rady Miasta ówczesny Zastępca Skarbnika Kazimierz Lebioda mówił: Planowane inwestycje, które…
9. Osiedla — krótka instrukcja wprowadzenia 2020-04-01 …większą rolę i znaczenie. Jednocześnie pieniądze, jakie otrzymują osiedla są wystarczająco duże do przeprowadzania konkretnych i potrzebnych inwestycji. Jeżeli zaś rady osiedli sprowadzają się do nakreślonego stereotypu, to powód tego jest prosty: niechęć…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Sidor
ws. odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu
2019-01-03 …odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu ws. odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu Wniosek; odpowiedź z dnia 17.01.2019 zapytanie inwestycje woda i ścieki…
2.
Janusz Zawilski
ws. Hotelu Konin
2019-03-08 …interpelacja 2019-03-08 ws. Hotelu Konin ws. Hotelu Konin Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 inwestycje spółki…
3.
Sławomir Lachowicz
ws. powstania galerii handlowej przy dworcu kolejowym
2019-02-27 …ws. powstania galerii handlowej przy dworcu kolejowym ws. powstania galerii handlowej przy dworcu kolejowym inwestycje
4.
Sławomir Lachowicz
ws. inwestycji dot. budowy skrzyżowania ulic Warszawska – Kolska – Europejska i jej zakończenia zgodnie z harmonogramem
2019-02-27 …zapytanie 2019-02-27 ws. inwestycji dot. budowy skrzyżowania ulic Warszawska – Kolska – Europejska i jej zakończenia zgodnie z harmonogramem ws. inwestycji dot. budowy skrzyżowania ulic Warszawska – Kolska – Europejska i jej zakończenia zgodnie z harmonogramem drogi […] ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
5.
Jacek Roman Kubiak
ws. MZGOK
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. MZGOK ws. MZGOK Wniosek spółki inwestycje
6.
Wiesław Steinke
ws. realnego terminu rozpoczęcia przebudowy dworca PKP
2019-03-27 …ws. realnego terminu rozpoczęcia przebudowy dworca PKP ws. realnego terminu rozpoczęcia przebudowy dworca PKP Wniosek inwestycje
7.
Jarosław Sidor
ws. odszkodowania dla Miasta za niedotrzymanie terminów w związku z budową łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej
2019-04-24 …dla Miasta za niedotrzymanie terminów w związku z budową łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej sąd inwestycje skargi…
8.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. możliwości stworzenia placu zabaw na Placu Zamkowym
2019-04-24 …Placu Zamkowym ws. możliwości stworzenia placu zabaw na Placu Zamkowym Wniosek, Odpowiedź z dnia 2019-05-07 inwestycje dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
9.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. bezpieczeństwa miasta związanego z budową fabryki zajmującej się produkcją akumulatorów do aut elektrycznych
2019-05-29 …związanego z budową fabryki zajmującej się produkcją akumulatorów do aut elektrycznych Odpowiedź z dnia 2019-06-13 inwestycje
10.
Sławomir Lachowicz
ws. zarośniętych tablic dot. terenów inwestycyjnych
2019-07-26 …tablic dot. terenów inwestycyjnych ws. zarośniętych tablic dot. terenów inwestycyjnych Wniosek tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne inwestycje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników