Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 32 — — w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez m. Konin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów …Uchwała nr 32 - w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez m. Konin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dziecko przedszkole dzieci […] żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola
dzieci przedszkola
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 370 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …Uchwała nr 370 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla…
oświata projekty unijne
3. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 452 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego …opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 472 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci oświata przedszkola
4. Sesja nr 32 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 469 — w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów […] na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin Oświadczenie Uzasadnienie przedszkola
przedszkola
5. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 520 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ …w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ projekty unijne przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata projekty unijne przedszkola
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 638 — w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 4 …w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 4 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 4 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola
oświata przedszkola
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 650 — w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu […] uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin Uzasadnienie Oświadczenie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola
oświata przedszkola
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 652 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania …w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu […] przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, publicznych szkół […] z 7 marca 2018 roku oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dotacje szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola
dotacje oświata przedszkola szkoły
9. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 672 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Małe kroki — duże sukcesy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …projekty unijne pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata pomoc społeczna projekty unijne przedszkola szkoły
10. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 673 — w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki […] wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin przedszkola opłaty oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
opłaty oświata przedszkola
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Kurzawa
dot. zwiększenia liczby nauczycieli w przedszkolach
…dot. zwiększenia liczby nauczycieli w przedszkolach
2.
Anna Kurzawa
dot. zwiększenia liczby nauczycieli w przedszkolach
…dot. zwiększenia liczby nauczycieli w przedszkolach
3.
Zenon Chojnacki
dot. agitacji w konińskich przedszkolach w sprawie posyłania sześciolatków do szkół
…dot. agitacji w konińskich przedszkolach w sprawie posyłania sześciolatków do szkół…
4.
Zenon Chojnacki
dot. opłat za przedszkole
…dot. opłat za przedszkole
5.
Jacek Roman Kubiak
ws. tego, czy w Przedszkolu Nr 14 był przeprowadzony konkurs na dyrektora placówki
2019-02-27 …zapytanie 2019-02-27 ws. tego, czy w Przedszkolu Nr 14 był przeprowadzony konkurs na dyrektora placówki ws. tego, czy w Przedszkolu Nr 14 był przeprowadzony konkurs na dyrektora placówki szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata…
6.
Jacek Roman Kubiak
ws. tego, czy dyrektorka Przedszkola Nr 14 kończąc pracę 31 sierpnia, otrzymała odprawę emerytalną
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. tego, czy dyrektorka Przedszkola Nr 14 kończąc pracę 31 sierpnia, otrzymała odprawę emerytalną ws. tego, czy dyrektorka Przedszkola Nr 14 kończąc pracę 31 sierpnia, otrzymała odprawę emerytalną oświata nauczyciele, oświata […] edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola
7.
Jacek Roman Kubiak
ws. tego, które przedszkola będą strajkować
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. tego, które przedszkola będą strajkować ws. tego, które przedszkola będą strajkować oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Emilia Wasielewska
ws. oczyszczaczy powietrza w żłobkach, przedszkolach i szkołach
2020-05-02 …interpelacja 2020-05-02 ws. oczyszczaczy powietrza w żłobkach, przedszkolach i szkołach ws. oczyszczaczy powietrza w żłobkach, przedszkolach i szkołach Odpowiedź 13.05.2020 szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników