Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci

Krzysztof Pietruszewski
2019-04-11

W kilku słowach o tym dlaczego nieruchomości zamieszkałe radni Konina zadecydowali o ich powrocie do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi

Poza wywozem śmieci od osób prywatnych, na system gospodarowania odpadami składa się m.in. odbieranie ich od właścicieli niezamieszkałych nieruchomości, gdzie śmieci powstają. Takimi miejscami są np. restauracje, szkoły, centra handlowe, szpitale itp. itd. Od 2013 do 2017 roku z tego typu nieruchomości śmieci były odbierane. Po 30 sierpnia 2017 roku ten obowiązek cofnięto, umożliwiając wymienionym powyżej podmiotom na podpisywanie umów z firmami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych, m.in. PGKiM lub Bakun.

Celem całego przedsięwzięcia było zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu wraz ze zmniejszeniem strumienia odpadów. Rzeczywistość jednak pokazała, że cały zabieg przyniósł efekt odwrotny do oczekiwanego. Z szacowanego 24-procentowego zmniejszenia strumienia, wyszło niecałe 16 %, co w konsekwencji przyniosło największy od lat deficyt w systemie. Strata w 2018 roku wyniosła blisko 2 mln zł w porównaniu do roku 2017. Wynika to z tego, że nie ma podpisanych deklaracji o niewywożeniu odpadów przez miasto, jednak te i tak są przez Miasto wywożone. Najprawdopodobniej śmieci te były przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych „podrzucane” do miejskich pojemników na śmieci lub też porzucane w lasach itd.

Projekt uchwały w tej sprawie został pozytywnie, bez głosu sprzeciwu, przegłosowany podczas sesji w dniu 27 marca 2019 roku. Uchwała w tej sprawie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. W tym czasie planuje się poinformować właścicieli niniejszych nieruchomości o zmianach i złożeniu na czas deklaracji o wywożeniu odpadów komunalnych.